Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Betónový základ samonosnej posuvnej brány

Betónový základ samonosnej posuvnej brány:

  • zabezpečuje stabilitu samonosnej brány
  • vlastnou hmotnosťou vyvažuje hmotnosť brány, bráni tým preklopeniu a prenáša sily do základovej pôdy, preto je vhodné dodržať optimálne rozmery základu

Preskočiť text a pozrieť výkresy >>

Optimálne rozmery základu

Optimálne rozmery základu pre ukotvenie samonosnej posuvnej brány sú dané viacerými faktormi, ktoré medzi sebou spolupôsobia. Základným parametrom brány je šírka prejazdu, ktorý brána vypĺňa (rozmer od stĺpiku po stĺpik).

Brána "prečnieva" za tento rozmer o cca 20 cm kvôli uchyteniu a vedeniu brány. K tomuto rozmeru je potrebné pripočítať časť konštrukcie, ktorá pri zatvorení bránu drží a zabezpečuje, že sa samonosná brána správa ako konzola visiaca vo vzduchu. Táto časť sa môže líšiť v závislosti na potrebnej nosnosti brány alebo na priestorových možnostiach na pozemku (napríklad ak máte pre samonosnú bránu málo miesta). Celková dĺžka nami navrhovaných brán je teda bežne asi o 45 % dlhšia než prejazdový otvor (čomu treba prispôsobiť dostatočný priestor pre otvorenie brány).

Brána je do základu ukotvená cez nosné vozíky, ktoré umožňujú jej pojazd a prenos ťahových a tlakových síl od hmotnosti brány. Dôležité je ich správne umiestnenie. Aby boli základy i konštrukcia brány namáhané čo najmenej, je potrebné vozíky umiestniť od seba čo najďalej. Nie však priďaleko, čo znamená, že pri krajných polohách brány nesmú rolky vozíkov vychádzať z vodiaceho profilu, ani narážať do nájazdov namontovaných vo vnútri vodiaceho C-profilu.

Pre typické rozmery brán v rozmedzí 2,5 – 10,0 m uvádzame doporučené rozmery základov. V prípade iných rozmerov je možné vybrať primeranú hodnotu spomedzi susedných rozmerov. Výška brány neovplyvňuje veľkosť betónového základu. Rozmer základu je optimalizovaný na bezpečné a úsporné dimenzie s prihliadnutím na možnú zhoršenú kvalitu základovej pôdy v mieste montáže (takže nami doporučené rozmery sme mierne predimenzovali). Minimálne hĺbky základov sa s ohľadom na nezamrznú hĺbku pôdy odporúčajú voliť 80 cm (nemrznúca hĺbka pre obec Oravská Polhora je 127cm, pre obec Patince 78cm). Základ je dimenzovaný na únosnosť konštrukcie brány z bežne používaných a nami preferovaných profilov (80x40x2mm, 60x40x2mm, 40x40x2mm).

Rozmery základu si samozrejme môžete upraviť podľa Vašich konkrétnych požiadaviek, vždy je ale potrebné pamätať na: celkový rozmer brány - rozmer vodiacich vozíkov - priestor pre prípadný elektrický pohon brány (a s ním súvisiacu kabeláž) - kvalitu základovej pôdy - dostatočnú protiváhu zadného základu (v prípade dlhých brán so šírkou prejazdu nad 6,5 m) - minimálnu vzdialenosť vŕtania kotiev od okraja základu.

Zjednodušene povedané ...

Doporučené nákresy sú vhodné pre 90% situácií, ak sa ich budete držať, dielo sa podarí. Samozrejme to nie je jediný správny spôsob a v závislosti od situácie môžete všetky rozmery upravovať.

I. Základ pre samonosnú bránu s prejazdom do 6,5 m

LEGENDA K OBRÁZKOM:

X - vzdialenosť montážnych dosiek (pre brány do 6,5 m)
ŠP - svetlá šírka prejazdu
MD - montážna doska vozíku (rozmery montážnej dosky u konkrétnej varianty vozíku).
Y - doporučená minimálna vzdialenosť k okraju základu (určuje aký veľký odskok bude mať brána od plota). Závisí od konkrétnych podmienok, odporúča sa však voliť v rozmedzí 50-100 mm.
* - priestor, ktorý môžete využiť pre pohon alebo prípadný stĺpik pre bočné vedenie
- vzdialenosť montážnej dosky (MD) od hrany prejazdu (ŠP) - závisí na type vozíkov:Rozmer Z - vzdialenosť vozíku od prejazdu podľa typu použitých vozíkov

Výkres základuVýkres betónového základu samonosnej brány do 6,5m

 Výpočet hodnoty X 

II. Základ pre samonosnú bránu s prejazdom nad 6,5m

Z dôvodu úspornejšieho riešenia sú základy pre brány nad 6,5 m šírky prejazdu navrhované ako dva samostatné základy s rôznymi rozmermi, z dôvodu odlišnosti ich funkcií.

LEGENDA K OBRÁZKOM:

X - vzdialenosť základov (pre brány nad 6,5 m)
ŠP - svetlá šírka prejazdu
MD - montážna doska vozíku
Y - doporučená minimálna vzdialenosť k okraju základu (určuje aký veľký odskok bude mať brána od plota). Závisí od konkrétnych podmienok, odporúča sa však voliť v rozmedzí 50-100 mm.
* - priestor, ktorý môžete využiť pre pohon alebo prípadný stĺpik pre bočné vedenie
- vzdialenosť montážnej dosky (MD) od hrany prejazdu (ŠP) - závisí na type vozíkov:

Výkres základuVýkres betónového základu samonosnej brány nad 6,5m

 Výpočet hodnoty X 

Výpočet rozmeru X, podľa šírky prejazdu samonosnej brány

Pre viac informácií nám napíšte o Vašom projekte na [email protected] alebo zavolajte na 0948 599 857, čo bude v našich silách zodpovieme.

Autor: Ing. Ján Kubíček
Upozornenie: Všetky doporučené postupy sa môžu v závislosti od danej situácie líšiť. Použitie doporučení je na osobnom uvážení montážnika. Popisované techniky nie sú záväzné a nie sú jediným spôsobom ako postupovať. Autor nenesie zodpovednosť za škody spôsobené riadením doporučeniami.

Obsah je duševným vlastníctvom Posuvné brány s.r.o. a je voľne šíritelný za podmienky, že je šírený v celej svojej podobe vrátane internetových odkazov, logotypu Posuvné brány s.r.o. a tohto upozornenia. Obsah, ani žiadna jeho časť nesmie byť upravovaná ani nesmie byť šírená bez súhlasu autora. Ak chcete upozorniť na niektorú časť obsahu, odkážte na ňu hypertextovým odkazom. V prípade, ak niektorá z podmienok nie je dodržaná, kontaktujte nás prosím na 0948599857, alebo na [email protected].