Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Programovanie funkcií pohonu NICE Shel s riadiacou jednotkou NICE OGA0

Upozornenie: Tento postup je pre staršiu riadiacu jednotku NICE OGA0, v prípade ak máte riadiacu jednotku NICE OGA2N, použite novší postup.

Upozornenie: Pohon NICE Shel potrebuje pre programovanie mať so sebou spárovaný štvorkanálový (štvortlačidlový) ovládač.

Programovateľné funkcie pohonu Shel

Pohon Shel má 4 funkcie, ktoré sa dajú programovať. Od výroby sú nastavené prednastavené hodnoty, čiže ak nič nepotrebujete meniť, programovať nemusíte nič. Tieto funkcie sú:

 1. Automatické zatváranie: či, resp. po koľko sekundách sa brána po otvorení sama zavrie. Možné hodnoty:
  1. Vypnuté - od výroby
  2. Po 15 sekundách
  3. Po 30 sekundách
  4. Po 60 sekundách
 2. Rýchlosť otvárania/zatvárania: ako rýchlo sa bude brána otvárať/zatvárať. Možné hodnoty:
  1. Pomalé otváranie / Pomalé zatváranie
  2. Pomalé otváranie / Rýchle zatváranie
  3. Rýchle otváranie / Pomalé zatváranie
  4. Rýchle otváranie / Rýchle zatváranie - od výroby
 3. Citlivosť na prekážky (Sila): čím nižšia citlivosť, tým dlhšie bude pohon tlačiť do prekážky, než ho vypne. Pri príliš vysokej citlivosti môže pohon ako prekážku vyhodnocovať samotnú bránu.
  1. Vysoká citlivosť (Nízka sila)
  2. Stredne vysoká citlivosť (Stredne nízka sila)
  3. Stredne nízka citlivosť (Stredne vysoká sila) - od výroby
  4. Nízka citlivosť (Vysoká sila)
 4. Uvoľnenie tlaku po zavretí: na ako dlho sa pustí spätný chod po zatvorení brány. Možné hodnoty:
  1. Žiadne uvoľnenie
  2. Minimálne uvoľnenie - od výroby
  3. Stredné uvoľnenie
  4. Maximálne uvoľnenie

Postup programovania pohonu NICE Shel

Upozornenie: Tento postup je pre staršiu riadiacu jednotku NICE OGA0, v prípade ak máte riadiacu jednotku NICE OGA2N, použite novší postup.

Vyberte si funkciu, ktorú chcete preprogramovať na akú hodnotu a postupujte poďla postupu:

 1. Stlačte a držte na diaľkovom prvé a druhé tlačidlo zároveň na približne 5 sekúnd, následne sa rozsvieti spoločne červená aj zelená dióda, potom tlačidlá na diaľkovom ovládači pustite.
 2. Stlačte jedenkrát tlačidlo na diaľkovom ovládači, ktoré máte spárované s pohonom na jednu sekundu, zelená diódka na riadiacej jednotke jedenkrát blikne.
 3. Stlačte na jednu sekundu to tlačidlo v poradí na diaľkovom, ktorú funkciu chcete nastaviť, čiže ak chcete nastaviť:
  1. Automatické zatváranie, tak stlačte prvé tlačidlo (spravidla vľavo hore).
  2. Rýchlosť otvárania/zatvárania, tak stlačte druhé tlačidlo (spravidla vpravo hore).
  3. Citlivosť na prekážky (Sila), tak stlačte tretie tlačidlo (spravidla vľavo dole).
  4. Uvoľnenie tlaku po zavretí, tak stlačte štvrté tlačidlo (spravidla vpravo dole).
 4. Tak a teraz akurát stlačte to tlačidlo v poradí, na aký parameter chcete zvolenú funkciu naprogramovať. Ak tomu nerozumiete, nič sa nedeje, bude aj príklad :)
 5. Chvíľu počkajte a hotovo.

Príklady programovania:

Nastavenie automatického zatvárania po 60 sekundách

Programujete funkciu prvú (Automatické zatváranie) na hodnotu štvrtú (60 sekúnd).

 1. Stlačte a držte na diaľkovom ovládači zároveň prvé a druhé tlačidlo na približne 5 sekúnd, následne sa rozsvieti spoločne červená aj zelená dióda, potom tlačidlá na diaľkovom ovládači pustite.
 2. Stlačte jedenkrát tlačidlo na diaľkovom ovládači.
 3. Stlačte na jednu sekundu prvé tlačidlo na diaľkovom ovládači (spravidla vľavo hore).
 4. Stlačte na jednu sekundu štvrté tlačidlo na diaľkovom ovládači (spravidla vpravo dole).
 5. Chvíľu počkajte a hotovo.

Nastavenie stredného uvoľnenia pri zavretí

Programujete funkciu štvrtú (Uvoľnenie tlaku po zavretí) na hodnotu tretiu (stredné uvoľnenie).

 1. Stlačte a držte na diaľkovom ovládači zároveň prvé a druhé tlačidlo na približne 5 sekúnd, následne sa rozsvieti spoločne červená aj zelená dióda, potom tlačidlá na diaľkovom ovládači pustite.
 2. Stlačte jedenkrát tlačidlo na diaľkovom ovládači.
 3. Stlačte na jednu sekundu štvrté tlačidlo na diaľkovom ovládači (spravidla vpravo dole).
 4. Stlačte na jednu sekundu tretie tlačidlo na diaľkovom ovládači (spravidla vľavo dole).
 5. Chvíľu počkajte a hotovo.

Nastavenie maximálnej sily (minimálnej citlivosti)

Programujete funkciu tretiu (Citlivosť na prekážky (Sila)) na hodnotu štvrtú (Nízka citlivosť (Vysoká sila)).

 1. Stlačte a držte na diaľkovom ovládači zároveň prvé a druhé tlačidlo na približne 5 sekúnd, následne sa rozsvieti spoločne červená aj zelená dióda, potom tlačidlá na diaľkovom ovládači pustite.
 2. Stlačte jedenkrát tlačidlo na diaľkovom ovládači.
 3. Stlačte na jednu sekundu tretie tlačidlo na diaľkovom ovládači (spravidla vľavo dole).
 4. Stlačte na jednu sekundu štvrté tlačidlo na diaľkovom ovládači (spravidla vpravo dole).
 5. Chvíľu počkajte a hotovo.