Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Zobrazenie polohy brány v aplikácii SUPLA

Dvojkanálový WiFi modul Zamel SBW-02 umožňuje okrem ovládania 2 zariadení zobrazovať informáciu o tom, či brána dosiahla jednu z koncových polôh (otvorená/zatvorená). V prvom rade je potrebné informáciu o stave brány dostať do samotného WiFi modulu. K tomuto účelu slúži svorka snímača IN1. V prípade 2. pripojeného zariadenia je k dispozícii svorka IN2.

INFORMÁCIA O STAVE BRÁNY POMOCOU RIADIACEJ JEDNOTKY

Vybrané modely riadiacich jednotiek majú výstupy, ktoré poskytujú informáciu o stave brány. Výrobca NICE tieto výstupy označuje ako OGI (prípadne S.C.A.).

Príklad zapojenia WiFi modulu Zamel SBW-02 do riadiacej jednotky NICE RBA3R10 s prepojením svoriek IN1 a OGI:

INFORMÁCIA O STAVE BRÁNY POMOCOU MAGNETICKÉHO SPÍNAČA

Pokiaľ Vaša riadiaca jednotka nedisponuje svorkou pre informáciu o stave brány alebo je svorka využívaná na iný účel, je možné využiť magnetický spínač, ktorý sa skladá zo samotného spínača a protikusu. Funkcia magnetického spínača je jednoduchá a pozná 2 polohy:

  1. poloha - magnetický spínač je v kontakte s protikusom
  2. poloha - magnetický spínač nie je v kontakte s protikusom

Aby bola indikácia stavu brány plne funkčná, je potrebné správne umiestnenie magnetického spínača a protikusu. Magnetický spínač je prepojený s WiFi modulom a umiestňuje sa na nepohyblivý objekt pri bráne (napr. stĺpik, múrik,...). Protikus magnetického spínača musí byť umiestnený na pohyblivej časti brány (rám brány) v takej polohe, aby v stave zatvorenej (príp. otvorenej) brány tvoril kontakt s magnetickým spínačom a v druhom stave bol kontakt prerušený. Každá poloha predstavuje stav brány (zatvorená, otvorená).

Magnetický spínač je potrebné prepojiť s WiFi modulom nasledovne:

  • kábel do svorky A1
  • kábel do svorky IN1

Zapojenie magnetického spínača do WiFi modulu Zamel SBW-02:

SPRÁVNE NASTAVENIE ZOBRAZENIA STAVU BRÁNY V SUPLA CLOUD

V aplikácii sa stav brány zobrazuje samostatne pod označením Snímač otvorenia brány. Je však možnosť snímač prepojiť s kanálom ovládania a stav brány zobrazovať priamo na ňom. Prihláste sa na https://cloud.supla.org/login a prekliknite sa na WiFi modul ZAMEL SBW-02 v kategórii Moja SUPLA. V nižšej časti obrazovky uvidíte jednotlivé kanály zariadenia, ktoré predstavujú vstupy a výstupy na WiFi module. Prvé 2 kanály slúžia k ovládaniu a ďalšie kanály slúžia ako snímače stavu brány.

Kanály WiFi modulu podľa vstupov a výstupov:

Rozkliknite si aktívny kanál snímača a v riadku Snímač pre kanál zvoľte kanál ovládania, v ktorom sa má zobrazovať stav brány.

Prepojenie kanála snímača s kanálom ovládania:

Po prepojení kanála snímača s kanálom ovládania sa v aplikácii zobrazuje stav brány priamo na tlačidle ovládania.

Zobrazenie stavu brány v aplikácii SUPLA po prepojení snímača s kanálom ovládania:

TIP: V prípade použitia iba 1 kanála (1 pripojené zariadenie) môžete nepoužívané kanály vypnúť a získať lepší prehľad v mobilnej aplikácii SUPLA. Nepoužívaný kanál stačí rozkliknúť a zvoliť funkciu: žiadna (kanál je vypnutý).

OPRAVA NESPRÁVNEHO ZOBRAZENIA

Môže nastať situácia, kedy aplikácia zobrazuje nesprávny stav brány - pri otvorenej bráne zobrazuje stav zatvorenej brány a naopak. Pre opravu sa prihláste na https://cloud.supla.org/login a prekliknite sa na WiFi modul ZAMEL SBW-02 v kategórii Moja SUPLA. Zvoľte si kanál snímača a v tabuľke konfigurácia v riadku obrátená logika kliknite na sivé tlačidlo, ktoré zmení farbu na zelené. Nezabudnite zmenu uložiť.

Nastavenie obrátenej logiky pre kanál snímača:

TIP na záver: Ikonu zobrazenia stavu brány môžete zmeniť v nastavení kanála snímača: