Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Zjednodušený postup zapojenia a spustenia pohonov brán NICE Rox

Platí pre riadiacu jednotku ROA40R10.

Ak sa Vám nechce čítať celý manuál k pohonom Rox, v priebehu pár minút rozbeháte pohon NICE Rox pomocou tohto zjednodušeného postupu zapojenia a spustenia.

Prepokladáme, že posuvná brána jazdí hore dole a prešli ste fázou Osadenia ozubeného hrebeňa, Osadenia pohonu a Osadenie koncových dorazov na hrebeň.

Čiže pokiaľ máte pohon odblokovaný, bránou sa dá ručne pohybovať a koncový spínač pohonu spína v zatvorenej aj otvorenej polohe.

Najjednoduchšie je rozpohybovať samotný pohon bez akéhokoľvek príslušenstva, ktoré podopájate postupne neskôr. Ale kľudne si príslušenstvo zapojte hneď, je to je jedno, kedykoľvek sa dá čokoľvek dopojiť, alebo odpojiť. Vždy sa dá vrátiť pohon do továrenských nastavení.

Krok 0. Zapojenie kabeláže

Prívodný kábel
Svorka L - fáza z prívodného kábla
Svorka N - nulák z prívodného kábla
Uzemnenie - V krabičke pri pohone je plochá koncovka, do ktorej zaistite uzemnenie z prívodného kábla a nasuňte na zemniaci konektor.

Maják
Dvojžilový kábel z majáku zo svorky s piktogramom žiarovky zapojte na riadiacu jednotku na svorky 4-5. Pokiaľ maják nedáte, svorky 7-8 necháte voľné.

Anténa
Koaxiálny kábel z antény zapojte na riadiacu jednotku na svorku 1 a 2 (naľavo hore), spôsobom, kde stred koaxiálu zapojte na svorku 1 a tienenie zatočte v prstoch a zapojte na svorku č. 2. Ak anténu nemáte, zapojte do svorky 1 krátky káblik ako provizórnu anténku. Alebo ju nezapojte, kľudne tento krok preskočte.

Fotobunky
Ak fotobunky nemáte, prepojte na riadiacej jednotke vstup 9 a 11. Ak máte, zapojte:

Z oboch fotobuniek zo svoriek 1 na riadiacu jednotku na svorku 9.
Z oboch fotobuniek zo svoriek 2 na riadiacu jednotku na svorku 8.
Z fotobunky RX zo svorky 4 na riadiacu jednotku na svorku 9.
Z fotobunky RX zo svorky 5 na riadiacu jednotku na svorku 11.

Neprerušujte žiadne obvody na plošnom spoji fotobuniek. Viac o zapojení fotobuniek.

Krok 1. Postup rozpohybovania pohonu

 1. Odpojte pohon z napájania.
 2. Prepnite DIP-switch číslo 8 dole. 
 3. Ak stojíte vnútri na pozemku a brána sa otvára smerom doprava (pohon je na pravej strane), tak pokračujte ďalším bodom. Ak sa brána otvára smerom doľava (pohon je na ľavej strane), vytiahnite, otočte o 180° a zasuňte:
  • jednak trojkonektor koncových spínačov (to je ten s červeným, modrým a čiernym káblom),
  • druhak trojkonektor motora (to je ten so zeleným, modrým a čiernym káblom).
 4. Ručne posuňte bránu do približne polovice dráhy (aby nebola ani otvorená, ani zatvorená), zablokujte pohon a kúsok potiahnite krídlo, nech zaskočí prevodovka.
 5. Obnovte napájanie pohonu.
 6. Na riadiacej jednotke by pri továrenských nastaveniach (alebo po resete) mala blikať diódka OK jedenkrát za sekundu zelenou farbou a diódka pri svorke 11 by mala svietiť.
 7. Vyhodnoťte pripojené zariadenia: Stlačte a držte tlačidlo PROG, diódka OK začne blikať rýchlejšie na zeleno, stále držte PROG a keď sa diódka OK rozsvieti trvalo na zeleno, tlačidlo PROG pustite. Následne diódka OK trikrát zabliká na zeleno na znak úspešného vyhodnotenia vstupov. Zároveň sa rozsvieti diódka pri svorke č. 10.
  Ak by diódka OK začala blikať červenou farbou, máte zle zapojené fotobunky, alebo vstup STOP.
 8. Teraz by opakovaným stláčaním tlačidla SbS mala ísť brána otvárať, zatvárať a zastavovať.
 9. Super, rozpohybovali ste pohon!

Ak všetko funguje ako má, paráda, môžte zapojiť fotobunky, maják, kľúčový spínač, alebo ďalšie príslušenstvo a spárovať diaľkové ovládače. Ak sa Vám niečo nezdá, môžte motor ešte doladiť:

Krok 2. Doladenie motora a nastavenie funkcií

Nastavenie pracovného času:

Pohon Rox funguje na princípe pracovného času. To znamená, že točením trimmru TL nastavujete, ako dlho má motor ísť. Keď by ste otočili trimmer TL proti smeru hodinových ručičiek úplne na doraz, išiel by približne 3 sekundy, keď by ste ho otočili v smere hodinových ručičiek úplne na doraz, išiel by približne 60 sekúnd. Tento trimmer by ste mali nastaviť tak, aby bol pracovný čas dlhší, ako čas, za ktorý pohon pohne bránou od začiatku do konca.

Nastavenie sily:

Točením trimmra F v smere hodinových ručičiek pridávate silu motora, točením proti smeru silu uberáte. Vhodné nastavenie sily je kompromis medzi tým, aby brána pri styku s prekážkou nešla príliš silno a tým, aby brána vôbec išla.

Nastavenie automatického zatvárania

Nastavte DIP-switch 1 dole a DIP-switch 2 hore. Pomocou točenia trimmra TP nastavujete časový limit, po ktorom sa brána zatvorí. Ak by ste otočili trimmer TP proti smeru hodinových ručičiek úplne nadoraz, brána by sa automaticky zatvorila po približne 3 sekundách, pokiaľ by ste ho otočili v smere hodinových ručičiek úplne na doraz, brána by sa zatvorila po približne 120 sekundách. 

Upozornenie: Po každej zmene na DIP-switchoch musíte vykonať fázu vyhodnotenia pripojených zariadení.

Pre ostatné funkcie pozrite do manuálu, spravidla sa nepoužívajú.

Spárovanie diaľkového ovládaču s pohonom NICE Rox

Prijímač v Roxe je super, pretože doňho uložíte všetky ovládače NICE s jednosmernými kódovaniami Nice: pevný kód Flo, plávajúci kód FloR (samozrejme O-Code) a aj Smilo. Nie je to buď-alebo. Je to zároveň.

Jediné čomu prijímač v Roxe nerozumie, je obojsmerná prevádzka, čiže ak máte ovládač ON3EBD, tak ho prepnite do jednosmerného módu.

Ako u všetkých zariadení NICE, aj tu platí, že je rozdiel,

 • či chcete diaľkovým ovládačom ovládať iba tento pohon,
 • alebo aj ďalšie brány. 

Chcem ovládať diaľkovým iba tento pohon

Uložia sa všetky tlačidlá do pohonu naraz, spôsobom, kedy prvé tlačidlo bude opakovaným stláčaním otvárať/zatvárať/zastavovať celú bránu, druhé tlačidlo ju otvorí len na meter (vstup pre peších), tretie tlačidlo (ak máte) bude iba otvárať a zastavovať a štvrté iba zatvárať/zastavovať. Postup:

 1. Na Roxe stlačte a držte párovacie tlačidlo, keď sa párovacia dióda rozsvieti, pustite. 
 2. Dióda bude svietiť 10 sekúnd, v rámci týchto 10 sekúnd stlačte a držte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládači, keď párovacia dióda začne blikať, tlačidlo pustite.
 3. Dióda bude zase svietiť, buď stlačte a držte ďalší diaľkový ovládač, alebo počkajte než zhasne a hotovo.

Chcem ovládať diaľkovým aj ďalšie brány

Čiže spárujete s Roxom iba jedno tlačidlo:

 1. Na Roxe jedenkrát bez držania stlačte párovacie tlačidlo, párovacia dióda začne blikať v sekundových intervaloch.
 2. Dióda bude blikať 10 sekúnd, v rámci týchto 10 sekúnd stlačte a držte tlačidlo na diaľkovom ovládači, ktorým chcete ovládať pohon, keď párovacia dióda spraví tri také dlhšie bliknutia, tlačidlo pustite.
 3. Dióda bude zase blikať, buď stlačte a držte tlačidlo na ďalšom diaľkovom ovládači, alebo počkajte než zhasne a hotovo.

Poznámka: Keby čokoľvek, prijímač sa dá celý vymazať.