Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Mám málo priestoru pre samonosnú posuvnú bránu. Aké sú moje možnosti?

Ak nemáte dostatok priestoru pre odsunutie krídla samonosnej brány, môžete uvažovať o niekoľkých riešeniach. Každé z nich más svoje nevýhody.

Úvod 

Dĺžka presahu samonosnej brány je dôležitá pre celkovú tuhosť konštrukcie v zavesenom stave. Dĺžka presahu tiež určuje vzájomnú vzdialenosť nosných vozíkov.

Čím sú nosné vozíky od seba vzdialenejšie, tým je odpor brány menší a teda pohyb brány je "ľahší". Ak sú vozíky príliš blízko seba, musíte vynaložiť väčšiu silu na manuálne posunutie brány, resp. pohon musí vynaložiť väčšiu energiu na automatické posunutie brány. Ak je presah brány kratší než je optimálne znamená to:

  1. je nutné použiť o triedu silnejší pohon
  2. životnosť pohonu bude nižšia, keďže pri každom cykle musí pohon pohybovať s väčším bremenom.
  3. v prípade manuálneho otvárania budete pri otváraní brány posilovať

Preto sa dá obecne odporučiť presah brány radšej predimenzovať, a pokiaľ je to možné vyhnúť sa veľkosti presahu brány menšej ako 1/3 so šírky prejazdu brány.

Poznámky: presah posuvnej brány: rozumie sa ním časť brány, ktorá nezasahuje do voľnej šírky prejazdu. Vytvára "trojuholník" ktorý je potrebný pre prenos ťahových síl do nosného vozíku, jeho dĺžka musí byť adekvátna dĺžke a konštrukcii brány a musí byť dostatočná pre dodržanie únosnosti nosného profilu.

Príklad:

Orientačný výpočet celkovej dĺžky samonosnej brány so šírkou prejazdu 4m: šírku prejazdu vynásobíte koeficientom 1,4 a pripočítate 0,2 m (nutný pre vedenie brány a pohodlné kotvenie hrebeňa). Výpočet: 4 m x 1,4 + 0,2 m = 5,8 m (celková dĺžka brány je 5,8 m). Optimálnu dĺžku brány ovplyvňujú aj ďalšie faktory:

  1. hmotnosť - tento orientačný výpočet platí pre brány cca. do 600 kg, pre väčšie brány môže byť koeficient až 1,6. Ak plánujete ľahkú konštrukciu, môžete si dovoliť kratší presah brány.
  2. použité profily - veľký rozdiel celkovej tuhosti konštrukcie robia použité profily. Zvarenec z profilov 40x40x2mm má inú tuhosť ako zvarenec z 80x40x3mm. S veľkosťou profilov rastie aj hmotnosť brány, preto je treba hľadať optimálnu veľkosť použitých profilov, aby brána bola aj dostatočne tuhá aj nie zbytočne ťažká.

Zhrnutie: Je ťažké vytvoriť vzorec na hraničnú, minimálnu dĺžku presahu brány. Ak máte na odsunutie brány menej priestoru ako 1,25 násobok šírky prejazdu brány, nerealizujte samonosnú bránu, zvážte skôr niektoré z nasledujúcich možnosí:

Možné riešenia

Existuje niekoľko variant, ktoré môžete zvážiť ak sa Vám samonosná brána nezmestí na pozemok. Každé z nich má svoje nevýhody:

1. Teleskopická samonosná brána

Samonosná brána zložená z dvoch krídiel, ktoré každé zakryje polovicu z Vášho prejazdu. Napríklad šírka prejazdu 4 m: rozdelíme na dve samonosné teleskopické brány, každá zakryje šírku prejazdu 2 m, celkový priestor nutný na odsunutie brány je cca. 2,9 m. Nevýhody: technicky náročnejšie riešenie, nutnosť preniesť silu pohonu z jedného krídla na druhé pomocou oceľového lanka alebo reťaze. Ďalej nutné použiť dva páry nosných vozíkov a silnejší pohon.

2. Dve protibežné samonosné brány.

Zostavíte dve samonosné brány, každá zakryje polovicu šírku prejazdu, pričom jedna brána sa odsúva doprava a druhá doľava Výrobca pohonov NICE počíta aj s touto variantou - všetky pohony Robus majú funkciu Master/Slave, ktorá slúži pre dva pohony, ktoré automatizujú dve protibežné brány a dajú sa ovládať pomocou jedného vysielaču. Nevýhody: nutné použiť dva páry nosných vozíkov a dva pohony. Vyrábate síce dve menšie brány, ale celkové náklady na toto riešenie narastú o cca. 1,5 násobok vstupných nákladov bežného riešenia samonosnej brány.

3. Znížiť nárok na šírku prejazdu

  1. zúžiť otvor ktorý má zakryť brána - domurujete, predĺžite plot a pod.
  2. otvor ponecháte tak ako je, ale brána sa Vám nebude otvárať celá - jeden z vozíkov bude v podstate ukotvený v prejazde a brána sa otvorí len na určitú dĺžku. Výhody - technicky najjednoduhšie riešenie. Nevýhody - brána ostáva stáť v šírke prejazdu a je možné že menej pozorný vodič Vám v prípade zrážky s bránou poškodí jej ukotvenie.

4. Koľajová brána:

Klasická brána na koľajnici, ktorá potrebuje len cca. 30 cm naviac k vlastnej dĺžke na odsunutie celej brány.