Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Postup rozpohybovania pohonu NICE Spinbus s riadiacou jednotkou SNA2

Pohon NICE Spinbus sa v minulosti dodával s riadiacou jednotkou NICE SNA2. U tejto riadiacej jednotky je postup rozpohybovania nasledovný:

Rozpohybovanie pohonu NICE Spinbus s riadiacou jednotkou NICE SNA2

  1. Zapojte pohon do zásuvky.
  2. Na riadiacej jednotke by pri továrenských nastaveniach (alebo po resete) mala blikať diódka BlueBUS a diódky L1+L2.
  3. Vyhodnoťte pripojené zariadenia: stlačte a držte súčasne tlačidlá OPEN+STOP/SET (prvé a druhé tlačidlo), keď sa diódy L1+L2 rozblikajú rýchlejšie (cca. 3-4 sekundy), tlačidlá pustite. Diódy L1+L2 budú ešte chvíľu blikať, potom prestanú a začne blikať L3+L4.
  4. Vyhodnoťte dráhu brány: stlačte a držte spolu tlačidlá STOP/SET+CLOSE, keď sa L3+L4 rozblikajú rýchlejšie a pohne sa brána, tlačidlá pustite. Pohon bránu zatvorí, otvorí a následne zavrie a brána zostane zatvorená.
  5. Vyhodnoťte silu potrebnú na otváranie: Potiahnite a pustite lanko na pohone, ktoré spína minitlačidlo na riadiacej jednotke. Brána sa otvorí.
  6. Vyhodnoťte silu potrebnú na zatváranie: Potiahnite a pustite lanko na pohone, ktoré spína minitlačidlo na riadiacej jednotke. Brána sa zatvorí.
  7. Teraz by mala brána ísť otvárať stláčaním tlačidiel OPEN, STOP/SET a CLOSE. Tlačidlo OPEN bránu otvára, tlačidlo CLOSE zatvára a tlačidlo STOP/SET zastavuje.
  8. Gratulujeme, paráda, rozpohybovali ste pohon garážovej brány NICE Spinbus!