Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Resetovanie pohonu NICE Rox

Pozn: tento reset nevymaže diaľkové ovládače.

  1. Odpojte pohon z napájania.
  2. Stlačte a držte tlačidlo PROG.
  3. Obnovte napájanie pohonu (nepúšťajte tlačidlo PROG).
  4. Stále držíte PROG, za chvíľu sa rozsvieti dióda OK, potom zhasne (stále držíte PROG), potom začne dióda OK blikať a tlačidlo PROG pustite presne počas tretieho bliknutia (počas, nie po).
  5. LED dióda OK 5-krát zabliká na znak úspešného vyresetovania.

Po resete by bolo asi vhodné pohon znovu nastaviť :)