Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Zjednodušený postup zapojenia a spustenia riadiacej jednotky MC424LR10 (s MCA2R10)

Ak sa Vám nechce čítať celý manuál k pohonu NICE Wingo s riadiacou jednotkou MC424LR10 (s MCA2R10), v priebehu pár minút rozbeháte pohon pomocou tohto zjednodušeného postupu.

Predpokladáme, že krídlová brána sa dá ručne otvoriť a zatvoriť a samozrejme v koncových polohách je jej pohyb obmedzený dorazmi - viďte Vymedzenie pohybu krídlovej brány dorazmi.

Najjednoduchšie je rozpohybovať samotné motory s riadiacou jednotkou bez akéhokoľvek príslušenstva, ktoré podopájate postupne neskôr. Ale kľudne si príslušenstvo zapojte hneď, je to je jedno, kedykoľvek sa dá čokoľvek dopojiť, alebo odpojiť. Vždy sa dá vrátiť pohon do továrenských nastavení.

Krok 0. Kabeláž

Prívodný kábel
Svorka L - fáza z prívodného kábla
Svorka N - nulák z prívodného kábla
Svorka s piktogramom uzemnenie - uzemnenie z prívodného kábla

Motory
Najprv si určite, ktorý motor je primárny a ktorý sekundárny. Primárny je ten, ktorý sa zatvára ako prvý.
Pre otváranie smerom von prehoďte na oboch motoroch polaritu (plus a mínus). Ak máte iba jeden motor, zapojte ho na M2.

Maják
Dvojžilový kábel z majáku zo svorky s piktogramom žiarovky zapojte na riadiacu jednotku na svorky 1-2. Pokiaľ maják nedáte, svorky 1-2 necháte voľné.

Anténa
Od výroby je v riadiacej jednotke zapojený provizórny anténny káblik do svorky úplne napravo s piktogramom anténky. Ak máte maják, tento káblik môžte odpojiť a namiesto neho zapojiť anténku z majáku.

Fotobunky
Od výroby sú na riadiacej jednotke žlté prepoje 8-9, 9-11 a 10-11.
Ak máte otváranie smerom dnu a fotobunky sú zvonku, odpojte žltý prepoj 10-11, tak aby zostali iba prepoje 8-9 a 9-11.

Ak máte inú situáciu (viac fotobuniek, fotobunky zvnútra, otváranie von), viďte viac Zapojenie fotobuniek do riadiacej jednotky NICE MC424L. Inak zapojte:

 • Z riadiacej jednotky zo svorky 6 na obe fotobunky na svorky 2.
 • Z riadiacej jednotky zo svorky 7 na obe fotobunky na svorky 1
 • Z riadiacej jednotky zo svorky 8 na fotobunku RX na svorku 4
 • Z riadiacej jednotky zo svorky 10 na fotobunku RX na svorku 5

Krok 1. Postup rozpohybovania pohonov

 1. Odpojte riadiacu jednotku z napájania. Najjednoduchšie je vytiahnuť poistku napájania pri prívodnom kábli.
 2. Nastavte Selektor výberu modelu pohonu na Váš model pohonu.
  Model pohonu Nastavenie prepínačíkov
  Všeobecný všetky dole, číslo 1 hore
  WG2024 všetky dole, číslo 2 hore
  WG3524 prvé dva hore, druhé dva dole
  WG4024 všetky dole, číslo 3 hore
  WG5024 1 a 3 hore, 2 a 4 dole
  TOO3024 1 a 4 dole, 2 a 3 hore
  TOO4524 všetky hore, číslo 4 dole
  SFAB2024 (XME2024) všetky dole, číslo 4 hore
 3. Odblokujte oba motory, posuňte ich ručne približne do polovice, aby brána nebola ani zatvorená, ani otvorená, zablokujte motory a kúsok potiahnite krídla, nech zaskočia prevodovky v motoroch.
 4. Obnovte napájanie riadiacej jednotky.
 5. Vyhodnoťte dráhu pohybu krídiel - na riadiacej jednotke súčasne stlačte druhé (STOP/SET) a tretie tlačidlo (CLOSE), keď sa začnú krídla pohybovať, tak ich pustite.
 6. Krídla vykonajú nasledovnú postupnosť (vyhodnocovanie pohybu krídiel sa dá kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla STOP):
  1. Obe krídla sa kúsok otvoria.
   Pozn: Ak by išli naopak, tj. by sa kúsok zatvorili, bude potrebné prerušiť manéver stlačením tlačidla STOP, odpojiť riadiacu jednotku z napájania a na oboch motoroch prehodiť polaritu. Ak by jeden začal otvárať a druhý zatvárať, bude potrebné prehodiť polaritu iba na motore, ktorý sa začal zatvárať. Pod prehodením polarity sa myslí v rámci motorovej trojsvorky daného motora výmena káblov medzi svorkou + (plus) a svorkou - (mínus).
  2. Kompletne sa zavrie spodné krídlo.
   Pozn: Ak by začalo krídlo, ktoré nechcete (tj. vrchné), bude potrebné prerušiť manéver stlačením tlačidla STOP, odpojiť riadiacu jednotku z napájania a prehodiť celé motorové trojsvorky M1 a M2 medzi sebou.
  3. Kompletne sa zavrie vrchné krídlo.
  4. Začne sa otvárať vrchné krídlo a chvíľu po ňom aj spodné krídlo.
   Pozn: Ak čas omeškania nedostačuje, dá sa zmeniť v programovaní, viďte kapitolu 5.2.2 dióda L6 "Omeškanie krídla"
  5. Obe krídla sa kompletne otvoria.
  6. Začne sa zatvárať spodné krídlo a chvíľu po ňom aj vrchné krídlo.
  7. Krídla sa kompletne zavrú a riadiaca jednotka si uloží do pamäte ich koncové polohy.
 7. Hotovo.