Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Spárovania diaľkového ovládača s viacerými pohonmi

Pokiaľ chcete spárovať jeden diaľkový ovládač s viacerými zariadeniami spôsobom, kedy rôznymi tlačidlami na diaľkovom ovládači budete ovládať rôzne zariadenia, tak tento spôsob samozrejme je možný. Ak sa tieto zariadenia nachádzajú každé zvlášť na rôznych miestach (mimo dosah diaľkového ovládača), tak môžete použiť aj postup Spárovania ovládača s jedným pohonom, prípadne kombináciu týchto postupov. Ovládač nemá žiadnu pamäť, teoreticky ho viete napárovať do ľubovoľného množstva brán (Toto nie je úplne pravda pre obojsmerné ovládače).

Najjednoduchšie riešenie je také, kde 

 • opakovaným stláčaním prvého tlačidla na diaľkovom otvárate/zatvárate/zastavujete prvú bránu
 • opakovaným stláčaním druhého tlačidla na diaľkovom otvárate/zatvárate/zastavujete druhú bránu
 • opakovaným stláčaním tretieho tlačidla na diaľkovom otvárate/zatvárate/zastavujete tretiu bránu
 • atď.

Rýchly postup

Pokiaľ máte na ovládači voľné tlačidlo, tj. neovláda žiadnu bránu, spárujete ho s daným pohonom nasledovne:

 1. V pohone jedenkrát bez držania stlačíte párovacie tlačidlo, následne párovacia dióda začne blikať jedenkrát za sekundu.
 2. Dióda bude takto blikať 10 sekúnd, v rámci týchto 10 sekúnd stlačíte a budete držať tlačidlo na diaľkovom ovládači, ktoré chcete napárovať.
 3. Keď párovacia dióda zabliká trikrát po sebe inou frekvenciou (dlhšie, alebo rýchlejšie bliknutia), tlačidlo na diaľkovom ovládači pustite.
 4. Počkáte, kým párovacia dióda dobliká (cca. 10 sekúnd) a hotovo.

Tento postup vyrieši valnú väčšinu prípadov. Sú ale situácie, kedy sa z rôznych dôvodov tento postup nedá takto jednoducho aplikovať:

 • Tlačidlo, ktorým chcete ovládať jednu bránu, už ovláda bránu inú (na rovnakom mieste).
 • V niektorom zariadení máte starší model prijímačov FLOXIR/FLOXR.
 • Niektoré zariadenie je inej značky.
 • Chcete na niektoré tlačidlá ďalšie povely pre tú istú bránu (najčastejšie plus vstup pre peších).

Najjednoduchšie je všetky prijímače vymazať, tak aby Vám ani jedno tlačidlo nefungovalo na žiaden prijímač a všetko napárovať nanovo. 

Ak sa to všetko vymazať nedá, alebo to tak nechcete, výborné je si situáciu najprv naplánovať:

 1. Bolo by dobré si uvedomiť, ktoré všetky zariadenia chcete ovládať ktorými tlačidlami na ktorých diaľkových ovládačoch. Pokiaľ Vám to znie triviálne, super, pokiaľ nie, toto si budete musieť určiť - možno prečítajte aj bod 2 a 3 a rozhodnite sa.
 2. Krok, ktorý sa v podstate nedá preskočiť, je identifikácia prijímačov v pohonoch. Aby ste vedeli napárovať ovládače, prípadne ich z daného prijímaču vymazať.
  • Sú totiž konkrétne prijímače, kde sa volí na prijímači natvrdo, ktorým tlačidlom ho budú všetky ovládače ovládať. Čiže ak máte jeden dvojtlačidlový a jeden štvortlačidlový ovládač a v prijímači máte natvrdo nastavené ovládanie tretím tlačidlom, tak môžete robiť čokoľvek, ale tretie tlačidlo na dvojtlačidlovom ovládači nevykúzlite. Treba s tým počítať.
  • Sú prijímače, kde sa nedá vymazať jeden diaľkový ovládač, ale musíte vymazať všetky ovládače do tohto prijímača uložené.
  • Pokiaľ máte zariadenie inej značky, budete potrebovať doň zapojiť externý prijímač (ak dané zariadenie už ovládate ovládačom NICE, tak v ňom s najväčšou pravdepodobnosťou už externý prijímač máte).
 3. Tak a teraz potrebujete zistiť, ktoré tlačidlo Vám ovláda ktorý pohon. Niekedy sa stane, že jedným tlačidlom idú dve brány naraz. Najlepší postup je pri všetkých pohonoch postláčať všetky tlačidlá na diaľkových ovládačoch.

Keď máte teraz všetky potrebné informácie, čiže:

 • viete aké máte prijímače aj ovládače,
 • viete ako sa do týchto prijímačov párujú ovládače,
 • viete, ako sa z týchto prijímačov vymazávajú ovládače (buď po jednom, alebo všetky),
 • a viete, ktoré tlačidlo na ovládači má ovládať ktorý pohon,

tak môžte ísť realizovať samotné párovanie.

Časté otázky:

Mám ovládač NICE ON3EBD a nejde mi spárovať s prijímačom.
Po vymazaní prijímaču musíte vyresetovať aj samotné ovládače.

Stlačím tlačidlo na diaľkovom ovládači a pohybujú sa mi dve brány.
Z brány, ktorá nechcete, aby sa hýbala, musíte vymazať konkrétne tlačidlo diaľkového ovládaču. Niektoré prijímače túto funkciu nemajú a musíte vymazať ovládače všetky.

Spárujem tlačidlo, ale brána mi naň nereaguje, stále sa pohybuje len keď stlačím iné tlačidlo
Pravdepodobne máte prijímač FLOXIR/FLOXR, v ktorom sa volí natvrdo, ktoré tlačidlo v poradí ho bude ovládať.