Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Objednávka po telefóne 0948599857 a technická podpora pohony 0948647783 NICE Moonclever MC424L - riadiaca centrála pre 24V pohony krídlových brán rodiny Wingo


Dostupnosť produktu: nahradený

Produkt sa už nevyrába, našťastie bol ale nahradený novším modelom.


NICE Moonclever MC424L - riadiaca centrála pre 24V pohony krídlových brán rodiny Wingo NICE Moonclever MC424L - riadiaca centrála pre 24V pohony krídlových brán rodiny Wingo
Kód Váha Cena
Cena s DPH
Kúpiť
NICE-MC424L 1,50 kg 180,32 €
216,38 €
 ks

Popis produktu NICE Moonclever MC424L - riadiaca centrála pre 24V pohony krídlových brán rodiny Wingo

Zmena riadiacej centrály
Riadiaca centrála NICE MC424L sa už nevyrába, takže pri objednaní Vám doručíme novšiu verziu NICE MC424LR10.

Rýchla navigácia na tejto stránke:
Kompatibilné príslušenstvo… Manuál… Osadenie a montáž…, Kabeláž…
Zapojenie riadiacej centrály… - do siete…, prídavných zariadení…, schéma zapojenia…
Fotobunky… Rádiový prijímač… Spustenie riadiacej jednotky…
Vyhodnotenie pohybu krídla brány… Programovanie riadiacej jednotky pohonu… Pripojenie externých zariadení…
Riešenie potiaží - podľa povahy…, diagnostika pomocou LED diód
Špeciálne funkcie… Montáž záložnej batérie… Technické vlastnosti…


NICE Moonclever MC424L je riadiaca centrála na automatizáciu jednokrídlových, alebo dvojkrídlových brán. Pohony s ňou kompatibilné musia mať napájanie 24Vdc.

Kompatibilita výlučne s taxatívne vymenovanými pohonmi krídlových brán:

Box NICE MooncleverRiadiaca centrála MC424L obsahuje riadiacu jednotku MCA2, ktorá je umiestnená v typizovanom plastovom boxe Moonclever. Zahŕňa konektor typu SM pre pripojenie prijímača rádiového signálu (SMXI, OXI, ...) z diaľkových ovládačov (Flor, Era Flor, Era One, Era Inti, ...).

Vďaka technológii 24V je vhodná aj pre solárny systém NICE Solemyo, ktorý umožní napájanie aj v lokalitách bez prístupu k zdroju elektrickej energie. Takisto je možné riadiacu jednotku napájať zo záložnej batérie NICE PS124, ktorá po niekoľko hodín od výpadku prúdu umožní prevedenie niekoľkých manévrov otvorenia a zatvorenia krídlovej brány. Pri nastavení pohotovostného režimu má riadiaca jednotka s pripojeným prijímačom rádiového signálu spotrebu len 2W (pri napájaní z batérie PS124, alebo solárneho systému Solemyo je spotreba len 0,1W).

Diagnostika pomocou diagnostickej LED diódy.

Automaticky po vyhodnotení dĺžky krídla sa nastavia intervaly zrýchlenia a spomalenia pri otváraní a zatváraní, ďalej je možné nastaviť silu, rýchlosť, otvorenie pre peších atp. viď programovenie riadiacej jednotky pohonu. Detekcia prekážiek po celú dobu pohybu krídla zaručuje bezpečnú prevádzku motorov.

Riadiaca centrála NICE Moonclever MC424L je vhodná pre klimatické podmienky na Slovensku a splňuje všetky európske bezpečnostné normy.

Príslušenstvo kompatibilné s centrálou NICE Moonclever MC424L

K riadiacej centrále doporučujeme dokúpiť kompatibilné voliteľné príslušenstvo:

Čo Prečo Typ
Maják Maják signalizuje pohyb brány blikaním - vhodné pri výjazdoch so slabým výhľadom. Ďalej má v sebe zabudovanú anténu - dlhší dosah ovládača. - Lucy (LUCY24)
- Moonlight (ML24T)
Fotobunky Pri zatváraní zdetekujú prekážku a zastavia pohyb - brána nenarazí do auta ani žiadnych osôb. 

- BF
- Moon (MOF, MOFO)

Vysielač

Pre diaľkové ovládanie brány.

- FloR (Flo2R-sFlo4R-s)
- Era One (ON2E, ON4E)
- Era Flor (Flo2RE, Flo4RE)
- Era Inti (INTI2)

Prijímač Nutný pre diaľkové ovládanie brány. OXI
SMXI
Anténa Pre lepší dosah ovládača. - integrovaná v majáku ML24T
sólo anténa ABFKIT, alebo ABF
Klávesnica Ak by ste zabudli diaľkový ovládač, prípadne ak k Vám chodí veľa vozidiel, alebo osôb a nechcete každému dávať ovládač, alebo otvárať sólo. MOTXR

Manuál k riadiacej centrále NICE Moonclever MC424L

Manuál riadiacej centrály NICE Moonclever MC424L k stiahnutiu tu:

Manuál k riadacej centrále NICE Moonclever MC424L

Návod na spárovanie, vymazanie a zápis ovládaču do/z pamäte prijímača pohonu NICE

Osadenie riadiacej centrály NICE Moonclever MC424L

Osadenie riadiacej centrály v typizovanom montážnom boxe Moonclever je realizované uchytením na štyri skrutky:

Montáž riadiacej centrály NICE MC424L Montáž riadiacej centrály NICE MC424L
1. Vyskrutkujte plastové skrutky krytu  2. Uchyťte box centrály na štyri hmoždiny

 

Typická (voliteľná) situácia zapojenia riadiacej jednotky pohonu s príslušenstvom vyzerá nasledovne:

NICE MC424L situácia zapojenia

Zoznam príslušenstva

 1. Motor Wingo 24V
 2. Motor Wingo 24V (nemusí byť)
 3. Maják so zabudovanou anténou
 4. Digitálna klávesnica/Čítačka kariet/Kľúčový spínač
 5. Fotobunky FOTO
 1. Fotobunky na stĺpiku FOTO1
 2. Fotobunky v zákryte FOTO2
 3. Riadiaca jednotka MC424L

Poznámka k fotobunkám:

5. FOTO Fotobunky nemajú efekt počas otvárania, pri zatváraní brány a ich prerušení spustia opačný chod otvárania.
6. FOTO1 Fotobunky počas otvárania aj zatvárania zastavia pohyb brány.
7. FOTO2 Fotobunky nemajú efekt počas zatvárania, pri otváraní brány a ich prerušení spustia opačný chod zatvárania.

 

Zapojenie riadiacej centrály NICE Moonclever MC424L

Nezabudnite pred zapájaním, odpájaním a menením zapojenia pohonu ako do siete, tak prídavných zariadení odstrániť prísun elektrickej energie, či už na ističi, vytiahnutím poistky napájania, prípadne odpojením záložnej batérie. Počkajte, kým zhasnú všetky LED diódy.

...do siete

Pre základné fungovanie pohonu je nutné akurát dotiahnuť do riadiacej centrály pohonu prívod elektrickej energie.

Zapojenie fázy (L) a nuláku (N). Zapojenie uzemnenia (I).

Zapojenie napájania pohonu NICE Moonclever MCMC424L - fáza a nulák

Zapojenie napájania pohonu NICE Moonclever MCMC424L - zem

Schéma zapojenia napájania pohonu NICE Moonclever MCMC424L - fáza a nulák

pohľad zhora

Schéma zapojenia napájania pohonu NICE Moonclever MCMC424L - zem

pohľad zhora

 

...prídavných zariadení

Do riadiacej jednotky môžu byť pripojené nasledovné prídavné zariadenia:

Riadiaca jednotka MCA2 riadiacej centrály MC424L

A. Konektor napájania 24V
B. Pripojenie primárneho motora M1
C. Konektor na pripojenie záložnej batérie NICE PS124, alebo solárneho systému NICE Solemyo.
D. Poistka riadiacej jednotky typu F 500mA
E. Nastaviteľný prepoj pre určenie primárneho (prvého otváraného) krídla
F. Pripojenie sekundárneho motora M2 (ak nebude pripojený, riadiaca jednotka automaticky vyhodnotí bránu ako jednokrídlovú)
G. Výstup na maják
H. Výstup indikátora brány, alebo elektrozámku (podľa nastavenia v programovaní)
I. Napájanie 24Vdc pre príslušenstvo, Pohotovostný režim a FOTOTEST
L. Vstupy pre pripojené zariadenia, fotobunky, tlačítka atď.
L1...L5. Programovacie LED diódy
M. Vstup pre anténu (napr. ABF, ABFKIT, alebo zabudovaná v majáku ML24T)
N. Konektor NICE SM pre prijímač rádiového signálu (napr. SMXI, OXI)
O Konektor na diagnostiku a programovanie (pre profesionálne použitie)
P1,P2,P3 Programovacie tlačidlá a diódy

 

Štandardné schémy zapojenia:

Zapojenie kabeláže do svorkovníc riadiacej jednotky môže byť realizované tromi hlavnými spôsobmi:

S pohotovostným režimom Bez pohotovostného režimu
Bez FOTOTESTu S FOTOTESTom
Zapojenie MC424L s pohotovostným režimom Zapojenie MC424L bez pohotovostného režimu bez fototestu Zapojenie MC424L bez pohotovostného režimu s fototestom
Po jednej minúte po poslednom manévre prejde riadiaca jednotka do úsporného režimu šetrenia energie, kedy vypne všetky vstupy a výstupy. Identifikácia aktivovaného pohotovostného režimu je signalizovaná LED diódou OK (LED P1), ktorá bliká pomalšie (jeden krát za 4 sekundy), ako obvykle (jeden krát za sekundu). Pohotovostný režim je povinný pre zapojenie so solárnym systémom NICE Solemyo a takisto pri zapojení záložnej batérie NICE PS124. Zapojenie bez pohotovostného režimu a bez FOTOTESTU. Zariadenie má štandardný odber energie a manéver sa spustí, aj keby niektorá bezpečnostná fotobunka zlyhala.  FOTOTEST funguje tak, že pred spustením manévru sú kontrolované fotobunky FOTO, FOTO1 a FOTO2 na správnu funkcionalitu (tj. každá fotobunka je napájaná zvlášť). Ak niektorá fotobunka nefunguje správne, manéver sa nespustí. Ak niektoré z fotobuniek nie sú použité, musí byť terminál prepojený na vstup č. 8 (Spoločný vstup).

 

Zapojenie s Pohotovostným režimom je štandardné, jeho použitie je vylúčené iba pri zapojení s FOTOTESTom. Funguje to tak, že je buď zapojený pohotovostný režim, alebo FOTOTEST, alebo ani jeden. 

Kabeláž k jednotlivým svorkám

Riadiaca jednotka NICE MCA2 centrály NICE Moonclever MC424L umožňuje nasledovné vstupy a výstupy pre prídavné zariadenia:

Vstup Účel Popis Typ kábla
L-N-I Napájanie  Hlavný prívod elektriny. 3×1,5mm2
1-3  Motor M1 Napájanie primárneho motora M1.  3×1,5mm2 
1-3  Motor M2  Napájanie sekundárneho motora M2 (ak nebude pripojený, riadiaca jednotka automaticky vyhodnotí bránu ako jednokrídlovú). 3×1,5mm2 
4-5  Maják  Výstup pre jeden výstražný maják NICE LUCY24 (alebo NICE ML24T) s jednou 24V 25W žiarovkou. 2×1mm2 
6-7  Indikátor brány S.C.A.,
alebo Elektrozámok 
Pripojenie na indikátor otvorenej brány S.C.A. 24 Vdc, maximálne 5W
alebo elektrozámok 12Vac, maximálne 25VA.
S.C.A.:
2×0,5mm2 
Elektrozámok: 
2×1mm2 

+24 Vdc 
-s pohotovostným režimom
- s FOTOTESTom

(plus +)

Dve použitia, ktoré sa navzájom vylučujú:
1. Spoločné napájanie +24 Vdc pre všetky zariadenia pri použití pohotovostného režimu
2. Napájanie +24 Vdc maximálne 100mA pre fotobunky TX (vysielač) pri použití FOTOTESTu

Pokiaľ nie je použitý ani Pohotovostný režim, ani FOTOTEST, tak sa nepoužíva a namiesto neho sa používa vstup č. 11.

1×0,5mm2 
0 Vdc
(mínus -)
Napájanie 0 Vdc (mínus) pre príslušenstvo 1×0,5mm2 
10 

24 Vdc
- bez pohotovostného režimu

(plus +)

Používa sa Napájanie pre príslušenstvo (24 Vdc, maximálne 200mA), bez Pohotovostného režimu.

Pokiaľ je použitý Pohotovostný režim, tak sa nepoužíva a namiesto neho sa používa vstup č. 8.  Napájanie +24 Vdc maximálne 100mA pre fotobunky RX (prijímač) pri použití FOTOTESTu, pokiaľ nie je použitý FOTOTEST, sú z neho napájané všetky fotobunky.

1×0,5mm2 
11  Spoločný vstup Spoločný vstup pre príslušenstvo (+24 Vdc), používa sa bez použitia Pohotovostného režimu.  1×0,5mm2 
12  STOP

Vstup pre zariadenia, ktoré zastavujú pohyb brány. Je možné pripojiť zariadenia:

 • Ľubovoľný počet normálne rozopnutých zariadení zapojených paralelne
 • Ľubovoľný počet normálne zopnutých zariadení zapojených sériovo
 • Dve zariadenia s konštantným odporom 8,2K? zapojené paralelne
 • Viac zariadení s konštantným odporom 8,2K? zapojených do kaskády s celkovým odporom 8,2K?
 • Trojkombináciu paralelne zapojeného normálne rozopnutého zariadenia s normálne zopnutým zariadením sériovo zapojeným so zariadením s konštantným odporom 8,2K?.
1×0,5mm2 
13  FOTO  Vstup pre bezpečnostné zariadenia, napr. fotobunky, tlakové lišty. Prerušenie počas manévru spôsobí opačný pohyb, alebo zastavenie krídla. Pripájajú sa sem normálne zopnuté zariadenia.  1×0,5mm2 
14  FOTO1  Vstup pre bezpečnostné zariadenia, napr. fotobunky, tlakové lišty. Prerušenie počas manévru spôsobí opačný pohyb, alebo zastavenie krídla. Pripájajú sa sem normálne zopnuté zariadenia.  1×0,5mm2 
15  Krokovanie  Vstup pre zariadenia, ktoré krokujú pohyb brány (viď Krokovanie pohybu brány). Je možné pripojiť normálne rozopnuté zariadenia (NO).  1×0,5mm2 
16  AUX  Pomocný vstup. 1×0,5mm2 
17-18  Anténa  vstup pre anténu rádiového prijímača. Anténa býva štandardne zabudovaná vo výstražnom majáku, napr. NICE ML24T, prípadne je možnosť samostatnej externej antény NICE ABFKIT. Tienený koaxiál:
RG58

 

Zapojenie kľúčového spínaču

Riadiaca centrála NICE Moonclever MC424L je kompatibilná so všetkými kľúčovými spínačmi v našej ponuke. Zapojenie môže byť realizované minimálne dvomi štandardnými spôsobmi:

STOP a Krokovanie Krokovanie a pomocný vstup
Zapojenie kľúčového spínača STOP a Krokovanie Zapojenie kľúčového spínača Pomocný vstup a Krokovanie
Otočenie kľúča do ľava okamžite zastaví pohyb brány. Otočenie doprava krokuje pohyb brány.
Poznámka: pokiaľ chcete aktívny Pohotovostný režim, pripojte ALT na svorku č. 8 namiesto svorky č. 11.
Otočenie doľava vykoná príkaz naprogramovaný pre pomocný vstup (čiastočné otvorenie jedného krídla, čiastočné otvorenie oboch krídiel, otvoriť, zatvoriť, vykonanie FOTO2). Otočenie doprava krokuje pohyb brány.

 

Zapojenie vstupu STOP

Riadiaca centrála NICE Moonclever MC424L môže byť naprogramovaná dvomi spôsobmi rozpoznávania vstupu STOP:

 1. Normálne zopnuté kontakty (NC) - zariadenia ktoré pri vyhodnotení rozopnú kontakt a dajú tak riadiacej jednotke príkaz vykonať zastavenie brány
 2. Zariadenia s konštantným odporom 8,2k? (napr. tlakové lišty) - riadiaca jednotka monituruje odpor a v prípade, ak sa výška odporu vykloní zo štandardnej hodnoty, riadiaca jednotka zastaví pohyb brány. Týmto spôsobom môžu byť kombinované normálne zopnuté kontakty (NC), normálne rozopnuté kontakty (NO) a zariadenia s konštantným odporom 8,2k? (napr. tlakové lišty) podľa nasledovnej tabuľky:
 

 

 
Typ prvého zariadenia
NO NC 8,2k?
Typ
druhého
zariadenia
NO
NC
8,2k?

 

Zapojenie vstupu S.C.A - indikátor otvorenej brány, alebo elektrozámok 

U tohto vstupu môžu byť naprogramované dve možnosti chovania sa:

1. Indikátor otvorenej brány 2. Elektrozámok
Výstup SCA na riadiacej centrále MC424L Výstup ELS na riadiacej centrále MC424L
Žiarovka pripojená na vstup S.C.A. pri otváraní brány bliká pomaly a pri zatváraní rýchlo. Pokiaľ je brána otvorená, žiarovka svieti, pokiaľ je brána zatvorená, žiarovka nesvieti. Chovanie sa dá nastaviť. Zároveň s každým otvorením je po dobu troch sekúnd do elektrozámku vyslaný signál na uvoľnenie.

 

Poistky riadiacej centrály

Pripravujeme. 

 

Fotobunky pohonu

Pripravujeme.

Prijímač rádiového signálu pre pohony

Rádiový prijímač pohonu

Riadiaca centrála NICE Moonclever MC424L je dodávaná s riadiacou jednotkou NICE MCA2, ktorá poskytuje konektor SM na pripojenie externého rádiového prijímača (napr. NICE OXI, NICE SMXI). Tento prijímač je esenciálne nutný pre zachytávanie príkazov vysielaných z diaľkových ovládačov, teda je nutný predpoklad pre ovládanie posuvnej brány na diaľku diaľkovým ovládačom.

 

Spustenie riadiacej jednotky

Po zapojení riadiacej centrály do elektrickej siete, mali by sa rýchlo na pár sekúnd rozblikať všetky LED diódy a nasledovne by mal byť dosiahnutý nasledovný stav:

 1. Napätie cca. 30 Vdc (pri použití záložnej batérie 24 Vdc) na vstupoch 9-10.
 2. LED dióda P1 bliká v jednosekundových intervaloch. Pokiaľ došlo k zmene na vstupoch, bude dióda blikať rýchlo dvakrát za sebou.
 3. LED diódy pre normálne zopnuté kontakty (NC) budú svietiť a diódy pre normálne rozopnuté kontakty budú zhasnuté, viď obrázok:
  LED diódy NC a NO
  Diódy budú svietiť podľa nasledovného kľúča:
  Vstup Typ vstupu Stav LED
  STOP STOP NC L1 svieti
  Konštantný odpor 8,2k? L1 svieti
  FOTO NC L2 svieti
  FOTO1 NC L3 svieti
  Krokovanie NO L4 nesvieti
  AUX NO - Čiastočné otvorenie I. L5 nesvieti
  NO - Čiastočné otvorenie II. L5 nesvieti
  NO - Otvoriť L5 nesvieti
  NO - Zatvoriť L5 nesvieti
  NC - Aktívne FOTO2 L5 svieti
 4. Jednotlivé LED diódy by sa mali rozsvedcovať a zhasínať podľa toho, ako sa mení stav zariadení do nich pripojených
 5. Po stlačení tlačidla P2 by mali oba motory vykonať krátke otvorenie, s tým, že prvé sa pohne primárne krídlo. Manéver prerušte opätovným stlačením tlačidla P2. Pokiaľ sa nezačnú krídla otvárať, ale zostanú stáť, alebo sa začnú zatvárať, bude potreba prehodiť polaritu na motoroch. Ak sa prvé pohne sekundárne krídlo, nastavte prepoj podľa obrázku:
  Primárne krídlo motor M2 Primárne krídlo motor M1
  Nastavenie primárneho krídla na M2 Nastavenie primárneho krídla na M1


Vyhodnotenie pohybu krídla brány

Pre správne fungovanie pohybu brány (konkrétne výpočtu rozbehovej a dobehovej dráhy a čiastočného otvorenia) si riadiaca jednotka musí sama zistiť dĺžku oblúku otvárania krídiel brány. Počas tejto operácie si pohonmi pohýbe bránami od dorazu k dorazu a zistí si dĺžku intervalu otvárania brány. 

Poznámka: Pokiaľ ste už fázu vyhodnotenia pohybu krídla brány absolvovali, je nutné pred opätovným vyhodnotením vymazať pamäť riadiacej jednotky.

Pred samotným vyhodnotením pohybu krídla brány skontrolujte, či zariadenia zapojené na vstupoch STOP, FOTO a FOTO1 sú v poriadku a správne zapojené. Pokiaľ by počas vyhodnocovania niektoré z nich bolo aktivované, je nutné proces opakovať znova. Krídla brány by ideálne mali byť v približne polovici otvorenia, čo dosiahnete odblokovaním pohonov a manuálnym posunom do polootvorenej polohy a ich opätovným zablokovaním. Po zablokovaní motoru vždy ručne kúsok pohnite krídlom, nech zaskočí motor. V princípe je ale jedno, v ktorej polohe sa krídla pred vyhodnotením nachádzajú.

Postup vyhodnotenia pohybu krídla je automatický a prebieha nasledovne:

 1. Stlačte tlačidlo P2
 2. Obe krídla sa kúsok otvoria
 3. Sekundárne (spodné) krídlo sa zatvorí
 4. Primárne (vrchné) krídlo sa zatvorí
 5. Primárne (vrchné) krídlo sa otvorí
 6. Po uplynutí naprogramovaného času oneskorenia sekundárneho motora sa sekundárne (spodné) krídlo začne otvárať. Pokiaľ je oneskorenie nevyhovujúce, stlačte tlačidlo P2 a nastavte vyhovujúce oneskorenie
 7. Riadiaca jednotka si vyhodnotí potrebnú dĺžku pohybu po úplné otvorenie brány (resp. po dorazení o mechanické dorazy)
 8. Obidve krídla sa úplne zatvoria. Jednotlivé krídla sa začnú zatvárať v iný čas, aby pri zatváraní o seba neškrtli
 9. Riadiaca jednotka si uloží namerané hodnoty a je HOTOVO.

Všetky vyššieuvedené fáze musia prebehnúť jedna po druhej bez Vášho zásahu. Pokiaľ niektorá fáza neprebieha v poriadku, zastavte ju stlačením tlačidla P1 a prípadne upravte nastavenia a proces opakujte.

Programovanie riadiacej jednotky pohonu

Riadiaca jednotka MC424L dovoľuje naprogramovať viacero funkcí, či už zapnutie/vypnutie funkcie programovaním úrovne I., alebo nastavením predvoleného parametra programovaním úrovne II.

Programovanie môže na prvý pohľad vyzerať trochu kostrbato a nezrozumiteľne, ale po pochopení dvoch základných princípov sa v menu s troškou predstavivosti rýchlo zorientujete.

V základe sa jedná o pochopenie faktu, že programovanie prebieha pomocou troch tlačidiel (tlačidlá P1, P2 a P3) a k nim odpovedajúcich LED diód (LED dióda P1, P2 a P3) a indikačných LED diód L1, L2, L3, L4 a L5.

Funkcie jednotlivých tlačidiel a signalizácia diód záleží od úrovne programovania, v ktorej sa nachádzate.

Riadiaca jednotka MCA2 obsahuje tri tlačidlá na ovládanie a programovanie pohonu:

            Riadiaca jednotka pohonu NICE MCA2 Tlačidlo
P1
P2
P3

Riadiaca jednotka umožňuje naprogramovať 1 priamu funkciu a 10 zapnuteľných/vypnuteľných funkcií a 5 nastaviteľných funkcií (z toho na pomocnom vstupe AUX je ďalších 5 zapnuteľných/vypnuteľných funkcií):

Priama funkcia

Priama funkcia je jedna a to rýchlosť pohybu brány, ktorá sa v normálnom prevádzkovom režime (tj. nie programovacom) prepína stlačením tlačidla P3:

Funkcia Zapnutá (Dióda P3 svieti) Vypnutá (Dióda P3 nesvieti)
Rýchlosť pohybu rýchla rýchlosť (prednastavená) pomalá rýchlosť

 

Zapnuteľné funkcie

Zapnuteľných funkcií je 10 a nastavujú sa v programovaní úrovne I. (prednastavené hodnoty sú zvýraznené tučným písmom):

Funkcia Zapnutá (Dióda svieti) Vypnutá (Dióda nesvieti)
Automatické zatváranie Po nastavenej dĺžke pauzy sa brána automaticky začne zatvárať. Pohyb brány prebieha iba po zadaní príkazu diaľkovým ovládačom, kľúčovým spínačom, tlačidlom, atp.
Kondomínium Má zmysel, pokiaľ pohon ovládajú viacerí užívatelia, ktorý môžu spolu kolidovať, tj. jeden začne otvárať, druhý chce otvárať tiež, ale kedže brána sa už otvára, tak sa začne zatvárať atp. Takže po prvom príkaze otvoriť sú až do otvorenia brány všetky ostatné príkazy ignorované.  Ovládanie brány prebieha krokovaním: Otvoriť > Zastaviť > Zatvoriť > Zastaviť > Otvoriť 
Predblikávanie Maják bliká 3 sekundy, až potom sa začne pohyb brány.  Pohyb sa začne hneď, takisto ako blikanie majáku. 
Zatvoriť po prerušení fotobuniek Má zmysel, iba keď je nastavené automatické zatváranie. Po prechode cez fotobunky (tj. fotobunky sú prerušené a znova zopnuté) sa brána začne zatvárať už po 4 sekundách, napr. po výjazde vozidla. Brána sa začne zatvárať až po uplynutí nastavenej dĺžky pauzy automatického zatvárania
Oneskorenie sekundárneho krídla Nastavuje, či sekundárne krídlo sa začne pohybovať s oneskorením. Má zmysel, keď jedno krídlo pri pohybe by mohlo škrtať o druhé. Takisto v prípade použitia elektrozámku. Oneskorenie sa dá nastaviť v percentách v programovaní úrovne II.  Obe krídla sa začnú pohybovať naraz.
Pohotovostný režim/Fototest

Aktivuje výstup na svorke č. 8: Zapnutý pohotovostný režim, alebo zapnutý fototest. Vždy môže byť aktívna iba jedna funkcia, to, ktorá bude použitá, nastavíte použitím správnej schémy zapojenia.

Deaktivuje výstup na svorke č. 8: Vypnutý pohotovostný režim A vypnutý fototest.
Indikátor otvorenej brány/Elektrozámok Výstup na svorke 6-7 bude fungovať pre elektrozámok, to znamená, že počas prvých troch sekúnd pri otváraní brány bude tento zámok uvoľnovať. Výstup na svorke 6-7 bude fungovať pre indikátor otvorenej brány. Dá sa nastaviť spôsob blikania, viď v programovaní úrovne I. Odstupňovanie blikania indikátoru otvorenej brány
Odporový vstup STOP Prepoj medzi Spoločným vstupom a Vstupom STOP bude nastavený na konštantný odpor 8,2k? (+25% -25%) pre napr. bezpečnostné tlakové lišty. Viac viď Vstup STOP. Do Vstupu STOP môžte pripájať normálne zopnuté (NC) zariadenia, ktoré po rozopnutí obvodu okamžite zastavia pohyb brány.
Ťažká brána Pohony sa budú správať k bráne ako ku ťažkej, to znamená, že riadiaca jednotka upraví akceleráciu a spomalovanie pohybu adekvátnym spôsobom.  Riadiaca jednotka bude s bránou narábať ako s ľahkou. 
Odstupňovanie blikania indikátoru otvorenej brány Žiarovka pripojená na vstup S.C.A. pri otváraní brány bliká nepravidelne - čím je brána bližšie otvoreniu, tým blíká rýchlejšie, čím je bližšie zatvoreniu, tým bliká pomalšie. Žiarovka pripojená na vstup S.C.A. pri otváraní brány bliká pomaly a pri zatváraní rýchlo. Pokiaľ je brána otvorená, žiarovka svieti, pokiaľ je brána zatvorená, žiarovka nesvieti.

 

Nastaviteľné funkcie

Nastaviteľných funkcií je 5 a sú to (prednastavené hodnoty sú zvýraznené stučneným písmom):

L1 svieti L2 svieti L3 svieti L4 svieti L5 svieti žiadna nesvieti
Dĺžka pauzy – Nastaví, za ako dlho sa má brána po otvorení zatvoriť. Má zmysel iba pri aktívnom automatickom zatváraní.
5 sekúnd  10 sekúnd  20 sekúnd  40 sekúnd  80 sekúnd 
Pomocný vstup AUX – Zapína alebo vypína ďalších 5 funkcií.
Čiastočné otvorenie I – otvorí iba celé primárne krídlo  Čiastočné otvorenie II – otvorí obe krídla na polovicu Iba otváranie – krokuje príkazy v sekvencii Otvoriť > Zastaviť > Otvoriť  Iba zatváranie – krokuje príkazy v sekvencii Zatvoriť > Zastaviť > Zatvoriť  Fotobunky FOTO2 – aktivuje funkcionalitu fotobuniek FOTO2 Vstup AUX (svorka č. 16) sa nepoužíva
Odpojenie motora po zatvorení – Po dorazení na koncový doraz pri zatvorení motor ešte kúsok tlačí, aby bránu ideálne zatvoril. Táto funkcia nastaví dobu spätného chodu, aby motor netlačil na krídla aj počas zavretého stavu. 
žiadne odpojenie  0,3 sekundy  0,7 sekundy  1,3 sekundy  2 sekundy 
Sila motora – Motory sú vybavené citlivosťou na trenie, vietor, kolísanie el. siete. Preto môžu v prípade týchto zvýšených hodnôt detekovať prekážku, aj keď tam nie je. Nastavením väčšej sily toto riziko eliminujete. 
Nízka sila  Nižšia sila  Stredná sila  Vyššia sila  Vysoká sila  Najvyššia 
Oneskorenie druhého krídla – Nastaví percentuálne oneskorenie sekundárneho krídla. Percentá sa počítajú zo štandardnej dráhy, ktorú krídlo ubehne.
5%  10%  20%  30%  40% 

 

Programovanie Úroveň I.

Predpokladom je, že riadiaca jednotka sa nachádza v normálnom reřime, čo overíte tak, že LED dióda P1 pomaly bliká a LED dióda P3 nesvieti.

Do programovania úrovne I. sa následne dostanete stlačením a podržaním tlačidiel P1+P2 na 3 sekundy až zablikajú všetky LED diódy. LED dióda P1 prestane blikať a začne svietiť. Bravo, nachádzate sa v programovaní úrovne I. na "Obrazovke I". Na "Obrazovku II" sa dostanete stlačením tlačidla P3 a tak isto naspäť na "Obrazovku I". To na ktorej "Obrazovke" sa nachádzate, zistíte podľa stavu LED diódy P3, viďte tabuľka.

Obrazovka I
LED P1 svieti, LED P3 nesvieti
L1 L2 L3 L4 L5
Automatické zatváranie Kondomínium Predblikávanie Zatvoriť po prerušení fotobuniek Oneskorenie sekundárneho krídla
Obrazovka II
LED P1 svieti, LED P3 svieti tiež
L1 L2 L3 L4 L5
Pohotovostný režim/Fototest Indikátor otvorenej brány/Elektrozámok Odporový vstup STOP Ťažká brána Odstupňovanie blikania indikátoru otvorenej brány

 

Stlačením tlačidla P1 sa posúvate po LED diódach smerom doprava. Až dojdete na piatu diódu L5, tak začnete znova od prvej diódy L1, tzn. akoby cyklujete výber. Aktuálne vysvietená dióda bude blikať. Ak blikanie je krátke, funkcia nie je aktívna, ak blikanie je dlhšie funkcia je aktívna. Medzi krátkym a dlhším blikaním prepínate jednorázovým stlačením tlačidla P2.

Až ponastavujete všetky hodnoty na požadované blikanie (a tým pádom aktiváciu, resp. deaktiváciu funkcie), stlačením a podržaním tlačidiel P1+P2 na 3 sekundy programovanie uložíte a navrátite sa do normálneho režimu.

Eventuálne, ak ste so všetkým spokojní a nechcete nič meniť, alebo sa vraciate z programovania úrovne II, alebo jednoducho chcete ukončiť programovanie bez uloženia, akurát stlačte a držte tlačidlo P1 na 3 sekundy.

Ďalej máte možnosť vstúpiť do programovania úrovne II. stlačením a podržaním tlačidla P2 na 3 sekundy. Predtým si ale musíte vybrať funkciu, u ktorej chcete zmeniť parameter.

Programovanie Úroveň II.

Predpokladom je, že sa riadiaca jednotka nachádza v programovaní úrovne I. na "Obrazovke I", čo overíte tak, že LED dióda P1 svieti a LED dióda P3 nesvieti.

Vyberiete si požadovanú funkciu, ktorú chcete zmeniť:

L1 L2 L3 L4 L5
Dĺžka pauzy Pomocný vstup AUX Odpojenie motora po zatvorení Sila motora Oneskorenie druhého krídla

 

Nastavte sa na požadovanú diódu opakovaným jednorázovým stláčaním tlačidla P1, podobne, ako v programovaní úrovne I. Do programovania úrovne II. sa následne dostanete stlačením a podržaním tlačidla P2 na 3 sekundy. LED dióda P1 prestane svietiť a začne rýchlo blikať. Hurá, ste v programovaní úrovne II.

Opakovaným jednorázovým stláčaním tlačidla P2 sa nastavíte na hodnotu parametru, ktorú chcete nastaviť a potom stlačte jedenkrát tlačidlo P1 pre návrat do programovania úrovne I.

Pre uloženie musíte ešte stlačiť a držať tlačidlá P1+P2 na 3 sekundy (v programovaní úrovne I.).

Pre odchod bez uloženia stlačíte a držíte 3 sekundy iba tlačidlo P1.

Nie je to až také zložité, že? Princíp spočíva v pochopení, že síce sa stále dívate na 5 diód a 3 tlačítka, ale podľa signalizácie diód P1 a P2 viete kde sa aktuálne nachádzate. Možno pomôže tabuľka stavov, ktoré môžu nastať:

  LED P1
Svieti Bliká Bliká rýchlo
LED
P3
Nesvieti Programovanie úroveň I.
"Obrazovka I"
Normálny
režim
Programovanie úroveň II.
Svieti

Programovanie úroveň I.
"Obrazovka II"

- -

 

Pre predstavu ešte celá schéma programovania (kliknutím otvoríte plnú veľkosť):

Postup programovania riadiacej jednotky NICE Moonclever MC424L

 

Ak si neviete rady, kľudne sa obráťte na našu technickú podporu pre pohony NICE.

Pripojenie dodatočných externých zariadení k pohonu

 
S pohotovostným režimom Bez pohotovostného režimu
+ - + -
Svorka č.
8
Svorka č.
9
Svorka č.
10
Svorka č.
9
 

Pokiaľ potrebujete pripojiť k pohonu dodatočné zariadenia, ktoré vyžadujú externé napájanie (napr. indikačné osvetlenie, kľúčový spínač, čítačky kariet, atp.), pripojte zariadenie podľa informácii vedľa. Dodávané napätie je 30 Vdc -30% až +50% (pri použití záložnej batérie 24Vdc) s maximálnym prúdom 200mA.

Špeciálne funkcie riadiacej centrály

Vymazanie pamäte

 1. Odpojte riadiacu centrálu z elektrickej siete (alebo vytiahnite poistku napájania F1) a počkajte kým zhasnú všetky LED diódy.
 2. Na riadiacej jednotke stlačte tlačidlá P1 a P2 a držte ich (riadiaca jednotka by mala byť stále bez napájania)
 3. Počas držania tlačidiel P1 a P2 pripojte riadiacu jednotku do elektrickej siete (alebo zasuňte poistku napájania)
 4. Presne po 3 sekundách tlačidla pustite (respektíve počas tretej sekundy)
 5. Pokiaľ proces vymazania prebehol úspešne, všetky LED diódy na sekundu zhasnú. Pokiaľ sa tak nestane a LED diódy blikajú ďalej, je nutné opakovať proces vymazania od začiatku.

Pre kontrolu korektného výmazu pamäte, odpojte riadiacu centrálu z elektrickej siete (alebo vytiahnite poistku napájania F1) a počkajte kým zhasnú všetky LED diódy. Po opätovnom zapojení do siete by sa mali v prípade úplneho výmazu všetky LED diódy rozblikať na približne šesť sekúnd. Pokiaľ sa Vám LED diódy rozblikali iba na tri sekundy, pravdepodobne vymazanie nebolo úspešné a je nutné ho opakovať.

Riešenie potiaží s pohonom

Ak Vám je čokoľvek nezrozumiteľné, alebo máte akúkoľvek inú potiaž, kľudne sa obráťte na našu technickú podporu pre pohony NICE.

Podľa povahy problému

Počas montáže (alebo v prípade zlyhania pohonu) môžte naraziť na niektoré z nasledovných problémov:

Potiaž

Možné riešenie

Žiadna LED dióda nesvieti 

Preskúšajte, či je riadiaca jednotka napájaná. Zistiť to môžte premeraním na vstupoch 9-10 na svorkovnici s hodnotou cca. 30Vdc, alebo 24Vdc pri napájaní z batérie. Skúste premerať obe poistky a prípadne ich vymeňte za nové s rovnakými vlastnosťami.

LED dióda P1 bliká pravidelne, ale stav LED diód L1 až L5 neodpovedá pripojeným zariadeniam

Nachvílu odpojte riadiacu centrálu z elektrickej siete (alebo vytiahnite poistku napájania F1) a počkajte kým zhasnú všetky LED diódy, je možné že ste zaseknutí v programovacej fázi. Následne skontrolujte všetky zapojenia zariadení na vstupoch 11 až 16. Kľudne ich všetky odpojte a vylučovacou metódou znovu zapájajte.

LED P1 blikne každé 4 sekundy

Riadiaca jednotka je v Pohotovostnom režime

Fáza vyhodnotenia pohybu krídla sa nechce spustiť

Fáza vyhodnotenia pohybu krídla sa spustí, iba pokiaľ ste ju ešte nevykonali, alebo pokiaľ nie je vymazaná pamäť. Ak máte nesprávne vyhodnotený pohyb brány, budete musieť najprv pamäť vymazať.

Fáza vyhodnotenia pohybu krídla ešte nebola nikdy vykonaná a aj tak sa nechce spustiť, alebo sa správa neštandardne

Ako prvé prezistite, či všetky pripojené a bezpečnostné zariadenia fungujú správne. Uistite sa, či sa počas vyhodnotenia pohybu krídla nespúšťa niektoré zariadenie. Pred samotným vyhodnotením musia LED diódy kontaktov svietiť správne a LED dióda P1 musí blikať jedenkrát za sekundu. 

Fáza vyhodnotenia pohybu krídla prebehla korektne, ale manéver sa nespustí

Skontrolujte, či LED diódy bezpečnostných zariadení FOTO, FOTO1 a prípadne FOTO2 (ak sú zapojené) a ďalej LED diódy zariadení Krokovania a pomocného vstupu AUX sú zapnuté počas príkazu pohybu. Ak máte aktívnu funkciu FOTOTEST, ale fotobunky nefungujú správne, diagnostická LED dióda 4 krát zabliká.

Brána sa hýbe, ale počas pohybu zastane a začne sa hýbať do opačnej strany

I. Spúšťajú sa fotobunky. Je viacero možností:

 1. Spúšťajú sa fotobunky FOTO počas zatvárania
 2. Spúšťajú sa fotobunky FOTO1 počas otvárania, alebo aj zatvárania
 3. Spúšťajú sa fotobunky FOTO2 počas otvárania

Skontrolujte zapojenie fotobuniek a príslušné LED diódy.

II. Druhou možnosťou je, že brána je pre pohon príliš ťažká, prípadne ju blokuje nápor vetra. V tomto prípade pohon zaznamená zvýšený odber a vyhodnotí situáciu ako prekážku (pohyb brány sa dá zastaviť aj rukou). Diagnostická LED dióda blikne jedenkrát, ak prekážku vyhodnotil motor M1 a dvakrát, ak prekážku vyhodnotil motor M2. Riešenia sú dve:

1. Nastavenie ťažkej brány na aktívne:

Prvý stupeň (led P1 rozsvietená): druhá časť (led P3 rozsvietená
Aktivovať LED L4 Ťažké brány
 
Druhý stupeň
V parametri Ampérometrická citlivosť (sila motoru) nastaviť na Všetky led zhasnuté: stupeň 6 (max. amperometrika)

 

 

Diagnostika pomocou LED diódy P2

Pripravujeme.

Montáž záložnej batérie k riadiacej jednotke NICE MC424L

Záložná batéria NICE PS124 nie je štandardnou súčasťou dodávky pohonu, ale je možné ju doobjednať. Využije sa v prípade výpadku elektriny, kedy bude pohon brány napájaný z nej. Batéria je priebežne dobíjaná z elektrickej siete.

1. Odklopte poistku uchytenia riadiacej jednotky
2. Podvihnite držiak riadiacej jednotky
3. Odklopte riadiacu jednotku
4. Zasuňte batériu pod riadiacu jednotku
5. Zaklopte poistku uchytenia riadiacej jednotky

6. Vylúpnite plastovú krytku konektora
7. Zapojte do konektora kábel batérie
8. Zapojte kábel do konektora na batérii 

1. Odklopte poistku uchytenia riadiacej jednotky 2. Podvihnite držiak riadiacej jednotky 3. Odklopte riadiacu jednotku 4. Zasuňte batériu pod riadiacu jednotku 5. Zaklopte poistku uchytenia riadiacej jednotky 6. Vylúpnite plastovú krytku konektora 7. Zapojte do konektora kábel batérie 8. Zapojte kábel do konektora na batérii

 

 Technické vlastnosti riadiacej centrály NICE Moonclever MC424L

Model NICE Moonclever MC424L
Typový popis Elektrická riadiaca centrála pre automatickú prevádzku krídlových brán. Dodávaná vrátane riadiacej jednotky NICE MCA2, ale bez rádiového prijímaču.
Napájanie  230V (+10% -10%) 50/60Hz 

Príkon

170W
Záložný zdroj  možnosť dokúpiť a osadiť záložnú batériu NICE PS124 
Výstup pre maják  pre jeden maják 24Vdc so žiarovkou max. 25W (napr. NICE Lucy LUCY24, NICE Moonlight ML24T)
Výstupný indikátor (S.C.A.)  - pre jednu 24Vdc, max 5W žiarovku (výstupné napätie +50% -30%), môže ovládať malé relé 
- alebo pre jeden 12Vac, max 25W elektrozámok
Výstup FOTOTEST 24Vdc max 100mA
Výstup príslušenstva 24Vdc max 200mA
Vstup STOP  pre normálne zopnuté a pre zariadenia s konštantným odporom 8,2K? 
Rádiový prijímač  bez prijímaču, konektor "SM" pre prijímače NICE SMXI, NICE OXI apod. 
Vstup na anténu  50? pre koaxiálny kábel RG-58 (alebo podobný)
Pracovný čas automatické vyhodnotenie
Dĺžka pauzy programovateľná na 5, 10, 20, 40, 80 sekúnd
Odpojenie motora po zatvorení programovateľné na 0; 0,3; 0,7; 1,3; 2 sekundy
Oneskorenie krídla pri otvorení programovateľné na 5, 10, 20, 30, 40% pracovného času
Oneskorenie krídla pri zatvorení automatické vyhodnotenie
Výstup motora M1 pre Wingo WG2024, WG3524, WG4024, WG5024
Výstup motora M2 pre Wingo WG2024, WG3524, WG4024, WG5024
Maximálne dĺžky kabeláže
napájanie 230V 30m
solárna sada Solemyo 3m
motory 10m
ostatné vstupy/výstupy 30m
maják 10m
S.C.A. 30m
elektrozámok 10m
anténa 20m (doporučené menej ako 3m)
Operačná teplota -20°C až +50°C 
Použitie v slaných, kyslých a potencionálne výbušných prostrediach  nie 
Ochranná trieda  IP54 
Rozmery  232×310×122 (š×d×v)
Hmotnosť 4,1kg 

Chcem tento tovar objednať, ako mám postupovať?

Vyberte si podľa toho, čo je pre Vám pohodlné:

 1. objednať cez eshop: použite tlačítko kúpiť a vložte tovar do košíka internetového obchodu (tlačítko kúpiť nájdete v tabuľke variantov tohto produktu tu).
 2. objednať telefonicky: zavolajte na 0948 599 857, objednávku môžte spraviť aj telefonicky
 3. objednať cez email: objednajte na [email protected]

Spýtajte sa na čokoľvek o produkte NICE Moonclever MC424L - riadiaca centrála pre 24V pohony krídlových brán rodiny Wingo

Produkt: NICE Moonclever MC424L - riadiaca centrála pre 24V pohony krídlových brán rodiny Wingo
Meno:
E-mail:
Telefón:
Text:
Táto stránka je chránená reCAPTCHA od Google. Platí ochrana súkromia a podmienky používania