Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Mazanie pamäte pohonu NICE Shel

U pohonu NICE Shel sa dajú samostatne vymazať tri druhy pamätí:

 1. Pamäť naprogramovaných funkcií - po vymazaní sa obnovia továrenské nastavenia programovania.
 2. Zapamätané koncové pozície pohybu brány - po vymazaní je treba vyhodnotiť pohyb brány.
 3. Diaľkové ovládače - vymažú sa všetky diaľkové ovládače z pamäte.
 4. Takisto sa dá vymazať kompletne všetko naraz - vymažú sa všetky tri predošlé pamäte naraz.

Postup vymazania pamäte pohonu NICE Shel

 1. Stlačte a držte tlačidlo na riadiacej jednotke, najprv sa rozsvieti zelená dióda, potom sa rozsvieti červená dióda a potom sa rozsvietia spoločne, následne tlačidlo pustite.
 2. Stlačte tlačidlo na riadiacej jednotke po sebe X krát, kde X je počet stlačení v nasledovnej tabuľke:
  Počet stlačení Pamäť, ktorá sa vymaže
  1 Pamäť naprogramovaných funkcií
  2 Zapamätané koncové pozície pohybu brány
  3 Diaľkové ovládače
  4 Celá pamäť
  5 Zrušenie operácie
 3. Za približne 5 sekúnd sa rýchlo rozblikajú červená aj zelená dióda na znak úspešného vymazania.

Príklady mazania pamäte

Komplet vymazanie pamäte (Reset pohonu)

Poznámka: Tento reset pohonu vymaže všetku pamäť vrátane diaľkových ovládačov.

 1. Stlačte a držte tlačidlo na riadiacej jednotke, najprv sa rozsvieti zelená dióda, potom sa rozsvieti červená dióda a potom sa rozsvietia spoločne, následne tlačidlo pustite.
 2. Stlačte tlačidlo na riadiacej jednotke po sebe 4 krát.
 3. Za približne 5 sekúnd sa rýchlo rozblikajú červená aj zelená dióda na znak úspešného vymazania

Vymazanie všetkých ovládačov

Postup je na samostatnej stránke párovania diaľkových ovládačov.