Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Zapojenie fotobuniek Nice

relátkové fotobunky BlueBusové fotobunky

pre riadiace jednotky

RBA4/A alebo RBA4R10

RBA4 alebo RBA0

MC424LR10 s MCA2R10

MC424L s MCA2

MC800 s MCA5

všetko čo má BlueBUS

(Robus, Run, Spinbus, Slight a riadiace jednotky MC824H aj MC824HR10)

Zapojenie relátkových fotobuniek

Relátkové fotobunky sú NEBlueBUSové, napríklad NICE BFEPM, EPS, FT210  alebo EPL (bez Béčiek na konci).

NICE Road RD400 s riadiacou jednotkou RBA4/A alebo RBA4R10

(zapojenie jedného páru relátkových fotobuniek bez fototestu) z riadiacej jednotky zo svorky 1 na fotobunku TX na svorku 1
z riadiacej jednotky zo svorky 4 na fotobunku TX na svorku 2
z riadiacej jednotky zo svorky 1 na fotobunku RX na svorku 1
z riadiacej jednotky zo svorky 4 na fotobunku RX na svorku 2
z riadiacej jednotky zo svorky 1 na fotobunku RX na svorku 4
z riadiacej jednotky zo svorky 5 na fotobunku RX na svorku 5

NICE Road RD400 s riadiacou jednotkou RBA4 (bez lomeno A) alebo RBA0

(zapojenie jedného páru BF, alebo EPM bez fototestu) z riadiacej jednotky zo svorky 4 na fotobunku TX na svorku 1
z riadiacej jednotky zo svorky 1 na fotobunku TX na svorku 2
z riadiacej jednotky zo svorky 4 na fotobunku RX na svorku 1
z riadiacej jednotky zo svorky 1 na fotobunku RX na svorku 2
z riadiacej jednotky zo svorky 1 na fotobunku RX na svorku 4
z riadiacej jednotky zo svorky 5 na fotobunku RX na svorku 5

NICE MC424LR10 s MCA2R10 (nová RJ k Wingu WG2024, WG3524 alebo k TOO TOO3024, TOO4524)

(zapojenie jedného páru BF, alebo EPM bez pohotovostného režimu a bez fototestu) z riadiacej jednotky zo svorky 7 na fotobunku TX na svorku 1
z riadiacej jednotky zo svorky 6 na fotobunku TX na svorku 2
z riadiacej jednotky zo svorky 7 na fotobunku RX na svorku 1
z riadiacej jednotky zo svorky 6 na fotobunku RX na svorku 2
z riadiacej jednotky zo svorky 8 na fotobunku RX na svorku 4

Z riadiacej jednotky zo svorky (tu záleží, či sú fotobunky vnútri, alebo vonku - a samozrejme pri otváraní smerom von je to naopak):

  • ak sú fotobunky zvonku (FOTO), tj. aktívne iba pri zatváraní, tak zo svorky 10 na fotobunku RX na svorku 5 (zároveň odstrániť prepoj 10-11, tj. resp. nechať iba prepoje 8-9, 9-11)
  • alebo ak sú fotobunky zvnútra (FOTO1), tj. aktívne pri otváraní aj zatváraní, tak zo svorky 11 na fotobunku RX na svorku 5 (zároveň odstrániť prepoj 10-11, tj. resp. nechať iba prepoje 8-9, 9-10)

NICE MC424L s MCA2 (stará RJ k Wingu WG2024 alebo WG3524)

(zapojenie jedného páru BF, alebo EPM bez pohotovostného režimu a bez fototestu) z riadiacej jednotky zo svorky 10 na fotobunku TX na svorku 1
z riadiacej jednotky zo svorky 9 na fotobunku TX na svorku 2
z riadiacej jednotky zo svorky 10 na fotobunku RX na svorku 1
z riadiacej jednotky zo svorky 9 na fotobunku RX na svorku 2
z riadiacej jednotky zo svorky 11 na fotobunku RX na svorku 4

Z riadiacej jednotky zo svorky (tu záleží, či sú fotobunky vnútri, alebo vonku - a samozrejme pri otváraní smerom von je to naopak):

  • ak sú fotobunky zvonku (FOTO), tj. aktívne iba pri zatváraní, tak zo svorky 13 na fotobunku RX na svorku 5 (zároveň odstrániť prepoj 13-14, tj. resp. nechať iba prepoje 11-12, 12-14)
  • alebo ak sú fotobunky zvnútra (FOTO1), tj. aktívne pri otváraní aj zatváraní, tak zo svorky 14 na fotobunku RX na svorku 5 (zároveň odstrániť prepoj 13-14, tj. resp. nechať iba prepoje 11-12, 12-13)

NICE MC800 s MCA5 (230V motory napr. WG4000, WG5000, TOO3000, TOO4500, TO4005, TO4016P, ...)

(zapojenie jedného páru BF, alebo EPM bez fototestu)

Poznámka: Do MC800 sa dajú zapojiť relátkové, alebo BlueBUSové fotobunky (nie zároveň, je to buď-alebo). Treba typ použitých fotobuniek nastaviť: Pokiaľ Vám nesvieti LED dióda LP, tak stlačte a držte tlačidlo PHOTO PRG, kým sa LED dióda LP rozsvieti, potom ho pustite.

z riadiacej jednotky zo svorky 4 na fotobunku TX na svorku 1
z riadiacej jednotky zo svorky 3 na fotobunku TX na svorku 2
z riadiacej jednotky zo svorky 4 na fotobunku RX na svorku 1
z riadiacej jednotky zo svorky 3 na fotobunku RX na svorku 2
z riadiacej jednotky zo svorky 4 na fotobunku RX na svorku 4

Z riadiacej jednotky zo svorky (tu záleží, či sú fotobunky vnútri, alebo vonku - a samozrejme pri otváraní smerom von je to naopak):

  • ak sú fotobunky zvonku (FOTO), tj. aktívne iba pri zatváraní, tak zo svorky 8 na fotobunku RX na svorku 5
  • alebo ak sú fotobunky zvnútra (FOTO1), tj. aktívne pri otváraní aj zatváraní, tak zo svorky 9 na fotobunku RX na svorku 5

Ostatné vstupy AUX In nechať voľné.

Zapojenie BlueBusových fotobuniek

Pre pohony NICE Robus, Run, Spinbus, Slight a riadiace jednotky MC824H aj MC824HR10 (všetko čo má BlueBUS) všade rovnaké, tj. z TX aj RX dvojžilový kábel na riadiacu jednotku na svorku BlueBUS, pričom polarita je jedno.

Akurát to treba po každej zmene v zapojení vyhodnotiť nasledovne: Stlačte a držte spolu tlačidlá OPEN a STOP/SET, kým sa nerozblikajú diódky L1+L2 spolu rýchlejšie, potom ich pustite. Počkajte, než L1+L2 dobliká a je to vyhodnotené.

Pre riadiacu jednotku MC800 je to potreba najprv nastaviť: Pokiaľ Vám svieti LED dióda LP, tak stlačte a držte tlačidlo PHOTO PRG, kým LED dióda LP nezhasne, potom ho pustite.