Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Objednávka po telefóne 0948599857 a technická podpora pohony 0948647783 NICE FLOX2R - univerzálny dvojkanálový externý príjímač s plávajúcim kódom


Dostupnosť produktu: skladom

Tovar štandardne expedujeme do 24 hodín.


NICE FLOX2R - univerzálny dvojkanálový externý príjímač s plávajúcim kódom NICE FLOX2R - univerzálny dvojkanálový externý príjímač s plávajúcim kódom
Kód Váha Cena
Cena s DPH
Kúpiť
NICE-FLOX2R 0,20 kg 69,90 €
83,88 €
 ks

Popis produktu NICE FLOX2R - univerzálny dvojkanálový externý príjímač s plávajúcim kódom

Dvojkanálový (čo to znamená?) prijímač kompatibilný k ovládačom NICE s plávajúcim kódom typu FloR (52 bitový kód umožňuje 4,5 bilióna kombinácií, takže je prakticky nemožné ho zneužiť). Takisto rozpoznáva aj kódovanie O-View ovládačov Era One a Era Inti. S pomocou tohto prijímača môžte ovládať pomocou ovládaču značky NICE automatizované zariadenie inej značky. Zariadenie obsahuje pamäťový modul BM250 na uloženie 63 kódov.

0. Obsah stránky

1. Popis produktu a elektrické zapojenie
2. Výber kanálu ovládača pre relé
3. Použitie pre normálne zopnuté kontakty (NC)
4. Zámena kanálu prijímača s tlačidlom ovládača
5. Programovanie

5.1. RÝCHLE ULOŽENIE OVLÁDAČA
5.2. ŠTANDARDNÉ ULOŽENIE OVLÁDAČA
5.3. ULOŽENIE OVLÁDAČA NA DIAĽKU (V DOSAHU PRIJÍMAČA)
5.4. ÚPLNÉ VYMAZANIE PAMÄTE
5.5. VYMAZANIE KONKRÉTNEHO OVLÁDAČA Z PAMÄTE PRIJÍMAČA

6. Pokročilé funkcie

6.1 KROK-KROK
6.2 ČASOVAČ
6.3 ALARM

7. Uzamknutie pamäte

7.1 AKTIVÁCIA UZAMKNUTIA PAMÄTE POMOCOU: HARDWARE
7.2 AKTIVÁCIA UZAMKNUTIA PAMÄTE POMOCOU: SOFTWARE
7.3 DEAKTIVÁCIA UZAMKNUTIA PAMÄTE
7.4 UZAMKNUTIE PAMÄTE HESLOM

8. Technické vlastnosti prijímača NICE FloxR FLOX2R

1. Popis produktu a elektrické zapojenie

Externý prijímač je možné uchytiť na stenu, strop pomocou skrutiek, alebo pod kryt pohonu, ktorý má ovládať.

1. Otvorte púzdro prijímaču 2. Zapojte elektrické zapojenia podľa nasledovnej schémy:
Otvorenie púzdra NICE FloX2R Zapojenie elektrických zapojení NICE FloX2R

 

KomponentPopis
L1 Signalizačná LED dióda
P1 Programovacie tlačidlo
BM Odnímateľný pamäťový modul BM

 

VstupyPopis
1–2 NAPÁJANIE: 12/24 V jednosmerný alebo striedavý
34 RELÉ 1: kontakt pre normálne rozopnuté (NO) relé 1
56 RELÉ 2: kontakt pre normálne rozopnuté (NO) relé 2
12 ANTÉNA: vstup na anténu, ideálne použite koaxiálny kábel RG58 ideálne v čo najkratšej dĺžke (do 10 m). V tomto prípade pripojte na vstup 1 krytie a na vstup 2 jadro koaxiálneho káblu.

 

2. Výber kanálu ovládača pre relé 

Externý prijímač môže rozpoznať všetky štyri tlačidlá (kanály) diaľkového ovládača, ale použité tlačidlá (kanály) môžu byť iba dve. 

Poznámka: Ovládače NICE s kódovaním FloR podporujú štyri druhy povelov priradených jednotlivým tlačidlám - kanály:

TlačidloPovelPostupnosť pri opakovanom stláčaní ovládača
Tlačidlo 1 Krokovanie Otváranie > Zastaviť > Zatváranie > Otváranie 
Tlačidlo 2 Čiastočné otvorenie Čiastočne otváranie > Zastaviť > Zatváranie > Zastaviť > Čiastočné otváranie
Tlačidlo 3 Iba otváranie Otváranie > Zastaviť > Otváranie
Tlačidlo 4 Iba zatváranie Zatváranie > Zastaviť > Zatváranie

 

Priradenie kanálu k jednotlivým relé je realizované pomocou prepoja podľa nasledujúcej tabuľky: 

KanálRelé 1Relé 2
1. kanál Výber kanálu RELÉ 1 kanál 1 Výber kanálu RELÉ 2 kanál 1
2. kanál Výber kanálu RELÉ 1 kanál 2 Výber kanálu RELÉ 2 kanál 2
3. kanál Výber kanálu RELÉ 1 kanál 3 Výber kanálu RELÉ 2 kanál 3
4. kanál Výber kanálu RELÉ 1 kanál 4 Výber kanálu RELÉ 2 kanál 4

 

3. Použitie pre normálne zopnuté kontakty (NC)

Pokiaľ potrebujete pomocou externého prijímača ovládať zariadenie, ktoré na vstupe vyžaduje normálne zopnuté (NC) kontakty a po ich rozopnutí vykoná daný povel, postupujte nasledovne:

 1. Odpojte externý prijímač z napájania.
 2. Opatrne vyberte z púzdra plošný spoj a otočte ho.
 3. Podľa obrázka
  Zmena NO na NC relé
  Zmena NO na NC relé 2 Zmena NO na NC relé 1
  prerušte spoj označený X a malou kvapkou cínu spojte spoj Y.
 4. Tento postup nemusí byť použitý pre obe relé, takže jedno relé môže obsluhovať normálne zopnuté (NC) kontakty a druhé normálne rozopnuté (NO) kontakty

4. Zámena kanálu prijímača s tlačidlom ovládača

Na ovládačoch NICE FloR FLO2R-S môžte priamo v ovládači nastaviť kanál, ktorý má dané tlačidlo vysielať. Štandardne je nastavené prvé tlačidlo na prvý kanál a druhé tlačidlo na kanál druhý. Postup je pre každé tlačidlo zvlášť nasledovný:

Zmena kanálov ovládaču
Zmena kanálu ovládaču Tlačidlo 1.  Zmena kanálu ovládaču Tlačidlo 2.
Prerušte vyznačený spoj a spojte ho kvapkou cínu s kanálom 2,3 alebo 4.  Prerušte vyznačený spoj a spojte ho kvapkou cínu s kanálom 1,3 alebo 4.

 

5. Programovanie 

Programovanie prebieha pomocou tlačidla P1 a LED diódy L1 na prijímači. LED dióda signalizuje nasledovné signály:

Pomalé polsekundové blikanie
Počet bliknutí Význam bliknutí
1 Prijímaný kód z ovládaču nie je autorizovaný, tj. ešte nespárovaný ovládač/tlačidlo.
2 Rozpoznanie prijímaného kódu bolo neúspešné. Ak druhé bliknutie je dlhšie ako prvé, je aktivovaný zámok pamäte. Ak sú bliknutia rovnaké, zámok pamäte nie je aktívny.
3 Rozpozanie prijímaného kódu bolo úspešné.
4 Vysielaný kód už je medzi autorizovanými.
5 Zoznam kódov je prázdny (nie je autorizovaný žiadny kód).
6 Zoznam kódov je plný (nie je priestor na uloženie ďalšieho kódu).
7 Kód, ktorý chcete vymazať nie je medzi autorizovanými.
8 Počas fáze rozpoznávanie kódu bol zachytený ďalší kód (kolízia kódov).
9 Bolo zadané heslo
Rýchle štvrťsekundové blikanie POČAS INICIALIZÁCIE
Počet bliknutí Význam bliknutí
1 V zariadení je pamäťový modul BM60 (priestor na uloženie 16 kódov)
2 V zariadení je pamäťový modul BM250 (priestor na uloženie 63 kódov) 
3 V zariadení je pamäťový modul BM1000 (priestor na uloženie 250 kódov)
4 V pamäti sú kódy, ktoré nie sú v kódovaní FloR
5 Počas načítavania pamäte bola detekovaná chyba
Rýchle štvrťsekundové blikanie POČAS ČINNOSTI
Počet bliknutí Význam bliknutí
1 Prijatý kód je kópia, platné kódy sú iba originály.
3 Kód nie je v kódovej tabuľke, ale bol resynchronizovaný.
4 Kód nie je v kódovej tabuľke a resynchronizácia je uzamknutá.
5 Kód nie je v kódovej tabuľke a resynchronizácia nie je možná.

 

5.1. Rýchle uloženie ovládača

Tento postup je síce najrýchlejší, ale nie je extra bezpečný, pretože počas fáze uloženia môže prijímač zachytiť iný kód v dosahu a uložiť omylom ten. Ak si nie ste istý bezpečnosťou, použite štandardný spôsob.

 1. Stlačte a držte tlačidlo P1 na prijímači, rozsvieti sa LED L1 a Vy stále držíte tlačidlo P1
 2. Stále držíte tlačidlo P1 a zároveň stlačíte a držíte tlačidlo na ovládači (prebieha vysielanie kódu)
 3. Po zhasnutí LED diódy L1 pustite tlačidlo na ovládači (stále držíte tlačidlo P1)
 4. Po opätovnom rozsvietení LED diódy L1 môžte uložiť ďalší ovládač, viď bod 2.
 5. Ak máte hotovo, pustite tlačidlo P1 na prijímači

5.2. Štandardné uloženie ovládača

 1. Stlačte a držte tlačidlo P1 na prijímači, až sa rozsvieti LED dióda L1, tak tlačidlo P1 pustite
 2. LED L1 bude svietiť 5 sekúnd, počas ktorých stlačte a držte tlačidlo na ovládači (prebieha vysielanie kódu), až kým nezhasne LED dióda L1
 3. Po jej zhasnutí pustite tlačidlo na ovládači a počkajte 1 sekundu
 4. Stlačte a držte tlačidlo na ovládači, až pokiaľ LED dióda L1 nezhasne, potom tlačidlo na ovládači pustite
 5. Ak uloženie bolo úspešné, LED dióda L1 trikrát zabliká

Pokiaľ nechcete, aby do pamäte boli ukladané ďalšie ovládače, môžte ju uzamknúť.

5.3. Uloženie ovládača na diaľku (v dosahu prijímača)

Pokiaľ už máte STARÝ ovládač spárovaný s prijímačom (tj. v pamäti prijímača je uložený kód vysielaný ovládačom), môžte NOVÝ ovládač uložiť v dosahu prijímača (10-20m) na diaľku. STARÝ ovládač musí byť už uložený a plne funkčný.

 1. Na NOVOM ovládači, stlačte a držte konkrétne tlačidlo aspoň 5 sekúnd, potom ho pustite
 2. Na STAROM ovládači, stlačte konkrétne tlačidlo 3 krát po sebe (cca. sekundové intervaly)
 3. Na NOVOM ovládači stlačte konkrétne tlačidlo jeden krát.
 4. Ak spárovanie nebolo úspešné, skúste stláčať tlačidlá pomalšie. Prípadne v kroku 1 držte 6 sekúnd.

5.4. Úplné vymazanie pamäte

Po úplnom vymazaní je vymazaný aj softwarový zámok pamäte a časovač je nastavený na 3 sekundy.

 1. Stlačte a držte tlačidlo P1 na prijímači, LED dióda L1 sa rozsvieti a po 3 sekundách zhasne (Vy stále držíte tlačidlo P1)
 2. Keď začne LED dióda L1 blikať (stále držíte tlačidlo P1), POČAS tretieho bliknutia tlačidlo P1 pustite a počkajte približne 3 sekundy
 3. Hneď ako sa LED dióda L1 znova rozsvieti, stlačte tlačidlo P1 a držte ho, až kým LED dióda L1 nezhasne

V závislosti na type pamätového modulu, proces môže trvať niekoľko sekúnd, počas ktorého LED dióda rýchlo bliká a následne blikne päťkrát pomaly na znak úspešného vymazania. Pokiaľ sa tak nestane, opakujte proces znovu.

5.5. Vymazanie konkrétneho ovládača z pamäte prijímača

 1. Stlačte a držte tlačidlo P1 na prijímači približne 3 sekundy, až zhasne LED dióda L1, tlačidlo P1 pustite
 2. Stlačte a držte tlačidlo na ovládači, ktorý chcete vymazať, až zhasne LED dióda L1, tlačidlo na ovládači pustite
 3. Počkajte 1 sekundu
 4. Opäť stlačte tlačidlo na ovládači a pustite ho
 5. LED L1 jedenkrát blikne na znak úspešného vymazania ovládača, pokiaľ sa tak nestalo, opakujte proces znovu

6. Pokročilé funkcie

Štandardne je funkcia relé Krátkodobá - po prijatí signálu z ovládaču, je tento signál obsahujúci kód rozpoznávaný a po úspešnom rozpoznaní zopne (rozopne) relé na cca. 300ms.

Pokročilé funkcie sa aktivujú zletovaním spojov podľa schémy:

Pokročilé funkcie NICE FLOX2R   Pokročilé funkcie: bez prepoja Žiaden prepoj všetky kanály Krátkodobé
Pokročilé funkcie: prepoj 1 Prepoj 1 1 kanál Krok-Krok
2, 3 a 4 kanál Krátkodobý
Pokročilé funkcie: prepoj 2 Prepoj 2 1 a 2 kanál Krok-Krok
3 a 4 kanál Krátkodobý
Pokročilé funkcie: prepoj 3 Prepoj 3 1 kanál Časovač
2, 3 a 4 kanál Krátkodobý
Pokročilé funkcie: prepoj 4 Prepoj 4 1+2 kanál Alarm
3, 4 kanál Krátkodobý
Pokročilé funkcie: prepoj 5 Prepoj 5 všetky kanály Krok-Krok

 

6.1 Krok-Krok

Relé je aktivované po stlačení tlačidla na ovládači a zostane aktivované aj po pustení tlačidla, musíte znova stlačiť tlačidlo pre deaktiváciu relé.

6.2 Časovač

Relé je aktivované po stlačení tlačidla na ovládači a zostane aktivované počas naprogramovanej doby:

 1. Stlačte a držte tlačidlo 1 na ovládači (resp. stačí kanál 1)
 2. Počas troch sekúnd, čo držíte tlačidlo na ovládači, stlačte aj tlačidlo P1 na prijímači a potom tlačidlo na ovládači pustite
 3. Držte tlačidlo P1 požadovaný čas, ktorý chcete naprogramovať (maximálne 150 minút) a potom tlačidlo P1 pustite
 4. Nastavený čas bol uložený a bude uložený, pokiaľ neprebehne nové programovanie

Poznámka: počas programovania Časovača prijímač nereaguje na ostatné povely. Pokiaľ nechcete, aby sa počas programovania časovača spúšťali relé, vyberte prepoje kanálov.

6.3 Alarm

Pripravujeme.

7. Uzamknutie pamäte

Pokiaľ nechcete, aby s pamäťou bolo ďalej narábané, je možné pamäťový modul uzamknúť.

7.1 Aktivácia uzamknutia pamäte pomocou: Hardware

Táto metóda je veľmi ľahká, ale nie je príliš bezpečná, pretože ju hravo zvládne narušiteľ odstrániť.

 1. Pokiaľ ste si istý, že máte uložené všetky požadované ovládače, odpojte prijímač z napájania
 2. Prerušte spoj X na pamäťovom module:
  Uzamknutie modulu BM prijímača FLOX2R
 3. Pokiaľ chcete aj po uzamknutí pamäte pridať ďalšie kódy (uložiť ovládače), kvapnite kvapku cínu medzi dva body spoju Y:
  Odomknutie modulu BM prijímača FLOX2R

7.2 Aktivácia uzamknutia pamäte pomocou: Software

Táto metóda je bezpečnejšia, pretože potrebujete na deaktiváciu uzamknutia pamäte ovládač, ktorý je v pamäti prijímaču uložený:

 1. Stlačte a hneď pustite tlačidlo P1 na prijímači
 2. Počkajte, kým LED dióda L1 dvakrát blikne (po cca. 5 sekundách) a počas druhého bliknutia stlačte a držte tlačidlo P1 a pustite ho, až LED dióda L1 zhasne
 3. LED dióda následne dvakrát blikne, pokiaľ druhé bliknutie trvá dlhšie, ako prvé, zámok pamäte bol úspešne aktivovaný. Pokiaľ bliknutia sú rovnaké, proces nebol úspešný a musíte ho zopakovať.

7.3 Deaktivácia uzamknutia pamäte

K deaktivácii zámku pamäte potrebujete diaľkový ovládač, ktorý už je uložený v pamäti prijímača.

 1. Stlačte tlačidlo P1 na prijímači a hneď ho pustite
 2. Následne sa rozsvieti LED dióda L1 na cca. 5 sekúnd, počas týchto piatich sekúnd stlačte a držte tlačidlo na ovládači, kým LED dióda L1 nezhasne, potom ho pustite
 3. Počkajte 1 sekundu
 4. Stlačte a držte tlačidlo na ovládači, LED dióda 4 krát blikne, že ovládač je v pamäti a tým pádom môže pamäť odblokovať.
 5. Počas štvrtého bliknutia stlačte tlačidlo P1 a pustite ho, až keď L1 zhasne
 6. LED dióda následne dvakrát blikne, pokiaľ obidve bliknutia trvajú rovnako dlho, vymazanie bolo úspešné, pokiaľ druhé bliknutie trvá dlhšie ako prvé, proces opakujte.

7.4 Uzamknutie pamäte heslom

Tento spôsob môže byť realizovaný iba pomocou profesionálnych programátorov BUPC a OBox.

8. Technické vlastnosti prijímača NICE FloxR FLOX2R

Kódovanie FloR
O-View
(základné funkcie)
Napájanie 12-24V (limit 10-28V)
Odber (minimálny) 16 mA pri 24V
Odber (maximálny) 80 mA pri 24V
Frekvencia 433,92 MHz
Citlivosť 0,5 µV
Počet relé 2 relé
Kontakt pre normálne rozopnuté relé max. 0,5A a 50V SELV
Prevádzková teplota -20 až +55 °C
Ochranná trieda IP 30
Rozmery 86×22×58 mm (š×h×v)
Hmotnosť 55 g

Chcem tento tovar objednať, ako mám postupovať?

Vyberte si podľa toho, čo je pre Vám pohodlné:

 1. objednať cez eshop: použite tlačítko kúpiť a vložte tovar do košíka internetového obchodu (tlačítko kúpiť nájdete v tabuľke variantov tohto produktu tu).
 2. objednať telefonicky: zavolajte na 0948 599 857, objednávku môžte spraviť aj telefonicky
 3. objednať cez email: objednajte na [email protected]

Spýtajte sa na čokoľvek o produkte NICE FLOX2R - univerzálny dvojkanálový externý príjímač s plávajúcim kódom

Produkt: NICE FLOX2R - univerzálny dvojkanálový externý príjímač s plávajúcim kódom
Meno:
E-mail:
Telefón:
Text:
Táto stránka je chránená reCAPTCHA od Google. Platí ochrana súkromia a podmienky používania