Objednávka po telefóne 0948599857 a technická podpora pohony 0948647783 NICE OX4T - univerzálny štvorkanálový externý príjímač s plávajúcim kódom


Dostupnosť produktu: skladom

Tovar štandardne expedujeme do 24 hodín.


NICE OX4T - univerzálny štvorkanálový externý príjímač s plávajúcim kódom NICE OX4T - univerzálny štvorkanálový externý príjímač s plávajúcim kódom
Kód Váha Cena
Cena s DPH
Kúpiť
NICE-OX4T 0,40 kg 100,74 €
120,89 €
 ks

Popis produktu NICE OX4T - univerzálny štvorkanálový externý príjímač s plávajúcim kódom

Štvorkanálový (čo to znamená?) prijímač kompatibilný k ovládačom NICE s plávajúcim kódom typu O-Code (72 bitový kód umožňuje 4,7 quadriolión kombinácií, takže je prakticky nemožné ho zneužiť). Takisto rozpoznáva aj kódovanie FloR ovládačov Era Flor a FloR-s a kódovanie Smilo. S pomocou tohto prijímača môžte ovládať pomocou ovládaču, alebo tlačidla značky NICE automatizované zariadenie inej značky pomocou beznapäťových relé. Relé su totižto štandardne beznapäťové, ale pokiaľ spravíte prepoj napájania cez relé, takisto je možné ovládať ľubovoľné iné 230V zariadenie, napr. motor, alebo svetlo, žalúzie, markýzy, rolety, okenice, ...

Rýchly prehľad vlastností prijímaču NICE OX4T

 • Do pamäte prijímača môžte uložiť až 1024 ovládačov.
 • Zariadenie obsahuje 4 relé pre normálne rozopnuté (NO) a normálne zopnuté kontakty (NC).
 • U relé je možné nastaviť jeden z 14 povelov.
 • Obsahuje 3 prepínače, kde 2 sa môžu použiť pre nastavenie časovača.
 • Môže fungovať aj ako tzv. opakovač, čo znamená, že môže poslať signál z diaľkového ovládaču do ďalšieho, vzdialenejšieho prijímača, a tým pádom predĺžiť dosah celej automatizácie.

Osadenie prijímača NICE OX4T

1. Dajte dolu vrchný kryt prijímača2. Vo vyznačených miestach prevŕtajte diery pre skrutky a kabeláž a osaďte prijímač na stenu, alebo iný povrch.
1. Dajte dolu vrchný kryt prijímača 2. Vo vyznačených miestach prevŕtajte diery pre skrutky a kabeláž a osaďte prijímač na stenu, alebo iný povrch.

 

Schéma a zapojenie prijímača NICE OX4T

Prijímač obsahuje vstupy pre napájanie, výstupy štyroch relé a vstup pre anténu:

Schéma NICE OX4T

OznačeniePopis
1, 2, 3, 4 Relé
A Vstup pre napájanie
B Vstup pre anténu
C Výstup relé 1 a 2
D Výstup relé 3 a 4
E Port pre NICE OBOX
F Port pre NICE O-View a NICE BusT4
G Programovacie tlačidlo P1
H LED dióda L1
L Prepínač pre Časovač I.
M Prepínač pre Časovač II.

Elektrické zapojenie a popis relé

Všetky 4 relé sú beznapäťové.

Každé relé má 1 spoločný kontakt (C), jeden normálne rozopnutý kontakt (NO) a jeden normálne zopnutý kontakt (NC).

Relé 1+2+3+4 sú izolované vzhľadom na vnútorný okruh prijímača a teda môže cez ne ísť sieťový prúd 230V, a takisto sú izolované páry relé 1+2 a 3+4. Tým pádom môžte použiť nasledovné kombinácie použitia:

 • všetky relé použiť na silnoprúd
 • alebo všetky relé použiť na slaboprúd
 • alebo použiť relé 1+2 na silnoprúd a relé 3+4 na slaboprúd
 • alebo použiť relé 1+2 na slaboprúd a relé 3+4 na silnoprúd

Ukážka zapojenia pre silnoprúd

Ukážka zapojenia pre všeobecný elektrický okruh (svetlo, motor, ...)Ukážka zapojenia pre obojsmerný motor (jeden kanál/relé pohybuje jedným smerom, druhý druhým)
Ukážka zapojenia pre všeobecný elektrický okruh (svetlo, motor, ...) Ukážka zapojenia pre dvojsmerný motor (jeden kanál/relé pohybuje jedným smerom, druhý druhým)

V prípade slabého dosahu diaľkového ovládača je nutné použiť externú anténu, napr. NICE ABF. Pri osadení antény ponechajte kábel rovný, aby sa ohýbal a krútil čo najmenej. Anténu umiestnite čo najvyššie nad kovové, alebo železobetónové konštrukcie pre čo najlepší dosah.

Programovanie externého prijímača NICE OX4T

Spárovanie s ovládačom - úvod

Prijímač počas párovania komunikuje pomocou tlačidla P1, ktoré stláčate a odpovedá pomocou blikania LED diódy. Pozrite na diagnostiku blikaní, pokiaľ Vám niečo nefunguje.

Do prijímača môže byť uložených 1024 ovládačov s podporovaným kódovaním O-Code/FloR/TTS, Smilo a Flo.

Upozornenie: Prvý uložený ovládač určuje typ kódovania, ktorý sa bude ďalej používať. Takže ak by ste mali v pamäti uložený ovládač s kódovaním Smilo, ovládač s kódovaním napr. FloR už s prijímačom nespárujete, jedine že by ste vymazali celú pamäť (málo pravdepodobná situácia). Prijímač po pripojení do zdroja elektrickej energie vydá určitý počet dlhých zelených bliknutí, ktoré určujú používaný druh kódovania.

Ovládač s prijímačom môžte spárovať v dvoch režimoch:

Spárovanie s diaľkovým ovládačom v režime I.

Týmto spôsobom sa uložia všetky tlačidlá ovládača do pamäte prijímača naraz a bude to fungovať takým spôsobom, kedy prvé tlačidlo ovláda prvé relé, druhé tlačidlo druhé relé, tretie tlačidlo tretie relé a štvrté tlačidlo štvrté relé. Spôsob ovládania je nastavený na poloautomatický mód "rozopnuté/zopnuté-kým-držím". V prípade, kedy by mal ovládač menej tlačidiel, uloží sa iba daný počet relé.

Postup spárovania je nasledovný:

 1. Stlačte tlačidlo P1 na prijímači a držte ho, kým sa nerozsvieti LED kontrolka L1 potom ho pustite.
 2. V limite 10 sekúnd (resp. pokiaľ kontrolka svieti) stlačte a držte ľubovoľné tlačidlo na ovládači, kým kontrolka na prijímači trikrát zabliká a Vy pustíte tlačidlo na ovládači.
 3. Ak chcete zapísať ďalšie ovládače, opakujte krok 2., vždy máte naň ale 10 sekúnd od zapísania posledného spárovaného ovládača.

Spárovanie s diaľkovým ovládačom v režime II.

Toto je pokročilejší postup. Postup spárovania je nasledovný:

 1. Stlačte tlačidlo P1 na prijímači toľkokrát, koľký povel z tabuľky chcete použiť. LED dióda blikne toľkokrát, koľkokrát ste stlačili tlačidlo P1, urobí chvíľu pauzu a bude opäť vyblikovať.
 2. V limite 10 sekúnd (resp. pokiaľ kontrolka vyblikuje) stlačte a držte ľubovoľné tlačidlo na ovládači, kým kontrolka na prijímači trikrát zabliká (inou frekvenciou) a Vy pustíte tlačidlo na ovládači.
 3. Ak chcete zapísať ďalšie ovládače, opakujte krok 2., vždy máte naň ale 10 sekúnd od zapísania posledného spárovaného ovládača.

Týmto spôsobom sa uloží do pamäte iba dané konkrétne tlačidlo (okrem povelov 9, 10, 13, 14). Tlačidlu môže byť priradených 14 povelov:

PočetPopis
1 aktivuje RELÉ 1 v móde "rozopnuté/zopnuté-kým-držím"
2 aktivuje RELÉ 2 v móde "rozopnuté/zopnuté-kým-držím"
3 aktivuje RELÉ 3 v móde "rozopnuté/zopnuté-kým-držím"
4 aktivuje RELÉ 4 v móde "rozopnuté/zopnuté-kým-držím"
5 aktivuje RELÉ 1 v móde "rozopni/zopni"
6 aktivuje RELÉ 2 v móde "rozopni/zopni"
7 aktivuje RELÉ 3 v móde "rozopni/zopni"
8 aktivuje RELÉ 4 v móde "rozopni/zopni"
9* aktivuje RELÉ 1 a 2 pre obojsmerný motor (s Časovačom I.)
10* aktivuje RELÉ 3 a 4 pre obojsmerný motor (s Časovačom II.)
11** aktivuje RELÉ 1 pre dobu nastavenú v Časovači I.
12** aktivuje RELÉ 3 pre dobu nastavenú v Časovači II.
13* aktivuje RELÉ 1 a 2 pre obojsmerný motor ("rozopnuté/zopnuté-kým-držím")
14* aktivuje RELÉ 3 a 4 pre obojsmerný motor("rozopnuté/zopnuté-kým-držím")

*) Poznámka pre povely 9 a 10 a 13 a 14: Pri párovaní je jedno, ktoré tlačidlo použijete, do prijímača sa vždy uloží celý ovládač, kde jednotlivé tlačidlá budú mať nasledovný význam: 1 - OTVOR, 2 - STOP, 3 - ZATVOR, (4 - STOP). Niektoré ovládače nemajú štvrté tlačidlo. Samozrejme je potrebné mať správne zapojený motor. Ďalšie poznámky pre:

 • Povely 9 a 10 - Vždy, keď prijímač prijme povel, zopne relé pre odpovedajúci Časovač ("Povel 9/RELÉ 1+2/Časovač I." a Povel "10/RELÉ 3+4/Časovač II.").
 • Povely 13 a 14 - Vždy, keď vyšlete povel, relé zostanú zopnuté, pokiaľ držíte tlačidlo. Pokiaľ tlačidlo budete držať dlhšie ako 3 sekundy, relé zostanú zopnuté pre odpovedajúci Časovač ("Povel 13/RELÉ 1+2/Časovač I." a Povel "14/RELÉ 3+4/Časovač II.").

**) Poznámka pre povely 11 a 12: Vždy, keď prijímač prijme povel, zopne relé pre odpovedajúci Časovač ("Povel 11/RELÉ 1+2/Časovač I." a Povel "12/RELÉ 3+4/Časovač II."). Pred uplynutím Časovača ho môžte predĺžiť vyslaním opätovného povelu. Takisto ho môžte predčasne "ukončiť" vyslaním opätového povelu, pri ktorom držíte tlačidlo tri sekundy.

Ak by sa náhodou stalo, že prijímač zachytí dva povely, ktoré smerujú na rovnaké RELÉ, prijímač vždy vykoná posledný vyslaný príkaz.

Spárovanie s už existujúcim diaľkovým ovládačom

Túto operáciu je potrebné realizovať v dosahu prijímača. Máte dva ovládače, jeden STARÝ, už spárovaný a NOVÝ, ešte nespárovaný. Ak bol STARÝ ovládač spárovaný v režime I., NOVÝ ovládač zdedí tie isté vlastnosti a operácia môže byť vykonaná pomocou ľubovoľného tlačidla. Pokiaľ bol STARÝ ovládač spárovaný v režime II., operácia musí byť vykonaná pre každé tlačidlo zvlášť stlačením práve tohto tlačidla. Postup je nasledovný:

Štandardný postup

 1. Stlačte a držte tlačidlo na NOVOM ovládači aspoň 5 sekúnd a potom ho pustite.
 2. Pomaly trikrát stlačte tlačidlo na STAROM ovládači.
 3. Pomaly jedenkrát stlačte tlačidlo na NOVOM ovládači.
 4. Ak spárovanie nebolo úspešné, skúste stláčať tlačidlá pomalšie. Prípadne v kroku 1 držte 6 sekúnd.

Alternatívny postup

 1. Stlačte a držte tlačidlo na NOVOM ovládači aspoň 3 sekundy a potom ho pustite.
 2. Stlačte a držte tlačidlo na STAROM ovládači aspoň 3 sekundy a potom ho pustite.
 3. Stlačte a držte tlačidlo na NOVOM ovládači aspoň 3 sekundy a potom ho pustite.
 4. Stlačte a držte tlačidlo na STAROM ovládači aspoň 3 sekundy a potom ho pustite.

Programovanie časovača

V prijímači OX4T je možné nastaviť dva časovače:

 • Časovač I. pre RELÉ 1 - Pokiaľ bol naprogramovaný povel 9, 11, alebo 13, časovač funguje pre RELÉ 1+2. Inak funguje iba pre RELÉ 1.
 • Časovač II. pre RELÉ 2 - Pokiaľ bol naprogramovaný povel 10, 12, alebo 14, časovač funguje pre RELÉ 3+4. Inak funguje iba pre RELÉ 3.

Prednastavený čas od výroby je 120 sekúnd, ktoré sa dajú zmeniť nasledovným spôsobom:

 1. Ak je RELÉ aktívne, deaktivujte ho pomocou odpovedajúceho povelu.
 2. Nastavte Prepínač I. (označený L) do polohy ON pre Časovač I., alebo nastavte Prepínač II. (označený M) do polohy ON pre Časovač II. LED dióda vedľa prepínačov sa rozsvieti na znak začatia programovania.
 3. Podľa nastaveného prepínača vyšlite povel pre aktiváciu odpovedajúceho RELÉ a následne po aktivácii sa začne počítať čas.
 4. Po požadovanom čase vyšlite signál na deaktiváciu RELÉ. Týmto ste úspešne uložili trvanie časovača.
 5. Nastavte prepnutý prepínač do polohy OFF a keď zhasne aj dióda vedľa prepínačov, tak sa prijímač navráti do normálneho stavu (ukončí programovací režim).

Vymazanie pamäte

 1. Stlačte tlačidlo P1 na prijímači a držte ho.
 2. Kontrolka L1 sa rozsvieti a potom zhasne (stále držte).
 3. Kontrolka začne blikať a:
  1. Ak chcete vymazať iba ovládače tak _POČAS_  tretieho bliknuta uvoľnite tlačidlo P1.
  2. Ak chcete vymazať komplet pamäť tak tlačidlo P1 uvoľnite _POČAS_  piateho bliknuta.
 4. Ak vymazanie prebehlo úspešne, kontrolka chvíľu bliká ako na diskotéke a potom 5 krát zabliká.

Vymazanie konkrétneho ovládaču z pamäte prijímača

 1. Stlačte tlačidlo P1 na prijímači a držte ho.
 2. Kontrolka L1 sa rozsvieti. Vy stále držíte tlačidlo P1 a zároveň stlačíte a držíte tlačidlo na ovládači.
  • pre režim I. môžete stlačiť a držať ľubovoľné tlačidlo.
  • pre režim II. musíte stlačiť konkrétne tlačidlo priradené prijímaču. Pre vymazanie komplet celého ovládaču z pamäte prijímaču teda musíte opakovať procedúru pre každé tlačidlo priradené tomuto prijímaču.
 3. Ak vymazanie prebehlo úspešne, kontrolka 5 krát zabliká a vy pustíte obe tlačidlá.

Zablokovanie pamäte na kopírovanie ovládačov

 1. Odpojte prijímač z napájania a počkajte 5 sekúnd.
 2. Stlačte a držte tlačidlo P1 a obnovte napájanie.
 3. Najprv LED dióda zabliká zopár zelených bliknutí a potom spraví dve oranžové bliknutia a nakoniec jedno bliknutie na indikáciu stavu pamäte - následne tlačidlo pustite.
 4. V rámci 5 sekúnd opakovaným stláčaním nastavte farbu LED diódy:
  • vypnutá - odblokovaná pamäť na kopírovanie ovládačov
  • zelená - blokované kopírovanie ovládačov v dosahu
  • červená - blokované kopírovanie ovládačov požičaním kódiku
  • oranžová - blokované akékoľvek kopírovanie ovládačov
 5. V rámci 5 sekúnd stlačte akékoľvek tlačidlo na už spárovanom diaľkovom ovládači pre uloženie.

Diagnosticka pomocou blikania LED diódy

Zelené dlhé bliknutia Zelené krátke bliknutia

Po spustení:

1blik - používa kódovanie Flo

2bliky - používa kódovanie O-Code/FloR/TTS

3bliky - používa kódovanie Smilo

5blikov - nepoužíva zatiaľ žiadne kódovanie

 

Počas behu:

1blik - Kód nie je uložený v pamäti

1blik - Počas párovania značí, že kód už v pamäti je

3bliky - Kód bol uložený

5blikov - Pamäť vymazaná

6blikov - Počas párovania značí, že kód nemá autorizáciu

8blikov - Plná pamäť

1blik - Neplatný certifikát

2bliky - Vysielanie certifikátu

3bliky - Kód sa resynchronizoval

4bliky - Riadiaca jednotka nepodporuje režim II.

5blikov - Kód bol vymazaný

6blikov - Chyba synchronizácie kódu

6blikov - Nesprávny kód

Oranžové dlhé bliknutia Oranžové krátke bliknutia
1blik - Kód je v pamäti, ale v inej skupine

2bliky - Je aktívne blokovanie programovania

Červené dlhé bliknutia Červené krátke bliknutia

1blik - Neoriginálny kód

2bliky - Kód s nižšou prioritou, než je potrebná

1blik - Je zablokovaná možnosť párovania na diaľku 

1blik - Certifikát aktívny

2bliky - zámok pamäte (PIN)

 

Technické vlastnosti prijímača NICE OX4T

Kódovanie
 • O-Code (72bit)
 • FloR (52bit)
 • TTS
 • Smilo (64bit)
 • Flo
Napájanie 110-240V AC 50/60Hz
Pamäť 1024 ovládačov/tlačidiel
Odber (maximálny) 80 mA
Frekvencia 433,92 MHz
Impedancia antény 52Ω
Dosah
 • cca. 200m exteriér
 • cca. 35m interiér
Citlivosť 0,5 µV
Počet relé 4 beznapäťové relé, NC/NO
Kontakt pre normálne rozopnuté relé max. 5A a 250V
Ochranná trieda IP44
Rozmery 128×112×43 mm (š×h×v)
Hmotnosť 260 g

Chcem tento tovar objednať, ako mám postupovať?

Vyberte si podľa toho, čo je pre Vám pohodlné:

 1. objednať cez eshop: použite tlačítko kúpiť a vložte tovar do košíka internetového obchodu (tlačítko kúpiť nájdete v tabuľke variantov tohto produktu tu).
 2. objednať telefonicky: zavolajte na 0948 599 857, objednávku môžte spraviť aj telefonicky
 3. objednať cez email: objednajte na info@branyposuvne.sk

Spýtajte sa na čokoľvek o produkte NICE OX4T - univerzálny štvorkanálový externý príjímač s plávajúcim kódom

Produkt: NICE OX4T - univerzálny štvorkanálový externý príjímač s plávajúcim kódom
Meno:
E-mail:
Telefón:
Text:
Táto stránka je chránená reCAPTCHA od Google. Platí ochrana súkromia a podmienky používania