Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Objednávka po telefóne 0948599857 a technická podpora pohony 0948647783 NICE MC800 - riadiaca centrála pre dva 230V motory s riadiacou jednotkou NICE MCA5.


Dostupnosť produktu: skladom

Tovar štandardne expedujeme do 24 hodín.


NICE MC800 - riadiaca centrála pre dva 230V motory s riadiacou jednotkou NICE MCA5. NICE MC800 - riadiaca centrála pre dva 230V motory s riadiacou jednotkou NICE MCA5.
Kód Váha Cena
Cena s DPH
Kúpiť
NICE-MC800 1,00 kg 156,80 €
188,16 €
 ks

Popis produktu NICE MC800 - riadiaca centrála pre dva 230V motory s riadiacou jednotkou NICE MCA5.

Nová generácia, náhrada za NICE Mindy A60.

Riadiaca centrála s riadiacou jednotkou NICE MCA5 pre ovládanie 230V pohonov.

Poistka na riadiacej jednotke MC800

Typ: F 5A

Poistky MC800

Zjednodušený postup zapojenia a nastavenie riadiacej centrály NICE MC800 s riadiacou jednotkou NICE MCA5:

Poznámka: Postup predpokladá že zapájate jeden pár fotobuniek s relátkovým výstupom, napr. NICE EPM, NICE BF, ktoré majú zastavovať bránu pri zatváraní.

Do riadiacej jednotky vsuňte prijímač SMXI alebo OXI (ak ho tam nemáte).

Krok 0. Zapojenie kabeláže

Zapojenie je nasledovné (zľava doprava):

Prívodný kábel

Svorka L - fáza z prívodného kábla
Svorka N - nulák z prívodného kábla
Svorka s piktogramom uzemnenie 1 - uzemnenie z prívodného kábla
Svorka s piktogramom uzemnenie 2 - na oba motory na príchytku kostry

Maják

Svorka FLASH - na máják na svorku s piktogramom žiarovky, pokiaľ maják nemáte, necháte voľné.

Motory

Svorka M1 - na motor 1 (pokiaľ máte iba jeden motor, necháte voľné a zapojíte iba motor M2)
Svorka M2 - na motor 2

Fotobunky

Svorka 3 - na obe fotobunky na svorky č. 2
Svorka 4 - na obe fotobunky na svorky č. 1
Svorka 8 - na fotobunku RX na svorku 5
V rámci fotobunky RX prepojiť klemou svorku 4 so svorkou 1.

Ostatné

Ostatné svorky nechať voľné, prípadne ešte kúsok nad tlačidlom CLOSE je svorka pre anténu, ktorú môžte pripojiť do majáku na svorku s piktogramom antény.

Po správnom zapojení spravte nasledujúce kroky:

Krok 1. Reset riadiacej jednotky (pre istotu)

Stlačte a držte spolu tlačidlá OPEN a CLOSE, kým sa nerozblikajú LED diódy L1+L2, potom ich pustite.

Krok 2. Nastavenie typu použitých fotobuniek - relátkové

Pokiaľ Vám nesvieti LED dióda LP, tak stlačte a držte tlačidlo PHOTO PRG, kým sa LED dióda LP rozsvieti, potom ho pustite. Toto spravte len v prípade že máte relátkové fotobunky. V prípade že nemáte pripojené žiadne fotobunky, alebo pripájate fotobunky BlueBus, krok 2 preskočte. 

Krok 3. Vyhodnotenie pripojených zariadení

Stlačte a držte spolu tlačidlá OPEN a STOP/SET, kým sa LED diódy L1+L2 rozblikajú rýchlejšie, potom ich pustite. Za chvíľu doblikajú a rozblikajú sa LED diódy L3+L4. Pokračujte na ďalší krok.

Krok 4. Vyhodnotenie pohybu krídiel brány

Odblokujte pohony, ručne ich dajte približne do polovice, potom ich zablokujte a kúsok potiahnite krídla, nech zaskočia motory.

Potom stlačte a držte spolu tlačidlá STOP/SET a CLOSE, kým sa nerozbehne brána, potom ich pustite. Brána by mala vykonať nasledovný pohyb:

  1. zatvorenie motora M1 a potom zatvorenie motora M2
  2. otvorenie motora M2 a potom otvorenie motora M1
  3. zatvorenie oboch motorov

Poznámka: Pokiaľ by motory išli v inom poradí, alebo v inom smere, akurát bude potreba prehodiť polaritu na motoroch, prípadne svorku M1 za svorku M2 medzi sebou. Manéver môžte zastaviť stlačením tlačidla STOP/SET, upraviť zapojenie a pokračovať odznova krok 4.

Po úspešnom vykonaní kroku 4. by Vám v tomto štádiu malo stlačením tlačidla OPEN bránu otvárať, stlačením tlačidla CLOSE bránu zatvárať a stlačením tlačidla STOP/SET bránu zastavovať. Ak by Vám z nejakého dôvodu koncové polohy nevyhovovali, môžte ich upraviť, resp. nastaviť manuálne.

Krok 5. Spárovanie diaľkového ovládača

Poznámka: predpokladám, že budete diaľkovým ovládačom ovládať iba túto bránu, tj. prvé tlačidlo otvára/zatvára celú bránu a druhé tlačidlo iba jedno krídlo. Pokiaľ by ste chceli spárovať s bránou iba jedno tlačidlo na diaľkovom ovládači, tak v nasledujúcom bode 1. stlačte tlačidlo na prijímači iba jedenkrát bez držania a diódka vedľa začne blikať.

  1. Na prijímači SMXI (alebo OXI), ktorý máte zasunutý v riadiacej jednotke stlačte a držte tlačidlo, kým sa diódka vedľa tlačidla rozsvieti, potom ho pustite. Teraz skôr ako uplynie 10 sekúnd:
  2. Stlačte prvé tlačidlo na diaľkovom ovládači, podržte ho, a keď diódka na prijímači trikrát zabliká, tak pustite aj to.
  3. Počkajte kým diódka na prijímači zhasne a vyskúšajte ovládač.
  4. Toto isté spravte aj s druhým ovládačom.

Malo by to byť hotovo, pokiaľ sa Vám niečo nepodarilo, kľudne sa nám ozvite :)

Manuálne nastavenie koncových polôh a miesta spomalenia pri zatváraní

Pokiaľ Vám riadiaca jednotka nevyhodnotí správne koncové polohy a polohu, v ktorej začne spomalovať, môžete si koncové polohy pre motory nastaviť manuálne.

Upozornenie: na každé stlačenie tlačidla máte 10 sekúnd, po uplynutí tohto času riadiaca jednotka automaticky ukončí proces programovania a uloží aktuálny stav.

Krok 0. Spustenie procesu manuálneho vyhodnocovania
Stlačte a držte tlačidlá Stop/Set a Close, keď sa L3 a L4 rozbliká rýchlejšie (cca. 3 sekundy), tlačidlá pustite a jedenkrát bez držania stlačte Stop/Set.

Krok 1. Bliká L1 – učenie zatvorenej polohy motora M1
Pomocou držania tlačidla Close posuňte motor M1 do zatvorenej polohy. Keď motor túto polohu dosiahne, pustite tlačidlo.
Uložte polohu stlačením a podržaním tlačidla Stop/Set, po dvoch sekundách zmení dióda L1 stav z blikania na svietenie, po ďalšej sekunde tlačidlo pustite a rozbliká sa dióda L2.

Krok 2: Bliká L2 – učenie zatvorenej polohy motora M2
Pomocou držania tlačidla Close posuňte motor M2 do zatvorenej polohy. Keď motor túto polohu dosiahne, pustite tlačidlo.
Uložte polohu stlačením a podržaním tlačidla Stop/Set, po dvoch sekundách zmení dióda L2 stav z blikania na svietenie, po ďalšej sekunde tlačidlo pustite a rozbliká sa dióda L5.

Krok 3: Bliká L7 – učenie otvorenej polohy motora M2
Pomocou držania tlačidla Open posuňte motor M2 do otvorenej polohy. Keď motor túto polohu dosiahne, pustite tlačidlo.
Uložte polohu stlačením a podržaním tlačidla Stop/Set, po dvoch sekundách zmení dióda L7 stav z blikania na svietenie, po ďalšej sekunde tlačidlo pustite a rozbliká sa dióda L8.

Krok 4: Bliká L8 – učenie otvorenej polohy motora M1
Pomocou držania tlačidla Open posuňte motor M1 do otvorenej polohy. Keď motor túto polohu dosiahne, pustite tlačidlo.
Uložte polohu stlačením a podržaním tlačidla Stop/Set, po dvoch sekundách zmení dióda L8 stav z blikania na svietenie, po ďalšej sekunde tlačidlo pustite.

Krok 5. Opätovné spustenie procesu manuálneho vyhodnocovania
Stlačte a držte tlačidlá Stop/Set a Close, pokým sa nerosvieti dióda L1. Následne pomocou tlačidla Close prejdite na diódu L5.

Krok 6: Bliká L5 – učenie polohy, kde začne spomaľovanie motora M2
Pomocou držania tlačidiel Open, alebo Close presuňte motor M2 do polohy, kde by mal začať spomalovať. Keď túto polohu nastavíte, pustite tlačidlo. Kľudne to môže byť rovnaká poloha ako zatvorená.
Uložte polohu stlačením a podržaním tlačidla Stop/Set, po dvoch sekundách zmení dióda L5 stav z blikania na svietenie, po ďalšej sekunde tlačidlo pustite a rozbliká sa dióda L6.

Krok 7: Bliká L6 – učenie polohy, kde začne spomaľovanie motora M1
Pomocou držania tlačidiel Open, alebo Close presuňte motor M1 do polohy, kde by mal začať spomalovať. Keď túto polohu nastavíte, pustite tlačidlo. Kľudne to môže byť rovnaká poloha ako zatvorená.
Uložte polohu stlačením a podržaním tlačidla Stop/Set, po dvoch sekundách zmení dióda L6 stav z blikania na svietenie, po ďalšej sekunde tlačidlo pustite a rozbliká sa dióda L7.

V tomto bode by ste mali mať nastavené koncové polohy a polohy, kde začína spomaľovanie pri zatváraní.

Ak Vám napriek tomu brána zastavuje niekoľko cm od miesta kde má pohon mechanický doraz (alebo je pohon kompletne vysunutý), tak proces zopakujte s jedným rozdielom: Počas nastavovania koncovej polohy pohonu, podržte tlačidlo stlačené 1-2 sekundy po tom ako sa motor dostane na koncovú polohu.

Riadiace jednotky s konektorom Bus-T4 môžete programovať aj z Vášho mobilného telefónu ak si dokúpite programátor NICE BIDIWIFI, prípadne iný programátor. Programovanie je pohodlnejšie a získate aj prístup k detailnejším nastaveniam.

Chcem tento tovar objednať, ako mám postupovať?

Vyberte si podľa toho, čo je pre Vám pohodlné:

  1. objednať cez eshop: použite tlačítko kúpiť a vložte tovar do košíka internetového obchodu (tlačítko kúpiť nájdete v tabuľke variantov tohto produktu tu).
  2. objednať telefonicky: zavolajte na 0948 599 857, objednávku môžte spraviť aj telefonicky
  3. objednať cez email: objednajte na [email protected]

Spýtajte sa na čokoľvek o produkte NICE MC800 - riadiaca centrála pre dva 230V motory s riadiacou jednotkou NICE MCA5.

Produkt: NICE MC800 - riadiaca centrála pre dva 230V motory s riadiacou jednotkou NICE MCA5.
Meno:
E-mail:
Telefón:
Text:
Táto stránka je chránená reCAPTCHA od Google. Platí ochrana súkromia a podmienky používania