Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Zjednodušený postup zapojenia a spustenia závory NICE Wide

Platí pre riadiacu jednotku WIA20R10.

Ak sa Vám nechce čítať celý manuál k závorám Wide, v priebehu pár minút rozbeháte rampu NICE Wide pomocou tohto zjednodušeného postupu zapojenia a spustenia.

Predpokladáme, že rameno závory máte správne vyladené, tj. keď odblokujete rampu a rameno dáte do približne 45° uhlu, tak Vám drží.

Čiže pokiaľ máte rameno závory odblokované, ramenom sa dá ručne pohybovať a koncový spínač pohonu spína v zatvorenej aj otvorenej polohe spôsobom:

 • V otvorenej polohe by mala svietiť diódka FCC, diódka FCA by mala byť zhasnutá.
 • V zatvorenej polohe by mala svietiť diódka FCA, diódka FCA by mala byť zhasnutá.
 • V medzipolohe by mali svietiť obe.

Ak Vám to svieti naopak, odpojte napájanie, vytiahnite konektor koncových spínačov, otočte ho o 180° a zasuňte naspäť.

Najjednoduchšie je rozpohybovať samotnú rampu bez akéhokoľvek príslušenstva, ktoré podopájate postupne neskôr. Ale kľudne si príslušenstvo zapojte hneď, je to je jedno, kedykoľvek sa dá čokoľvek dopojiť, alebo odpojiť.

Krok 1. Postup rozpohybovania závory

 1. Dajte rameno do 45° a v tejto polohe ho zablokujte.
 2. Odpojte napájanie závory.
 3. Prepojte si vstupy 6-10, 6-11 a 6-12.
 4. Všetky DIP-switche 1 až 14 dajte na OFF.
 5. Všetky trimmre dajte do polovice.
 6. Obnovte napájanie závory.
 7. Na chvíľku spojte obvod medzi svorkou 6 a 14, rameno by sa malo kúsok pohnúť hore. Ak by sa Vám pohlo dole, odpojte napájanie, vytiahnite konektor motora, otočte ho o 180°, zasuňte naspäť a napájanie obnovte.
 8. Pridajte si ovládací prvok, buď provizórne tlačidlo, alebo si spárujte ovládač.
  • Buď Provizórne tlačidlo: Odpojte napájanie závory. Do vstupu 6-13 si pripojte provizórne tlačidlo, nazvime ho SbS. Obnovte napájanie.
  • Alebo Diaľkový ovládač: jedenkrát stlačte tlačidlo RADIO, diódka začne blikať, potom stlačte a držte diaľkové (cca. 3-4 sekundy), kým diódka nespraví 3 výraznejšie bliknutia.
 9. Prepnite DIP-switch číslo 1 (úplne prvý na kraji) na ON.
 10. Skúste stlačiť jedenkrát, bez držania, tlačidlo SbS (alebo ovládač), rampa by sa mala otvárať a opakovaným stláčaním zastavovať a zatvárať. V tejto fáze môžte vyladiť trimmre.
 11. Stlačte a držte tlačidlo PROG, keď sa rampa rozbehne, tak ho pustite. Riadiaca jednotka začne načítavanie koncových polôh, kedy sa celá rampa zavrie, otvorí a zasa zavrie.
 12. Prepnite DIP-switche 13 a 14 na ON, riadiaca jednotka si uloží nastavenia.
 13. Super, rozpohybovali ste závoru!

Všetky zmeny v nastaveniach switchov a trimerov by sa mali robiť vždy v polohe OFF switchov 13 a 14. Keď dôjde k zmene, vrátite zase 13 a 14 do polohy ON a skontrolujete či sa nastavenie uložilo. Toto platí pre všetky zmeny na trimeroch a switchoch. 

Ak všetko funguje ako má, paráda, môžte zapojiť fotobunky, maják, kľúčový spínač, alebo ďalšie príslušenstvo a spárovať diaľkové ovládače.