Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Zapojenie fotobuniek do riadiacej jednotky NICE MC424LR10 (s MCA2R10)

Do riadiacej centrály sa dajú zapojiť tri druhy fotobuniek:

 • obe káblové EPM, BF, EPS, staršie MOF, FE, FI
 • jedna káblová, druhá na baterku, FT210
 • odrazková, tj. jedna fotobunka na kábel a druhá fotobunka je nahradená odrazkou, EPMOR

Princíp fungovania fotobuniek s riadiacou jednotkou je pomocou rozpájania bezpečnostného obvodu, tj. ak sa fotobunky vidia, obvod je uzatvorený, ak sa nevidia, obvod je rozpojený. V podstate teda viete riadiacu jednotku zapojiť aj bez fotobuniek, keď sa natvrdo prepoja káblikom bezpečnostné obvody. Riadiaca jednotka s týmito prepojmi jazdí už z výroby, tj. bez toho, aby ste čokoľvek prepájali, riadiaca jednotka bude fungovať aj bez fotobuniek.

Fotobunky zapojené do riadiacej jednotky NICE MC424LR10 môžu mať tri spôsoby chovania:

  Označenie Svorky bezpečnostného obvodu
aktívne iba pri zatváraní brány FOTO 8-10
aktívne pri zatváraní aj otváraní brány FOTO1 8-11
aktívne iba pri otváraní brány FOTO2 treba preprogramovať

 

I. Typ: FOTO

Fotobunky sú aktívne iba pri zatváraní brány, pri otváraní nereagujú. To znamená, že ak sa brána zatvára a prerušíte lúč medzi fotobunkami, brána zastaví a začne sa otvárať. Ak je brána otvorená a prerušíte lúč, brána nepôjde zavrieť, kým z lúču medzi fotobunkami neodstránite prekážku.

Bezpečnostný obvod je medzi svorkami 8 a 10.

 • Ak máte otváranie brány dnu (motory sú zvnútra, brána sa otvára dovnútra), tak sú to spravidla fotobunky z vonkajšej strany.
 • Ak máte otváranie brány von (motory sú zvnútra, brána sa otvára von), tak sú to spravidla fotobunky z vnútornej strany.

Ak máte otváranie von, ale motory sú z vonkajšej strany, tak to je v podstate to isté, ako otváranie dnu, akurát "dnu" máte vonku.

II. Typ: FOTO1

Fotobunky sú aktívne pri otváraní aj zatváraní brány. To znamená, že ak sa brána pohybuje ktorýmkoľvek smerom (otvára, alebo zatvára), keď prerušíte lúč, brána zastaví. Kým bude lúč prerušený, brána nepôjde ani otvoriť, ani zavrieť.

Bezpečnostný obvod je medzi svorkami 8 a 11.

 • Ak máte otváranie brány dnu (motory sú zvnútra, brána sa otvára dovnútra), tak sú to spravidla fotobunky umiestnené na nejakým stĺpikoch z vnútornej strany, kúsok za plne otvorenou polohou brány.
 • Ak máte otváranie brány von (motory sú zvnútra, brána sa otvára von), tak sú to spravidla fotobunky umiestnené na nejakým stĺpikoch z vonkajšej strany, kúsok za plne otvorenou polohou brány.

Ak máte otváranie von, ale motory sú z vonkajšej strany, tak to je v podstate to isté, ako otváranie dnu, akurát "dnu" máte vonku.

III. Typ: FOTO2

Fotobunky sú aktívne iba pri otváraní brány, pri zatváraní nereagujú. To znamená, že ak sa brána otvára a prerušíte lúč medzi fotobunkami, brána zastaví a začne sa zatvárať. Ak je brána zatvorená a prerušíte lúč, brána nepôjde otvoriť, kým z lúču medzi fotobunkami neodstránite prekážku.

Bezpečnostný obvod od výroby nie je aktívny, moc sa to nepoužíva, pre túto funkcionalitu pozrite Naprogramovanie a nastavenie fotobuniek aktívnych iba pri otváraní (FOTO2).

Jediné rozumné použitie je pozdĺž krídla otvorenej brány, napríklad, keď sa krídlo otvára tesne ku stene, aby tam niekoho neprivrelo.

Ak chcete mať viac párov fotobuniek s rovnakým spôsobom chovania, fotobunky sa zapájajú do série.

Naprogramovanie a nastavenie fotobuniek aktívnych iba pri otváraní FOTO2

napísať :)

Zapojenie fotobuniek jedna drôtová, druhá bezdrôtová (NICE FT210)

Fotobunky NICE FT210 sa do riadiacej jednotky NICE MC424LR10 zapájajú nasledovne:

 1. Odpojte si riadiacu jednotku z napájania
 2. Žlté prepoje 8-9-10-11 upravte tak, aby Vám zostalo iba 8-9 a 9-11
 3. Na fotobunke TX nastavte jumpre nasledovne:
  • Jumper J1 - vytiahnutý (ak by boli fotobunky od seba viac ako 7m, tak ho zasuňte)
  • Jumper J2 - vytiahnutý
  • Jumper J3 - vytiahnutý
 4. Na fotobunke RX nastavte jumpre nasledovne:
  • Jumper J1 - vytiahnutý
  • Jumper J2 - zasunutý
 5. Zapojte káble nasledovne (fotobunka číslovaná zhora dole):
  • Z riadiacej jednotky MC424LR10 zo svorky č. 7 (+24V) na fotobunku RX na svorku č. 10 (+24V)
  • Z riadiacej jednotky MC424LR10 zo svorky č. 6 (-0V) na fotobunku RX na svorku č. 9 (-0V)
  • Z riadiacej jednotky MC424LR10 zo svorky č. 10 (Photo) na fotobunku RX na svorku č. 1 (PHOTO)
  • Z riadiacej jednotky MC424LR10 zo svorky č. 8 (Common) na fotobunku RX na svorku č. 2 (COM)
 6. Obnovte napájanie riadiacej jednotky

Mali by Vám na fotobunke RX svietiť LED diódy (zľava doprava):
1 led - zelená, mala by svietiť
2 led - červená, nemala by svietiť
3 led - žltá, nemala by svietiť
4 led - červená, čím pomalšie bliká, tým sa lepšie vidia, alebo sekvencia diagnostika