Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Párovanie ovládačov s pohonom NICE Shel

Možné príkazy pre ovládanie pohonu NICE Shel

Pohon Shel môžte ovládať štyrmi príkazmi, štandardne sa používa iba prvý, ale kľudne si môžte spárovať na diaľkové aj ďalší príkaz:

 1. Krokovanie s možnosťou zastavenia - funguje tak, že opakovaným stláčaním tlačidla na diaľkovom bránu otvárate, zastavujete, zatvárate, zastavujte a opäť otvárate, atď. Čiže viete ju tým istým tlačidlom otvoriť aj zavrieť a počas pohybu zastaviť.
 2. Krokovanie bez možnosti zastavenia - funguje tak, že opakovaným stláčaním tlačidla na diaľkovom bránu otvárate, zatvárate, otvárate, zatvárate, atď. Čiže viete ju tým istým tlačidlom otvoriť aj zavrieť, ale počas pohybu brána nezastaví, ale pôjde rovno do opačnej strany.
 3. Čiastočné otvorenie - keď je brána zatvorená, stlačenie tohto tlačidla ju kúsok pootvorí.
 4. Ovládanie osvetlenia - v pohone je žiarovka, ktorú viete zapnúť/vypnúť.

Postup párovania diaľkového ovládača s pohonom NICE Shel

 1. Na každý krok máte 10 sekúnd.
 2. Stlačte tlačidlo na riadiacej jednotke toľkokrát, ktorý príkaz chcete napárovať na diaľkové, následne bude zelená dióda toľký počet bliknutí aj vyblikovať.
 3. Stlačte a držte tlačidlo na diaľkovom ovládači, keď LED dióda na pohone zabliká tri dlhšie bliknutia, tlačidlo pustite.
 4. Počkajte než dióda dobliká a hotovo.

Príklady párovania

Štandardné ovládanie brány

Chcete napárovať príkaz číslo JEDNA, čiže krokovanie so zastavovaním, tzn. tlačidlo Vám bude opakovaným stláčaním bránu otvárať, zastavovať, zatvárať, zastavovať, otvárať atď.

 1. Na každý krok máte 10 sekúnd.
 2. Stlačte JEDENkrát bez držania párovacie tlačidlo P1, následne začne LED dióda blikať na zeleno JEDENkrát pauza JEDENkrát.
 3. Stlačte a držte tlačidlo na diaľkovom ovládači, keď LED dióda na pohone zabliká tri dlhšie bliknutia, tlačidlo pustite.
 4. Počkajte než dióda dobliká a hotovo.

Ovládanie svetla v pohone

Chcete napárovať príkaz číslo ŠTYRI, čiže ovládanie osvetlenia, tzn. tlačidlo Vám bude opakovaným stláčaním svetlo v pohone zapínať, vypínať, zapínať, vypínať, atď.

 1. Na každý krok máte 10 sekúnd.
 2. Stlačte ŠTYRIkrát po sebe párovacie tlačidlo P1, následne začne LED dióda blikať na zeleno ŠTYRIkrát pauza ŠTYRIkrát.
 3. Stlačte a držte tlačidlo na diaľkovom ovládači, keď LED dióda na pohone zabliká tri dlhšie bliknutia, tlačidlo pustite.
 4. Počkajte než dióda dobliká a hotovo.

Vymazanie jedného konkrétneho tlačidla diaľkového ovládača

 1. Stlačte a držte tlačidlo na riadiacej jednotke, najprv sa rozsvieti zelená dióda, potom sa rozsvieti červená dióda a potom sa rozsvietia spoločne, stále držte tlačidlo.
 2. Stále držíte tlačidlo na riadiacej jednotke a k nemu stlačte a držte ešte aj tlačidlo na diaľkovom ovládači, ktoré chcete z pamäte vymazať.
 3. Keď zelená dióda preblikne, pustite obe tlačidlá.

Vymazanie všetkých diaľkových ovládačov

Poznámka: Tento postup je v princípe podpostup mazania pamäte NICE Shel.

 1. Stlačte a držte tlačidlo na riadiacej jednotke, najprv sa rozsvieti zelená dióda, potom sa rozsvieti červená dióda a potom sa rozsvietia spoločne, následne tlačidlo pustite.
 2. Stlačte tlačidlo na riadiacej jednotke po sebe 3 krát.
 3. Za približne 5 sekúnd sa rýchlo rozblikajú červená aj zelená dióda na znak úspešného vymazania