Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Zjednodušený postup zapojenia a spustenia pohonov brán NICE Road

Ak sa Vám nechce čítať celý manuál k pohonom Road, v priebehu pár minút rozbeháte pohon NICE Road pomocou tohto zjednodušeného postupu zapojenia a spustenia.

Prepokladáme, že posuvná brána jazdí hore dole a prešli ste fázou Osadenia ozubeného hrebeňa, Osadenia pohonu a Osadenie koncových dorazov na hrebeň.

Čiže pokiaľ máte pohon odblokovaný, bránou sa dá ručne pohybovať a koncový spínač pohonu spína v zatvorenej, aj otvorenej polohe.

Najjednoduchšie je rozpohybovať samotný pohon bez akéhokoľvek príslušenstva, ktoré podopájate postupne neskôr. Ale kľudne si príslušenstvo zapojte hneď, je to je jedno, kedykoľvek sa dá čokoľvek dopojiť, alebo odpojiť. Vždy sa dá vrátiť pohon do továrenských nastavení.

Krok 0. Zapojenie kabeláže

Prívodný kábel
Svorka L - fáza z prívodného kábla
Svorka N - nulák z prívodného kábla
Svorka s piktogramom uzemnenie - uzemnenie z prívodného kábla

Maják
Dvojžilový kábel z majáku zo svorky s piktogramom žiarovky zapojte na riadiacu jednotku na svorky 7-8. Pokiaľ maják nedáte, svorky 7-8 necháte voľné.

Anténa
Hore napravo je svorka s piktogramom antény. Ak máte anténu, či už separátnu, alebo zabudovanú v majáku, zapojte ju do tejto svorky. Ak anténu nemáte, môžte zapojiť kúsok kábliku do dierky s piktogramom stromčeka. Kľudne svorku ale nechajte zatiaľ voľnú.

Fotobunky
Ak fotobunky nemáte, prepojte na riadiacej jednotke vstup 1 a 5. Ak máte, zapojte:

Z oboch fotobuniek zo svoriek 1 na riadiacu jednotku na svorku 1.
Z oboch fotobuniek zo svoriek 2 na riadiacu jednotku na svorku 4.
Z fotobunky RX zo svorky 4 na riadiacu jednotku na svorku 1.
Z fotobunky RX zo svorky 5 na riadiacu jednotku na svorku 5.

Neprerušujte žiadne obvody na plošnom spoji fotobuniek. Viac o zapojení fotobuniek.

Krok 1. Postup rozpohybovania pohonu:

 1. Odpojte pohon z napájania. Najjednoduchšie je vytiahnuť poistku napájania.
 2. Ručne posuňte bránu do približne polovice dráhy (aby nebola ani otvorená, ani zatvorená), zablokujte pohon a kúsok potiahnite krídlo, nech zaskočí prevodovka.
 3. Na riadiacej jednotke nastavte prepínač voľby smeru otvárania brány. Ak stojíte vnútri na pozemku a dívate sa na bránu zvnútra:
  • ak je pohon na ľavej strane (brána sa otvára doľava), prepínač prepnite tiež naľavo,
  • ak je pohon na pravej strane (brána sa otvára doprava), prepínač prepnite napravo.
 4. Obnovte napájanie pohonu.
 5. Na riadiacej jednotke by pri továrenských nastaveniach (alebo po resete) mali blikať spolu diódky L1+L2+L3.
 6. Jedenkrát bez držania stlačte tlačidlo OPEN, následne sa rozblikajú L2+L3, riadiaca jednotka si načíta stav na vstupoch a začne sa vyhodnocovať dĺžka krídla. Brána sa zavrie, otvorí a opäť zavrie. Potom zostane blikať dióda L4 a počkajte než zhasne (približne 10 sekúnd).
 7. Gratulujeme, paráda, rozpohybovali ste pohon posuvnej brány NICE Road! Teraz by mala brána ísť otvárať stláčaním tlačidiel OPEN, STOP/SET a CLOSE. Tlačidlo OPEN bránu otvára, tlačidlo CLOSE zatvára a tlačidlo STOP/SET zastavuje.

Ak ste tak ešte neurobili, môžte zapojiť fotobunky, maják, kľúčový spínač, alebo ďalšie príslušenstvo a spárovať diaľkové ovládače.