Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Spárovanie diaľkového ovládača s jedným pohonom

Ak chcete ovládačom ovládať iba jeden pohon, môžte pomocou jedného úkonu uložiť všetky tlačidlá do pohonu naraz. Tento postup môžete použiť aj na viacero pohonov na rôznych miestach (resp. na miestach, ktoré sú od seba vzdialené viac ako je dosah diaľkového ovládača). Ak chcete ovládať viacero pohonov na jednom mieste (v rámci dosahu diaľkového ovládača), bude pre Vás vhodnejší postup Spárovania diaľkového ovládača s viacerými pohonmi.

Spôsob fungovania tlačidiel na ovládači bude v závislosti od modelu riadiacej jednotky, ale v drtivej väčšine pohonov ide o nasledovnú funkcionalitu:

prvé tlačidlo krokovanie (jedným tlačidlom budete otvárať, zatvárať aj zastavovať)
druhé tlačidlo čiastočné otvorenie (vstup pre peších)
tretie tlačidlo iba otváranie a zastavovanie
štvrté tlačidlo iba zatváranie a zastavovanie


Predpokladom je, že máte ovládač pri sebe, máte daný dole kryt motora, alebo riadiacej jednotky a viete, ktoré je párovacie tlačidlo a k nemu párovacia LED dióda.
Párovacie tlačidlo je:

 • buď tlačidlo na prijímači zasunutom v riadiacej jednotke + dióda vedľa,
 • alebo priamo na riadiacej jednotke tlačidlo s piktogramom diaľkového ovládača plus dióda R,
 • alebo tlačidlo RADIO a dióda vedľa neho.

Ak neviete, ktoré tlačidlo a dióda to presne je, pozrite na postup Identifikácie párovacieho tlačidla a párovacej LED diódy.

Postupy sú dva, pre ovládače:

Postup spárovania ovládača s pohonom (všetky ovládače s jednosmernou komunikáciou):

 1. Stlačte a držte párovacie tlačidlo, keď sa rozsvieti párovacia dióda, tlačidlo pustite.
 2. Párovacia dióda bude svietiť 10 sekúnd, v rámci týchto desiatich sekúnd stlačte a držte ľubovoľné tlačidlo na ovládači a keď párovacia dióda trikrát zabliká, tlačidlo pustite.
 3. Párovacia dióda bude opäť svietiť a buď môžete stlačiť a držať ďalší diaľkový ovládač podľa bodu 2, alebo počkáte, než dióda zhasne a hotovo.
 4. Vyskúšajte diaľkový ovládač.

Pri ovládačoch s obojsmernou komunikáciou je to to isté, akurát v bode 2 tlačidlo stlačte iba jedenkrát bez držania a potom diaľkový zavibruje a zasvieti na zeleno. Celý postup:

Postup spárovania ovládača s pohonom (iba ovládače s obojsmernou komunikáciou)

 1. Stlačte a držte párovacie tlačidlo, keď sa rozsvieti párovacia dióda, tlačidlo pustite.
 2. Párovacia dióda bude svietiť 10 sekúnd, v rámci týchto desiatich sekúnd jedenkrát bez držania stlačte ľubovoľné tlačidlo na ovládači, následne ovládač zavibruje a zasvieti na zeleno.
 3. Párovacia dióda bude opäť svietiť a buď môžete stlačiť ďalší diaľkový ovládač podľa bodu 2, alebo počkáte, než dióda zhasne a hotovo.
 4. Vyskúšajte diaľkový ovládač.

Ak sa snažíte uložiť obojsmerný ovládač do jednosmerného prijímaču, tak to nepôjde. Najprv si musíte prepnúť tlačidlo na obojsmernom ovládači do jednosmernej prevádzky a uložiť ho potom.