Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Zapojenie fotobuniek do pohonu NICE Rox

Pohony NICE Rox používajú technológiu klasického obvodového zapojenia, takže sú kompatibilné v princípe so všetkými relátkovými fotobunkami s napájaním 24V. Pohony Rox nie sú kompatibilné s fotobunkami s technológiou BlueBus.

Fotobunky sú vždy v páre vysielač TX+prijímač RX. Fotobunky sa delia na tri druhy:

Ešte tu je:

Pred samotným zapojením fotobuniek si odpojte pohon z napájania. Ak fotobunky nezapájate, spravte v rámci riadiacej jednotky prepoj medzi svorkami 9 a 11.

Zapojenie káblových fotobuniek

Fotobunka TX sa zapája na kábel 2×0,5m2, fotobunka RX sa zapája na kábel 4×0,5m2. Teoreticky viete namiesto prepojenia zo svorky 4 z fotobunky RX na riadiacu jednotku na svorku 9 spraviť prepoj v rámci fotobunky medzi svorkami 1 a 4 a použiť tak iba trojžilový kábel.

Fotobunky zapojíte nasledovne:

 • Z oboch fotobuniek zo svoriek 1 na riadiacu jednotku na svorku 9.
 • Z oboch fotobuniek zo svoriek 2 na riadiacu jednotku na svorku 8.
 • Z fotobunky RX zo svorky 4 na riadiacu jednotku na svorku 9.
 • Z fotobunky RX zo svorky 5 na riadiacu jednotku na svorku 11.

Zapojenie fotobuniek jedna drôtová, druhá bezdrôtová

V princípe sa jedná iba o fotobunky NICE FT210. Jedna fotobunka sa pripája cez štvoržilový kábel, druhá je baterková.

Fotobunky NICE FT210 sa do pohonu NICE Rox zapájú nasledovne:

 1. Odpojte si pohon z napájania
 2. Na fotobunke TX nastavte jumpre nasledovne:
  • Jumper J1 - vytiahnutý (ak by boli fotobunky od seba viac ako 7m, tak ho zasuňte)
  • Jumper J2 - vytiahnutý
  • Jumper J3 - vytiahnutý
 3. Na fotobunke RX nastavte jumpre nasledovne:
  • Jumper J1 - vytiahnutý
  • Jumper J2 - zasunutý
 4. Zapojte káble nasledovne (fotobunka číslovaná zhora dole):
  • Z pohonu Rox zo svorky č. 9 (+24V) na fotobunku RX na svorku č. 10 (+24V)
  • Z pohonu Rox zo svorky č. 8 (-0V) na fotobunku RX na svorku č. 9 (-0V)
  • Z pohonu Rox zo svorky č. 11 (PHOTO) na fotobunku RX na svorku č. 1 (PHOTO)
  • Z pohonu Rox zo svorky č. 9 (+24V) na fotobunku RX na svorku č. 2 (COM)
 5. Obnovte napájanie pohonu

Mali by Vám na fotobunke RX svietiť LED diódy (zľava doprava):

 • 1 led - zelená, mala by svietiť
 • 2 led - červená, nemala by svietiť
 • 3 led - žltá, nemala by svietiť
 • 4 led - červená, čím pomalšie bliká, tým sa lepšie vidia, alebo sekvencia diagnostika

Zapojenie odrazkovej fotobunky

Jedná sa o jediný model NICE EPMOR. Zapája sa fotobunka, v ktorej je vysielač TX aj prijímač RX, na druhej strane prejazdu je iba odrazka. Postup zapojenia:

 1. Odpojte pohon z napájania.
 2. Pozrite do manuálu na strane 2 obrázok 2 https://branyposuvne.sk/data/manualy-k-pohonom/BranyPosuvne.sk-NICE-EPMOR.pdf Sú tam tri jumpre J1, J2 a J3. Nastavte ich nasledovne:
  1. Ak je šírka prejazdu brány väčšia ako 4m, odstráňte jumper J1, ak je menšia, tak ho tam nechajte
  2. Jumper J2 nastavte do polohy NC, tj. mal by byť na vrchných dvoch pinoch, spodný pin by mal byť voľný.
  3. Jumper J3 tam nechajte zastrčený, tj. pôjdeme bez fototestu.
 3. Zapojte kabeláž nasledovným spôsobom:
  1. Z riadiacej jednotky zo svorku 9 do fotobunky do svorky 3
  2. Z riadiacej jednotky zo svorky 8 do fotobunky do svorky 4
  3. Z riadiacej jednotky zo svorky 11 do fotobunky do svorky 6
  4. Z riadiacej jednotky zo svorky 9 do fotobunky do svorky 5
 4. Zapojte pohon do napájania a malo by to fungovať.

Zapojenie viacerých párov fotobuniek

Pokiaľ potrebujete do pohonu NICE Rox zapojiť viacero párov fotobuniek, napájanie budú mať spoločné a bezpečnostné okruhy zapojíte do série. To znamená, že bezpečnostný obvod 9 a 11 na riadiacej jednotke uzatvoríte tak, že pôjdete z riadiacej jednotky zo svorky 9 na prvú fotobunku RX na svorku 4, z tej istej fotobunky zo svorky 5 na druhú fotobunku RX na svorku 4 a z nej zo svorky 5 na riadiacu jednotku na svorku 11.

Tým pádom pri prerušení lúča medzi ktorýmkoľvek párom sa preruší aj bezpečnostný obvod a brána zastaví a začne otvárať.

Zapojenie fotobuniek na ochranu priestoru odsúvania brány

V prípade, že by ste z nejakého dôvodu potrebovali pri pohone NICE Rox chrániť aj priestor, kde sa odsúva brána, môžte:

 • buď zapojiť ďalší pár fotobuniek na odsúvaciu stranu,
 • alebo zapojiť jeden pár fotobuniek na celú dráhu brány (ak to vzdialenosť medzi fotobunkami dovolí)

Potom prepnite na riadiacej jednotke DIP switch číslo 6 na ON. Tým pádom bude brána zastavovať, pri prerušení fotobuniek, aj pri zatváraní, aj otváraní. Pri prerušení fotobunky počas otvárania, hneď ako sa uvoľnia fotobunky, brána sa sama dootvorí celá.