Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Zjednodušený postup zapojenia a spustenia pohonu brány NICE Shel

Ak sa Vám nechce čítať celý manuál k pohonom Shel, v priebehu pár minút rozbeháte pohon NICE Shel pomocou tohto zjednodušeného postupu zapojenia a spustenia.

Prepokladáme, že garážová brána jazdí hore dole.

Čiže pokiaľ máte vozík vo vodiacej koľajnici odblokovaný, bránou sa dá ručne pohybovať.

Najjednoduchšie je rozpohybovať samotný pohon bez akéhokoľvek príslušenstva, ktoré podopájate postupne neskôr. Ale kľudne si príslušenstvo zapojte hneď, je to je jedno, kedykoľvek sa dá čokoľvek dopojiť, alebo odpojiť. Vždy sa dá vrátiť pohon do továrenských nastavení.

Spárovanie diaľkového ovládača

V tomto kroku uložíte diaľkový ovládač do pamäte spôsobom, že tlačidlo Vám bude opakovaným stláčaním bránu otvárať, zastavovať, zatvárať, zastavovať, otvárať atď.

  1. Na každý krok máte 10 sekúnd.
  2. Stlačte jedenkrát bez držania párovacie tlačidlo P1, následne začne LED dióda blikať na zeleno v sekundových intervaloch.
  3. Stlačte a držte tlačidlo na diaľkovom ovládači, keď LED dióda na pohone zabliká tri dlhšie bliknutia, tlačidlo pustite.
  4. Počkajte než dióda dobliká a hotovo.

Pokiaľ by ste chceli uložiť iný príkaz, alebo spárovať na ďalšiu funkciu iné tlačidlo, pozrite Párovanie ovládača s pohonom Shel.

Vyhodnotenie pohybu brány

  1. Zapojte pohon do zásuvky.
  2. Zablokujte vozík vo vodiacej koľajnici.
  3. Stlačte a držte tlačidlo P1 na riadiacej jednotke, keď sa rozsvieti červená diódka (za približne 5 sekúnd), tlačidlo pustite.
  4. Riadiaca jednotka pojazdí bránou dole, hore a zase dole a načíta si koncové polohy.
  5. Teraz 4-5 krát s pomocou diaľkového ovládača kompletne otvorte a zatvorte bránu, riadiaca jednotka si v tejto fáze povyhodnocuje sily potrebné na pohyb krídla v každom úseku pohybu.

Týmto pádom máte hotovo a pohon môžte používať.

Kam ďalej: