Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Resetovanie riadiacich jednotiek Nice


Pred samotným resetom môžete vyskúšať:

 • vyčistiť pohon, riadiacu jednotku a fotobunky a to aj z vnútra. Často býva príčinou pavučina, nečistota na krytoch fotobuniek a pod.
 • odblokovať bránu a manuálne skontrolovať či sa niekde nenachádza mechanická prekážka. Prekážka sa môže vyskytnúť aj neskôr po inštalácii, napr. zmenou teploty a pod.
 • ak máte podozrenie že je chyba vo fotobunkách, tak ich odpojte a vyskúšajte funkčnosť pohonu bez nich
 

Resetovanie riadiacej jednotky RBA3 (pohon NICE Robus 400/600/1000 a RUN1500)

Pozn. tento postup vymaže iba pamäť riadiacej jednotky, diaľkové ovládače v nej zostanú uložené.
Resetovanie:

 1. Naraz stlačte a držte prvé (Open) a tretie (Close) tlačidlo
 2. Keď sa rozsvietia všetky LED diódy, pustite
 3. Počkajte, než sa riadiaca jednotka vyresetuje

Opätovné nastavenie pohonu:
Podrobne nájdete aj tu: branyposuvne.sk/na-posuvnu-branu/nice-rba3-nahradna-riadiaca-jednotka-pre-pohony-nice-robus-rb600-rb1000#reset-riadiacej-jednotky

Vyhodnotenie pripojených zariadení pohonu

Po každom pripojení, odpojení, alebo zmene zapojenia prídavných zariadení na vstupoch BlueBUS a STOP musí byť prevedená fáza vyhodnotenia prídavných zariadení. Pohon Vás sám upozorní na nutnosť vykonať túto operáciu pomocou blikania LED diód L1 a L2.

Vyhodnotenie pripojených zariadení pohonu NICE Robus RB600
 1. Stlačte tlačidlo "Open" a "Stop/Set" a držte ich
 2. Akonáhle sa rýchlo rozblikajú L1 a L2, tlačidlá pustite
 3. Počkajte pár sekúnd, kým riadiaca jednotka nedokončí proces vyhodnotenia zariadení.
 4. Pokiaľ všetko prebehlo v poriadku, mala by LED STOP svietiť a L1 a L2 by mali zhasnúť. Prípadne je možné, že sa rozblikajú L3 a L4, pokiaľ ste ešte neabsolvovali fázu vyhodnotenia dĺžky krídla.

Vyhodnotenie dĺžky krídla brány

Pre správne fungovanie pohybu brány (konkrétne výpočtu rozbehovej a dobehovej dráhy a čiastočného otvorenia) si pohon musí sám zistiť dĺžku krídla brány. Počas tejto operácie si pohon pohýbe bránou od dorazu k dorazu a zistí si pomocou spínača dĺžku brány.

Vyhodnotenie dĺžky krídla posuvnej brány pohonom NICE Robus RB600
 1. Stlačte tlačidlá "Close" a "Stop/Set" a držte ich
 2. Akonáhle sa spustí manéver pohybu, tlačidlá pustite
 3. Mal by sa začať manéver otvárania, pokiaľ by sa tak nestalo, stlačte tlačidlo "Stop/Set" a skontrolujte nastavenie smeru pohybu brány (viď Výber smeru pohybu brány) a začnite od bodu 1.
 4. V opačnom prípade, ak sa brána otvára správnym smerom, počkajte kým pohon nedokončí manéver otvárania a následného zatvárania brány.

Programovanie pohonu

Kompletné programovanie pohonu nájdete na Programovanie pohonu s riadiacou jednotkou RBA3

 

Resetovanie riadiacej jednotky RBA4/A a RBA4 (pohon NICE Road 200/400)

Pozn. tento postup vymaže iba pamäť riadiacej jednotky, diaľkové ovládače v nej zostanú uložené.
Resetovanie:

 1. Naraz stlačte a držte prvé (Open alebo Radio) a tretie (Close alebo P.P.) tlačidlo
 2. Keď sa rozsvietia všetky LED diódy, pustite
 3. Počkajte, než sa riadiaca jednotka vyresetuje

Opätovné nastavenie pohonu:
Podrobne nájdete aj tu: branyposuvne.sk/na-posuvnu-branu/pohon-pre-posuvne-brany-do-400-kg-nice-road-rd400

Vyhodnotenie dĺžky krídla brány

Pre správne fungovanie pohybu brány (konkrétne výpočtu rozbehovej a dobehovej dráhy a čiastočného otvorenia) si pohon musí sám zistiť dĺžku krídla brány. Počas tejto operácie si pohon pohýbe bránou od dorazu k dorazu a zistí si pomocou spínača dĺžku brány.

Vyhodnotenie dĺžky krídla posuvnej brány pohonom NICE Road RD400
 1. Naraz stlačte a držte druhé (Stop/Set) a tretie (Close alebo P.P.) tlačidlo
 2. Akonáhle sa spustí manéver pohybu, tlačidlá pustite
 3. Mal by sa začať manéver otvárania, pokiaľ by sa tak nestalo, stlačte druhé tlačidlo (Stop/Set) a skontrolujte nastavenie smeru pohybu brány (viď Výber smeru pohybu brány) a začnite od bodu 1.
 4. V opačnom prípade, ak sa brána otvára správnym smerom, počkajte kým pohon nedokončí manéver otvárania a následného zatvárania brány.

Programovanie pohonu

Kompletné programovanie pohonu nájdete na Programovanie pohonu s riadiacou jednotkou RBA4

Reset bez fotobuniek

Ak je podozrenie že fotobunky sa nechovajú správne, odpojte ich a na riadiacej jednotke prepojte vstupy 1 a 5 (platí len pre pohon Road, riadiaca jednotka RBA4). Vtedy je uzavretý obvod fotobuniek a môžete správne fungovanie pohonu otestovať bez fotobuniek.  

 

Resetovanie riadiacej jednotky MC424L (pohon NICE Wingo 2024/3524)

Pozn. tento postup vymaže iba pamäť riadiacej jednotky, diaľkové ovládače v nej zostanú uložené.
Resetovanie:

 1. Odpojte riadiacu centrálu z elektrickej siete (alebo vytiahnite poistku napájania F1) a počkajte kým zhasnú všetky LED diódy.
 2. Na riadiacej jednotke stlačte tlačidlá P1 a P2 a držte ich (riadiaca jednotka by mala byť stále bez napájania)
 3. Počas držania tlačidiel P1 a P2 pripojte riadiacu jednotku do elektrickej siete (alebo zasuňte poistku napájania)
 4. Presne po 3 sekundách tlačidla pustite (respektíve počas tretej sekundy)
 5. Pokiaľ proces vymazania prebehol úspešne, všetky LED diódy na sekundu zhasnú. Pokiaľ sa tak nestane a LED diódy blikajú ďalej, je nutné opakovať proces vymazania od začiatku

Pre kontrolu korektného výmazu pamäte, odpojte riadiacu centrálu z elektrickej siete (alebo vytiahnite poistku napájania F1) a počkajte kým zhasnú všetky LED diódy. Po opätovnom zapojení do siete by sa mali v prípade úplneho výmazu všetky LED diódy rozblikať na približne šesť sekúnd. Pokiaľ sa Vám LED diódy rozblikali iba na tri sekundy, pravdepodobne vymazanie nebolo úspešné a je nutné ho opakovať.

Opätovné nastavenie pohonu: Podrobne nájdete aj tu: branyposuvne.sk/na-posuvnu-branu/nice-moon-mc424-riadiaca-centrala-pre-24v-pohony-kridlovych-bran-rodiny-wingo

Vyhodnotenie pohybu krídla brány

Pre správne fungovanie pohybu brány (konkrétne výpočtu rozbehovej a dobehovej dráhy a čiastočného otvorenia) si riadiaca jednotka musí sama zistiť dĺžku oblúku otvárania krídiel brány. Počas tejto operácie si pohonmi pohýbe bránami od dorazu k dorazu a zistí si dĺžku intervalu otvárania brány. 

Poznámka: Pokiaľ ste už fázu vyhodnotenia pohybu krídla brány absolvovali, je nutné pred opätovným vyhodnotením vymazať pamäť riadiacej jednotky.

Pred samotným vyhodnotením pohybu krídla brány skontrolujte, či zariadenia zapojené na vstupoch STOPFOTO a FOTO1 sú v poriadku a správne zapojené. Pokiaľ by počas vyhodnocovania niektoré z nich bolo aktivované, je nutné proces opakovať znova. Krídla brány by ideálne mali byť v približne polovici otvorenia, čo dosiahnete odblokovaním pohonov a manuálnym posunom do polootvorenej polohy a ich opätovným zablokovaním. Po zablokovaní motoru vždy ručne kúsok pohnite krídlom, nech zaskočí motor. V princípe je ale jedno, v ktorej polohe sa krídla pred vyhodnotením nachádzajú.

Postup vyhodnotenia pohybu krídla je automatický a prebieha nasledovne:

 1. Stlačte tlačidlo P2
 2. Obe krídla sa kúsok otvoria
 3. Sekundárne (spodné) krídlo sa zatvorí
 4. Primárne (vrchné) krídlo sa zatvorí
 5. Primárne (vrchné) krídlo sa otvorí
 6. Po uplynutí naprogramovaného času oneskorenia sekundárneho motora sa sekundárne (spodné) krídlo začne otvárať. Pokiaľ je oneskorenie nevyhovujúce, stlačte tlačidlo P2 a nastavte vyhovujúce oneskorenie
 7. Riadiaca jednotka si vyhodnotí potrebnú dĺžku pohybu po úplné otvorenie brány (resp. po dorazení o mechanické dorazy)
 8. Obidve krídla sa úplne zatvoria. Jednotlivé krídla sa začnú zatvárať v iný čas, aby pri zatváraní o seba neškrtli
 9. Riadiaca jednotka si uloží namerané hodnoty a je HOTOVO.

Všetky vyššieuvedené fáze musia prebehnúť jedna po druhej bez Vášho zásahu. Pokiaľ niektorá fáza neprebieha v poriadku, zastavte ju stlačením tlačidla P1 a prípadne upravte nastavenia a proces opakujte.

Programovanie riadiacej jednotky pohonu

Kompletné programovanie riadiacej jednotky nájdete na Programovanie riadiacej jednotky MC424L

 

Resetovanie riadiacej jednotky MC424LR10 (pohon NICE Wingo 2024/3524)

Pozn. tento postup vymaže iba pamäť riadiacej jednotky, diaľkové ovládače v nej zostanú uložené.
Resetovanie:

 1. Súčasne stlačte a držte prvé (OPEN) a druhé (CLOSE) tlačidlo
 2. Keď sa všetky LED diódy L1..L8 rozblikajú (po cca. 3-4 sekundách), tak ich pustite
 3. Počkajte 5 sekúnd a riadiaca jednotka sa bude nachádzať v továrenskom nastavení.

Prvotné spustenie riadiacej jednotky (alebo vyhodnotenie po resete)

 1. Nastavte/skontrolujte nastavenie prepínačov výberu modelu pohonu podľa tabuľky 2.6 v manuále k riadiacej jednotke
  Pozn: tj. motor WG2024: 1-dole, 2-hore, 3-dole, 4-dole; WG3524: 1-hore, 2-hore, 3-dole, 4-dole; TOO3024: 1-dole, 2-hore, 3-hore, 4-dole; TOO4524: 1-hore, 2-hore, 3-hore, 4-dole; SFAB2024: 1-dole, 2-dole, 3-dole, 4-hore; nešpecifikovaný model: 1-hore, 2-dole, 3-dole, 4-dole
 2. Manuálne odblokujte krídla, dajte ich do medzipolohy (otvorenie na cca. 45°), pohony opäť zablokujte a trošku potiahnite krídla nech zaskočia motory
 3. Na riadiacej jednotke súčasne stlačte druhé (STOP/SET) a tretie tlačidlo (CLOSE), keď sa začnú krídla pohybovať, tak ich pustite
 4. Krídla vykonajú nasledovnú postupnosť (vyhodnocovanie pohybu krídiel sa dá kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla STOP)
  1. Obe krídla sa kúsok otvoria
   Pozn: Ak by išli naopak, tj. by sa kúsok zatvorili, bude potrebné prerušiť manéver stlačením tlačidla STOP, odpojiť riadiacu jednotku z napájania a na oboch motoroch prehodiť polaritu. Ak by jeden začal otvárať a druhý zatvárať, bude potrebné prehodiť polaritu iba na motore, ktorý sa začal zatvárať. Pod prehodením polarity sa myslí v rámci motorovej trojsvorky daného motora výmena káblov medzi svorkou + (plus) a svorkou - (mínus).
  2. Kompletne sa zavrie spodné krídlo
   Pozn: Ak by začalo krídlo, ktoré nechcete (tj. vrchné), bude potrebné prerušiť manéver stlačením tlačidla STOP, odpojiť riadiacu jednotku z napájania a prehodiť celé motorové trojsvorky M1 a M2 medzi sebou
  3. Kompletne sa zavrie vrchné krídlo
  4. Začne sa otvárať vrchné krídlo a chvíľu po ňom aj spodné krídlo
   Pozn: Ak čas omeškania nedostačuje, dá sa zmeniť v programovaní, viďte kapitolu 5.2.2 dióda L6 "Omeškanie krídla"
  5. Obe krídla sa kompletne otvoria
  6. Začne sa zatvárať spodné krídlo a chvíľu po ňom aj vrchné krídlo
  7. Krídla sa kompletne zavrú a riadiaca jednotka si uloží do pamäte ich koncové polohy
  8. Hotovo

Programovanie riadiacej jednotky pohonu

Kompletné programovanie riadiacej jednotky nájdete na Programovanie riadiacej jednotky MC424LR10

Resetovanie riadiacej jednotky ROA40R10 (pohon NICE Rox ROX600 a ROX1000)

Poďte na Návod na resetovanie pohonu NICE Rox.