Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Zjednodušený postup zapojenia a spustenia riadiacej jednotky MC824HR10 (s MCA1R10)

Ak sa Vám nechce čítať celý manuál k pohonom NICE Toona 24V s riadiacou jednotkou NICE MC824HR10 (s MCA1R10), v priebehu pár minút rozbeháte pohon pomocou tohto zjednodušeného postupu.

Predpokladáme, že krídlová brána sa dá ručne otvoriť a zatvoriť a samozrejme v koncových polohách je jej pohyb obmedzený dorazmi - viďte Vymedzenie pohybu krídlovej brány dorazmi.

Najjednoduchšie je rozpohybovať samotné motory s riadiacou jednotkou bez akéhokoľvek príslušenstva, ktoré podopájate postupne neskôr. Ale kľudne si príslušenstvo zapojte hneď, je to je jedno, kedykoľvek sa dá čokoľvek dopojiť, alebo odpojiť. Vždy sa dá vrátiť riadiaca jednotka do továrenských nastavení.

Krok 0. Kabeláž

Prívodný kábel
Svorka L - fáza z prívodného kábla
Svorka N - nulák z prívodného kábla
Svorka s piktogramom uzemnenie - uzemnenie z prívodného kábla

Motory
Najprv si určite, ktorý motor je primárny a ktorý sekundárny. Primárny je ten, ktorý sa zatvára ako prvý.
Pre otváranie smerom von prehoďte na oboch motoroch polaritu (plus a mínus). Ak máte iba jeden motor, zapojte ho na M2.

Maják
Dvojžilový kábel z majáku zo svorky s piktogramom žiarovky zapojte na riadiacu jednotku na svorku FLASH. Pokiaľ maják nedáte, svorku FLASH necháte voľnú.

Anténa
Ak máte v riadiacej jednotke prijímač rádiového signálu so svorkou, zapojte anténu doň, ak nemáte, zapojte anténu na riadiacu jednotku. Ak anténu nemáte, zapojte do prvej svorky na prijímači k nemu priložený káblik (provizórna anténka).

Fotobunky
Zapojte z riadiacej jednotky zo svorky BUS (BlueBUS) dvojžilový kábel do každej fotobunky, alebo z riadiacej jednotky do prvej a odtiaľ do druhej. Polarita je jedno. Neprerušujte žiadne obvody na plošnom spoji.

Krok 1. Postup rozpohybovania pohonu:

 1. Odpojte riadiacu jednotku z napájania. Najjednoduchšie je vytiahnuť poistku napájania.
 2. Odblokujte pohony a ručne posuňte krídla do približne polovice dráhy (aby nebola brána ani otvorená, ani zatvorená), zablokujte pohony a kúsok potiahnite krídla, nech zaskočí prevodovka.
 3. Nastavte Selektor výberu modelu pohonu na Váš model pohonu.
  Model pohonu Nastavenie prepínačíkov
  MB4024, MB5024, HY7024, HY7124 všetky dole, číslo 1 hore
  MFAB3024 všetky dole, číslo 2 hore
  TO4024, XFAB2124, LFAB4024 všetky dole, číslo 3 hore
  TO5024, TO5024I všetky dole, číslo 4 hore
  TO7024, TO6024HS všetky dole, číslo 5 hore
  BFAB5024 všetky dole, číslo 6 hore
  METROELITE, MFAB3024HS, TO5024HS všetky dole, číslo 7 hore
  WINGOELITE, WG3524HS, LFAB4024HS,
  TTN3724HS, TTN6024HS
  všetky dole, číslo 8 hore
 4. Obnovte napájanie pohonu.
 5. Na riadiacej jednotke by pri továrenských nastaveniach (alebo po resete) mala blikať diódka BlueBUS a diódky L1+L2.
 6. Vyhodnoťte pripojené zariadenia: stlačte a držte súčasne tlačidlá OPEN+STOP/SET (prvé a druhé tlačidlo), keď sa diódy L1+L2 rozblikajú rýchlejšie (cca. 3-4 sekundy), tlačidlá pustite. Diódy L1+L2 budú ešte chvíľu blikať, potom začne blikať L3+L4.
 7. Vyhodnoťte dráhu brány: stlačte a držte spolu tlačidlá STOP/SET+CLOSE, keď sa L3+L4 rozblikajú rýchlejšie (približne po 5-tich sekundách) a pohne sa brána, tlačidlá pustite.
  Poznámka: pre kompletné postupy vyhodnotenia krídla môžte pozrieť samostatný článok o vyhodnocovaní pohybu krídiel.
 8. Krídla vykonajú nasledovnú postupnosť (vyhodnocovanie pohybu krídiel sa dá kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla STOP):
  1. Obe krídla sa kúsok otvoria.
   Pozn: Ak by išli naopak, tj. by sa kúsok zatvorili, bude potrebné prerušiť manéver stlačením tlačidla STOP, odpojiť riadiacu jednotku z napájania a na oboch motoroch prehodiť polaritu. Ak by jeden začal otvárať a druhý zatvárať, bude potrebné prehodiť polaritu iba na motore, ktorý sa začal zatvárať. Pod prehodením polarity sa myslí v rámci motorovej trojsvorky daného motora výmena káblov medzi svorkou + (plus) a svorkou - (mínus). A takisto u daného enkodéra káble medzi sebou.
  2. Kompletne sa zavrie spodné krídlo.
   Pozn: Ak by začalo krídlo, ktoré nechcete (tj. vrchné), bude potrebné prerušiť manéver stlačením tlačidla STOP, odpojiť riadiacu jednotku z napájania a prehodiť celé motorové trojsvorky M1 a M2 medzi sebou.
  3. Kompletne sa zavrie vrchné krídlo.
  4. Začne sa otvárať vrchné krídlo a chvíľu po ňom aj spodné krídlo.
  5. Obe krídla sa kompletne otvoria.
  6. Začne sa zatvárať spodné krídlo a chvíľu po ňom aj vrchné krídlo.
  7. Krídla sa kompletne zavrú a riadiaca jednotka si uloží do pamäte ich koncové polohy.
 9. L3+L4 zhasnú a teraz by mala brána ísť otvárať stláčaním tlačidiel OPEN, STOP/SET a CLOSE. Tlačidlo OPEN bránu otvára, tlačidlo CLOSE zatvára a tlačidlo STOP/SET zastavuje.
 10. Gratulujeme, paráda, rozpohybovali ste riadiacu jednotku krídlovej brány NICE MC824HR10!

Ak ste tak ešte neurobili, môžte zapojiť fotobunky, maják, kľúčový spínač, alebo ďalšie príslušenstvo, vsunúť prijímač a spárovať diaľkové ovládače.