Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Zjednodušený postup zapojenia a spustenia pohonov brán NICE Robus a Run

Ak sa Vám nechce čítať celý manuál k pohonom Robus, v priebehu pár minút rozbeháte pohon NICE Robus, alebo Run pomocou tohto zjednodušeného postupu zapojenia a spustenia.

Prepokladáme, že posuvná brána jazdí hore dole a prešli ste fázou Osadenia ozubeného hrebeňa, Osadenia pohonu a Osadenie koncových dorazov na hrebeň.

Čiže pokiaľ máte pohon odblokovaný, bránou sa dá ručne pohybovať a koncový spínač pohonu spína v zatvorenej, aj otvorenej polohe.

Najjednoduchšie je rozpohybovať samotný pohon bez akéhokoľvek príslušenstva, ktoré podopájate postupne neskôr. Ale kľudne si príslušenstvo zapojte hneď, je to je jedno, kedykoľvek sa dá čokoľvek dopojiť, alebo odpojiť. Vždy sa dá vrátiť pohon do továrenských nastavení.

Krok 0. Zapojenie kabeláže

Asi vhodný čas na zasunutie prijímaču rádiového signálu. Môžte ho zasunúť aj potom, ale v princípe ho môžte vsúvať a vyťahovať len keď je napájanie odpojené.

Prívodný kábel
Svorka L - fáza z prívodného kábla
Svorka N - nulák z prívodného kábla
Svorka s piktogramom uzemnenie - uzemnenie z prívodného kábla

Maják
Dvojžilový kábel z majáku zo svorky s piktogramom žiarovky zapojte na riadiacu jednotku na svorku FLASH. Pokiaľ maják nedáte, svorku FLASH necháte voľnú.

Anténa
Ak máte v riadiacej jednotke prijímač rádiového signálu so svorkou, zapojte anténu doň, ak nemáte, zapojte anténu na riadiacu jednotku. Ak anténu nemáte, zapojte do prvej svorky na prijímači k nemu priložený káblik (provizórna anténka).

Fotobunky
Zapojte z riadiacej jednotky zo svorky BUS (BlueBUS) dvojžilový kábel do každej fotobunky, alebo z riadiacej jednotky do prvej a odtiaľ do druhej. Polarita je jedno. Neprerušujte žiadne obvody na plošnom spoji. Viac o zapojení fotobuniek.

Kľúčový spínač
Z prvého mikrospínača z kľúčového spínača zo svoriek NC a C na riadiacu jednotku na vstup STOP.
Z druhého mikrospínača z kľúčového spínača zo svoriek NO a C na riadiacu jednotku na vstup SbS (alebo P.P.).
Viac o zapojení kľúčového spínača.

Krok 1. Postup rozpohybovania pohonu:

 1. Odpojte pohon z napájania. Najjednoduchšie je vytiahnuť poistku napájania.
 2. Ručne posuňte bránu do približne polovice dráhy (aby nebola ani otvorená, ani zatvorená), zablokujte pohon a kúsok potiahnite krídlo, nech zaskočí prevodovka.
 3. Na riadiacej jednotke nastavte prepínač voľby smeru otvárania brány. Ak stojíte vnútri na pozemku a dívate sa na bránu zvnútra:
  • ak je pohon na ľavej strane (brána sa otvára doľava), prepínač prepnite tiež naľavo,
  • ak je pohon na pravej strane (brána sa otvára doprava), prepínač prepnite napravo.
 4. Obnovte napájanie pohonu.
 5. Na riadiacej jednotke by pri továrenských nastaveniach (alebo po resete) mala blikať diódka BlueBUS a diódky L1+L2. Mal by Vám svietiť aj vstup AUX IN napravo hore, ak ho máte.
 6. Vyhodnoťte pripojené zariadenia: stlačte a držte súčasne tlačidlá OPEN+STOP/SET (prvé a druhé tlačidlo), keď sa diódy L1+L2 rozblikajú rýchlejšie (cca. 3-4 sekundy), tlačidlá pustite. Diódy L1+L2 budú ešte chvíľu blikať, potom pohon zavrčí a cvakne a začne blikať L3+L4.
 7. Vyhodnoťte dráhu brány: stlačte a držte spolu tlačidlá STOP/SET+CLOSE, keď sa L3+L4 rozblikajú rýchlejšie a pohne sa brána, tlačidlá pustite. Pohon bránu otvorí a následne zavrie a brána zostane zatvorená. L3+L4 zhasnú.
 8. Teraz by mala brána ísť otvárať stláčaním tlačidiel OPEN, STOP/SET a CLOSE. Tlačidlo OPEN bránu otvára, tlačidlo CLOSE zatvára a tlačidlo STOP/SET zastavuje.
 9. Gratulujeme, paráda, rozpohybovali ste pohon posuvnej brány NICE Robus alebo Run!

Ak ste tak ešte neurobili, môžte zapojiť fotobunky, maják, kľúčový spínač, alebo ďalšie príslušenstvo, vsunúť prijímač a spárovať diaľkové ovládače.