Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Zapojenie externého prijímaču inej značky do pohonu NICE Robus a Run

Externý prijímač inej značky potrebuje spravidla napájanie a výstup z relé. Pohony Robus a Run poskytujú 24V jednosmerný prúd a výstup z relé sa pripája na rovnaký vstup ako drôtové tlačidlo.

Krok 1. Napájanie externého prijímača

Pokiaľ potrebujete pripojiť k pohonu dodatočné zariadenia, ktoré vyžadujú externé napájanie (napr. externý prijímač, indikačné osvetlenie, kľúčový spínač, magnetické karty, atp.), pripojte zariadenie podľa obrázku. Dodávané napätie je 24Vdc -30% až +50% s maximálnym prúdom 100mA.

Zdroj napätia pohonu NICE Robus RB400                      robus pin

        (NICE RBA3)                                  (NICE RBA3R10)

Krok 2. Vstup pre relé

Relé sa pripája do vstupu SBS (na starších rj označenie P.P.). Alternatívne môžete relé zapojiť do vstupu OPEN a používať funkciu automatické zatváranie. V tomot prípade externý prijímač bránu vždy len otvorí a automatické zatváranie ju po časovej pauze zatvorí.  
Následne je treba na Robuse spraviť krok "Vyhodnotenie pripojených zariadení pohonu" - postup:

Krok 3. Vyhodnotenie pripojených zariadení pohonu

Po každom pripojení, odpojení, alebo zmene zapojenia prídavných zariadení na vstupoch BlueBUS a STOP musí byť prevedená fáza vyhodnotenia prídavných zariadení.

  1. Stlačte tlačidlo "Open" a "Stop/Set" a držte ich
  2. Akonáhle sa rýchlo rozblikajú L1 a L2, tlačidlá pustite
  3. Počkajte pár sekúnd, kým riadiaca jednotka nedokončí proces vyhodnotenia zariadení.
  4. Pokiaľ všetko prebehlo v poriadku, mala by LED STOP svietiť a L1 a L2 by mali zhasnúť. Prípadne je možné, že sa rozblikajú L3 a L4, pokiaľ ste ešte neabsolvovali fázu vyhodnotenia dĺžky krídla.

Príklad zapojenia GSM modulu GSM-05 do riadiacej jednotky NICE RBA3R10 (pohon NICE ROBUS):

Príklad zapojenia GSM modulu GSM LITE 3+ do riadiacej jednotky NICE RBA3R10 (pohon NICE ROBUS):