Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Zjednodušený postup zapojenia a spustenia pohonu brány NICE Spinbus

Ak sa Vám nechce čítať celý manuál k pohonom Spinbus, v priebehu pár minút rozbeháte pohon NICE Spinbus pomocou tohto zjednodušeného postupu zapojenia a spustenia.

Prepokladáme, že garážová brána jazdí ručne hore dole, remeň je správne napnutý a koncové dorazy sú dobre dotiahnuté.

Čiže pokiaľ máte vozík vo vodiacej koľajnici odblokovaný, bránou sa dá ručne pohybovať.

Najjednoduchšie je rozpohybovať samotný pohon bez akéhokoľvek príslušenstva, ktoré podopájate postupne neskôr. Ale kľudne si príslušenstvo zapojte hneď, je to je jedno, kedykoľvek sa dá čokoľvek dopojiť, alebo odpojiť. Vždy sa dá vrátiť pohon do továrenských nastavení.

Postup rozpohybovania pohonu

Poznámka: tento postup je platný pre riadiacu jednotku NICE SNA2R10. Pokiaľ máte riadiacu jednotku NICE SNA2, postup rozpohybovania je trošku iný.

 1. Zapojte pohon do zásuvky.
 2. Na riadiacej jednotke by pri továrenských nastaveniach (alebo po resete) mala blikať diódka BlueBUS a diódky L1+L2.
 3. Vyhodnoťte pripojené zariadenia: stlačte a držte súčasne tlačidlá OPEN+STOP/SET (prvé a druhé tlačidlo), keď sa diódy L1+L2 rozblikajú rýchlejšie (cca. 3-4 sekundy), tlačidlá pustite. Diódy L1+L2 budú ešte chvíľu blikať, potom prestanú a začne blikať L3+L4.
 4. Vyhodnoťte dráhu brány: stlačte a držte spolu tlačidlá STOP/SET+CLOSE, keď sa L3+L4 rozblikajú rýchlejšie a pohne sa brána, tlačidlá pustite. Pohon bránu zatvorí, otvorí a následne zavrie a brána zostane zatvorená. Začne blikať svetlo na pohone.
 5. Vyhodnoťte sily potrebné na pohyb brány: Potiahnite a pustite lanko na pohone, ktoré spína minitlačidlo na riadiacej jednotke. Pohon teraz s bránou 4 krát pojazdí hore dole, automaticky si načíta sily a nakoniec zostane svetlo na pohone chvíľu svietiť, potom zhasne.
 6. Teraz by mala brána ísť otvárať stláčaním tlačidiel OPEN, STOP/SET a CLOSE. Tlačidlo OPEN bránu otvára, tlačidlo CLOSE zatvára a tlačidlo STOP/SET zastavuje.
 7. Gratulujeme, paráda, rozpohybovali ste pohon garážovej brány NICE Spinbus!

Spárovanie diaľkového ovládača

V tomto kroku uložíte diaľkový ovládač do pamäte spôsobom, že tlačidlo Vám bude opakovaným stláčaním bránu otvárať, zastavovať, zatvárať, zastavovať, otvárať atď.

 1. Na každý krok máte 10 sekúnd.
 2. Stlačte jedenkrát bez držania párovacie tlačidlo na prijímači, následne začne LED dióda na prijímači blikať v sekundových intervaloch.
 3. Teraz podľa typu ovládača:
  • Obojsmerné (napr. ON3EBD): Stlačte a pustite tlačidlo na diaľkovom ovládači, ovládač jemne zavibruje a rozsvieti sa na zeleno.
  • Jednosmerné (ostatné): Stlačte a držte tlačidlo na diaľkovom ovládači, keď LED dióda na pohone zabliká tri dlhšie bliknutia, tlačidlo pustite.
 4. Počkajte než dióda dobliká a hotovo.

Týmto pádom máte hotovo a pohon môžte používať.

Kam ďalej?