Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky vysvetlené neformálne:

Namiesto klasických tadadá kecov zložitou právnickou rečou na veľa riadkov Vám prinášame súhrn najdôležitejších vecí:

  • Sme ľudia, ak by sa vyskytla nejaká nezrovnalosť, zavoláme si a vyriešime ju. Vám ide o spokojný nákup, nám o spokojného zákazníka.
  • Záručná doba sú štandardné 2 roky, pre kovové komponenty platí rozšírená záruka 3 roky. Ak by Vám nejaký dodaný produkt nepasoval, ochotne Vám ho vymeníme.
  • Platba je možná buď na dobierku, prevodom, alebo v hotovosti pri osobnom odbere v Novom Meste nad Váhom. Ak sa obávate posielať peniaze prevodom vopred, nechajte si tovar zaslať na dobierku.
  • Možnosti dodania sú kuriér pre objemnejšie a ťažšie zásielky, menšie zásielky zasielame poštovým kuriérom. Samozrejmosťou je možný osobný odber v Novom Meste nad Váhom. Ak máte špecifické prianie, zavolajte nám.
  • Ako postupovať pri reklamácii si môžete prečítať v znení normálnom alebo formálnom. 
  • Rešpektujeme Vaše súkromie, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. 

Reklamácie - stručný postup

(podrobné znenie reklamačných podmienok)

Na výrobky sa vzťahuje štandardná záručná doba dva roky, teda 24 mesiacov, teda 730 dní. Táto doba je predĺžená u všetkých kovových prvkov (vozíky, dorazy a pod) na tri roky

Ako postupovať pri reklamácii: nemusíte vypĺňať reklamačný formulár, napíšte na [email protected] alebo zavolajte na 0948527522 - a čo najpresnejšie popíšte v čom je závada. Čím podrobnejšie problém popíšete, tým presnejšie budeme vedieť reagovať. Podľa povahy problému určíme ďalší postup. Situácia, ktorá sa niekedy javí ako problém sa často vyrieši po konzultácii s technickou podporou. V prípade, že sa problém nedá vyriešiť na diaľku, budeme Vás inštruovať o ďalšom postupe. 

Ako dlho trvá vybavenie reklamácie: reklamácia je vybavená bez zbytočných odkladov, najneskôr však do 30 dní. Nemusíte sa báť, že Vaša reklamácia je odložená niekde v kúte. Nutnou podmienkou je i súčinnosť zákazníka. O priebehu reklamácie Vás informujeme. 

Výmena tovaru: stáva sa to. Počas realizácie brány zmeníte zámer a potrebovali by ste vymeniť jeden komponent za druhý. Klasickým prípadom je zmena typu vedenia brány. Zavolajte na 0948599857, alebo napíšte na [email protected] - kde si dohodnete výmenu tovaru a spôsob odoslania. 

Obchodné podmienky formálne:

1. Základné údaje

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.branyposuvne.sk a dodávateľ je spoločnosť Posuvné brány s.r.o. Meno a priezvisko zodpovednej osoby: Ivan Ondrejovič.

Dodávateľ

BranyPosuvne.sk - Posuvné brány s.r.o., so sídlom Podjavorinskej 1614, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu v Trenčíne, v oddieli: Sro, číslo vložky: 26654/R.

Dodávateľ je plátcom DPH.

IČ: 46766367
DIČ:
2023567480
IČ DPH:
SK2023567480

(ďalej len "dodávateľ")

Kontaktné údaje

Telefón: +421 948 599 857
E-mail: [email protected]

 

Čísla účtov pre bezhotovostné platby:

Číslo účtu VÚB pre bezhotovostné platby:
IBAN: SK6602000000003045740559
SWIFT/BIC: SUBASKBX, VÚB a.s

Číslo účtu Tatra banka pre bezhotovostné platby:
IBAN: SK2211000000002949022432
SWIFT/BIC: TATRSKBX, Tatra banka, a.s.

Číslo účtu ČSOB pre bezhotovostné platby:
IBAN: SK2375000000004028856220
SWIFT/BIC: CEKOSKBX, Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu SLSP pre bezhotovostné platby:
IBAN: SK8709000000005185334906
SWIFT/BIC: GIBASKBX, Slovenská sporiteľňa, a. s.

 

2. Objednávka tovaru

Zoznam tovaru na stránkach BranyPosuvne.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť dodávaného tovaru. Dostupnosť tovaru bude potvrdená na základe dopytu.

K objednaniu tovaru zákazník vyberie tovar, vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru.

Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu a ďalšie poplatky si môže overiť na stránke Doprava.

Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiach poplatkov a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu.

Ceny tovaru sú platné v momente odoslania objednávky.

Cena dopravy platí pre celé Slovensko, pre dopravu do zahraničia nás kontaktujte.

Zrušenie objednávky

Zákazník aj dodávateľ môžu objednávku zrušiť bez udania dôvodu až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť.

Zrušenie objednávky po okamžiku uzatvorenia kúpnej zmluvy je možné len po predchodzej dohode dodávateľa a zákazníka, a za podmienok, ktoré si vzájomne zjednajú.

3. Zaslanie tovaru

U tovaru, ktorý má byť zákazníkovi odoslaný zásielkovou službou, sa k vlastnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom.

Záväzným potvrdením objednávky nie je automaticky generované elektronické potvrdenie prijatia objednávky do systému dodávateľa, ale ide o elektronicky zaslané potvrdenie označené ako "konečné potvrdenie objednávky", alebo telefonické potvrdenie objednávky dodávateľom, kde si dodávateľ a zákazník potvrdia obsah objednávky, hlavne druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar a dopravu, a spôsob a termín doručenia. Okamžikom potvrdenia je uzatvorená kúpna zmluva.

Dodacia lehota

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe prepravcom, obvykle do 2-14 dní od záväzného potvrdenia objednávky. Pre osobný odber sa podmienky zjednávajú individuálne.

Tovar sa považuje za dodaný doručenim na adresu, ktorú si zákazník stanovil v objednávke.

Spôsob dopravy

Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ, a to na území celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy a v závislosti na váhe a rozmeroch tovaru. Možný spôsob dopravy a podmienky dopravy tovaru nájde zákazník v sekcii Doprava.

Spôsob uhradenia ceny tovaru

Tovar je možné v plnej výške uhradiť poukázaním kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje. Platbu je tiež možné uskutočniť poukážkou.

Inštalácia tovaru, ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

Prevzatie tovaru

Doporučujeme skontrolovať si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, spíšte za prítomnosti dopravcu záznam o poškodení zásielky a nechajte si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.

Na základe vyhotoveného záznamu môže byť zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový výrobok. Zákazník má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

Podpísaním prepravného listu dopravcovi zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že tovar dorazil mechanicky nepoškodený.

Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom

Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

4. Osobný odber tovaru

Zákazník má právo si tovar pred uzavrením kúpnej zmluvy prezrieť na vopred dohodnutom mieste, spravidla v mieste podnikania dodávateľa.

V prípade osobného odberu tovaru sa kúpna zmluva považuje za uzatvorenú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru zákazníkom.

5. Záručné podmienky a reklamácie - uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

Záručná doba a záručný list

Záručná doba začína bežať prevzatím tovaru zákazníkom.

Záručná doba pre spotrebiteľa je štandardne 24 mesiacov. Pre kovové komponenty platí rozšírená záruka 3 roky.

Faktúra - daňový doklad slúži ako záručný list.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené jeho používaním. Kratšia životnosť výrobku v takom prípade nie je považovaná za vadu a nie je možné ju ako takú reklamovať.

Zákazníkom, ktorí tovar používajú pre účel podnikania, alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje dodávateľ. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (Nákup na IČ).

Reklamácie

V prípade, ak zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar zakúpený v internetovom obchode BranyPosuvne.sk, môže zavolať na 0948527522, alebo poslať e-mail na adresu [email protected], kde uvedie číslo faktúry, typ výrobku, jeho katalógové číslo a popis chyby tovaru. Zákazníka ďalej informujeme o ďalšom postupe.

Zaslanie reklamácie

Ak nie je možné zo strany predávajúceho riešiť reklamáciu inak, musí kupujúci uplatniť reklamáciu na adrese prevádzky predávajúceho. Reklamáciu možno uplatniť prinesením reklamovaného tovaru na prevádzku predávajúceho, alebo zaslaním tovaru prepravnou službou.

V prípade zaslania reklamovaného tovaru k reklamácii prepravnou službou - na náklady kupujúceho - musí byť zásielka viditeľne označená nápisom „REKLAMÁCIA“.  Doporučujeme zasielať tovar ako doporučenú poistenú zásielku. Tovar k reklamácii je kupujúci povinný odovzdať kompletný, ak nebolo dohodnuté inak, vo vhodnom obalovom materiály, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám daného tovaru. Predávajúci nie je povinný prijať reklamáciu, ktorá nebude kompletná, alebo bude zaslaná na náklady kupujúceho napr. ako tovar na dobierku.

Vybavenie reklamácie

Lehota pre vybavenie reklamácie pre spotrebiteľa je podľa zákona tridsaťdňová. Snahou je vychádzať zákazníkovi v ústrety a reklamáciu vybaviť v čo najkratšom čase. Sme ľudia a rozumieme že chcete mať prípadnú reklamáciu vybavenú čo najskôr.

Reklamačný poriadok - podľa zákona

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciach sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

2. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby na adrese:
Posuvné brány s.r.o.
Podjavorinskej 1614/1
915 01; Nové Mesto nad Váhom
reklamácie vybavuje:
Ivan Ondrejovič
0948599857

3. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok). Druhy reklamácií a ich vybavenie :

a) záručná reklamácia

Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej, bezvadnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.

b) reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, apod.

Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.

4. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. V prípade, že reklamácii sa nevyhovelo, alebo nebola vybavená hneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo - druhá kópia sa postúpi vedúcemu zamestnancovi.

5. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

6. Odstúpenie od zmluvy

Právo spotrebiteľa na odstúpenie

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

 

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti, má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, ak bola zmluva uzavretá na diaľku. Náklady spojené s dopravou tovaru dodávateľovi hradí v tomto prípade zákazník. Využitie tejto lehoty nie je možné u tovaru, ktorý zákazník získal v reklamačnom procese (Výmena za nový kus).

Právo dodávateľa na odstúpenie

Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba do okamžiku odoslania tovaru, a to iba v prípade nedostupnosti tovaru, alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy

Vzhľadem k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od počiatku ruší, vráti, alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.

Zákazník môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutošnosť oznámi dodávateľovi, napr. elektronicky na e-mailovú adresu [email protected], alebo písomne na korešpondenčnú adresu.

Pri odstúpení doporučujeme uviesť číslo faktúry a dátum nákupu a predložiť originál, alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru.

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, pošle tovar späť dodávateľovi, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. 

Rozpor z kúpnej zmluvy

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s podmienkami uvedenými v kúpnej zmluve (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby dodávateľ bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve. Kupujúci má v takomto prípade právo požadovať opravu alebo výmenu tovaru. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Toto neplatí pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci, alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

7. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Ochrana osobných údajov je spracovaná na vlastnej podstránke nazvanej memorandum GDPR.

Vážení spotrebitelia, Vaše osobné údaje používame len na to, aby bol obchod zrealizovaný k Vašej spokojnosti.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom.

Dodávateľ si vyhraďuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené obchodné podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach BranyPosuvne.sk.

 

V zmysle nového zákona zverejňujeme:

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Komu:
Posuvné brány s.r.o.
Podjavorinskej 1614/1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
0948599857
[email protected]
Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o
poskytnutí tejto služby* :
Dátum objednania/dátum prijatia*:
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
..........................................

Alternatívny spôsob riešenia sporov

1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: [email protected]

2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 2.7.2018 je tu: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je [email protected].

6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: §ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; §ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj  Hurbanova 59  911 01 Trenčín, tel. č. 032/6400 109.

Ochrana osobných údajov: 
Ochrana osobných údajov je spracovaná na vlastnej podstránke nazvanej memorandum GDPR.
Posuvné brány s.r.o. zabezpečuje kupujúcemu ochranu osobných údajov a to v plnom rozsahu v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. (Vaše emaily, telefónne čísla ani adresy neposkytujeme žiadnej ďalšej firme okrem prípadného dopravcu. Slúžia nám len na to, aby bol obchod zrealizovaný hladko a aby ste boli Vy aj my spokojní.)