Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Zálohovanie a správa prijímača rádiového signálu NICE

Prijímače rádiového signálu NICE majú v sebe zapísané kódy vysielačov ktoré sú s nimi spárované. Značka NICE má z pohľadu pokročilej správy štyri základné druhy prijímačov:

  • zabudované prijímače - prijímač je integrálna súčasť riadiacej jednotky, ale nedá sa do ich pamäte jednoducho dostať.
  • zástrčkové prijímače - tieto prijímače sa dajú z riadiacej jednotky vytiahnuť a vsunúť do inej, prípadne s nimi ďalej pracovať. Príklad NICE SMXI, NICE OXI, NICE OXIBD.
  • externé prijímače - zapojené do ľubovoľného zariadenia cez káble. Zariadenie sa dá pokročilo spravovať pomocou kábla NICE CABLA06. Príklad NICE SMX2R, NICE OX2.
  • prijímače s pamäťovou kartou - v prijímači je pamäťová karta, ktorá sa dá vytiahnuť a vsunúť do iného prijímača, prípadne s ňou ďalej pracovať. Príklad NICE FLOX2R, FLOXI2R.

Pamäť prijímača/pamäťovej karty sa dá zálohovať, prípadne sa môže rovno vytvoriť kópia prijímača na ktorom by boli zapísané tie isté vysielače. Funkcionalita zálohovania je najreálnejšia u zástrčkových prijímačov a prijímačov s pamäťovou kartou.

Príklady z praxe

Máte bytový dom kde je 100 diaľkových ovládačov spárovaných s jedným pohonom (prijímačom).

Poškodenie prijímača - Záloha prijímača

Ak by došlo k poškodeniu zariadenia, museli by ste nanovo od všetkých 100 užívateľov vyzdvihnúť ovládač, spárovať ho s novým prijímačom a užívateľovi vrátiť, čo by bola vcelku časovo náročná operácia. Ak máte vytvorenú zálohu prijímača, tak ju nahráte na nový prijímač a ten iba zasuniete do pohonu, alebo ak máte vytvorený náhradný prijímač, tak ho iba vymeníte.

NÁjOMNÍK stratí ovládač, alebo odíde a ovládač neodovzdá.

Tým pádom ovládač môže byť v rukách niekoho, kto by už do areálu nemal mať prístup. Za štandardnej situácie nemáte možnosť vymazať ovládač, keďže ho nemáte v rukách a museli by ste buď strpieť, že existuje osoba s neoprávneným prístupom, alebo by ste museli vymazať celú pamäť prijímača a naprogramovať iba tie ovládače, ktoré oprávnený prístup majú. To pri počte cca. 100ks asi nie je moc praktické a reálne. Ak ste si ale všetky ovládače vopred označili a uložili si cez systém NICE OBOX do pamäte prijímača informáciu, kto ovládač dostal, tak viete z pamäte prijímača vymazať konkrétny kód.

Nový subjekt potrebuje nový ovládač - Vzdialené párovanie

Štandardne by ste vzali nový ovládač, išli s ním fyzicky k pohonu/rampe, pohon/rampu odkrytovali a cez tlačidlo na prijímači ovládač spárovali, následne pohon/rampu zakrytovali a ovládač odovzdali. S použitím systému NICE OBOX by ste toto zariadenie zapojili do počítača a nahrali si doň tajný unikátny kód prijímača. Následne viete ovládač "spárovať" s prijímačom priamo cez toto zariadenie, bez nutnosti chodenia k rampe.

Poznámka: na vzdialené párovanie je potrebné mať ovládače s kódovaním O-Code a novšie (tj. rodina Era One, Era Inti, napr. ON2E, ON4E, ON9E, INTI2 všetky farby, ON3EBD atp).

Ako zálohovať prijímač:

  1. Vo vlastnej réžii to viete spraviť so zariadením NICE OBOX alebo NICE PROVIEW. Viďte technické poznámky.
  2. Pošlite prijímač k nám a spravíme Vám jeho kópiu. Zálohu vieme spraviť z takmer všetkých prijímačov značky NICE.

Technické poznámky ku správe prijímača vo vlastnej réžii

Budete potrebovať počítač a zariadenie NICE OBOX. Ak chcete pracovať aj s externými prijímačmi napr. NICE SMX2R, NICE OX2, tak budete potrebovať aj kábel NICE CABLA06. NICE OBOX sa momentálne dodáva vo verzii OBOX2B.

Zariadenie NICE OBOX má na sebe konektor typu SM pre zastrčenie zástrčkového prijímača (pre SMXI, OXI, OXIBD, atp.) a takisto slot pre pamäťovú kartu typu BM (BM250, BM1000, atp). Nachádza sa na ňom aj zariadenie na čítanie kódu z diaľkových ovládačov.

Čiže prijímač/pamäťovú kartu viete fyzicky vytiahnuť z pohonu a vsunúť do zariadenia OBOX.

Následne viete vyexportovať všetky kódy do súboru a tieto neskôr nahrať do iného prijímača/pamäťovej karty. V prípade potreby viete aj skonsolidovať kódy z viacerých prijímačov/pamäťových kariet do jedného/jednej.

V OBOXE si viete vytvoriť súbor s vlastnou inštaláciou, a párovať ovládače priamo cez OBOX do v ňom zastrčeného prijímača a pokiaľ si označíte ovládač a do systému vyplníte ktorý kód ovládača je ktorý ovládač, viete neskôr vymazať ovládač z pamäte prijímača aj keď by ste ho fyzicky nemali.

Nevýhodou systému je, že musíte fyzicky vyťahovať prijímač z pohonu. Vhodné použitie je také, kedy máte dva prijímače, jeden v pohone a druhý v objekte správy aj s OBOXom. Spravíte zmeny, nahráte ich do prijímača, uložíte do počítača, skočíte k pohonu, prijímače vymeníte a prijímač z pohonu "prepálite" zo súboru z počítača. Tým pádom užívatelia takmer nepocítia, že im nefungujú ovládače.

Pokiaľ sa rozhodnete spravovať prijímač cez OBOX, ak to prijímač podporuje, je vhodné uzamknúť pamäť prijímača.

Ako sa dostať do prijímača zabudovaného v riadiacej jednotke

Ak má riadiaca jednotka konektor BusT4 alebo IBT4N, tak viete do nej zapojiť zariadenie OVIEW s Bluetooth modulom OVBT alebo OVBTGSM a tento OVIEW cez Bluetooth napojiť do OBOXu. Následne viete cez počítač spravovať riadiacu jednotku aj prijímač.

Alternatívne viete použiť aj NICE Pro-View.