Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Zapojenie externého prijímača NICE OX2 do pohonu

Poznámka: Táto stránka platí aj pre NICE SMX2R, NICE OX2FM .

 

Zariadenie je dodávané s predpripravenou kabelážou, ktorú akurát zapojíte do zdroja elektrickej energie (12V, alebo 24V jednosmerný, alebo striedavý prúd). Výber spôsobu napájania sa určuje pomocou prepoja podľa nasledovnej tabuľky:

Výber napájania NICE SMX2R Prepoj Spôsob napájania Rozsah napätia
nie je vsunutý 24V AC/DC 18–28V
je vsunutý 12V AC/DC 10–18V

Elektrické zapojenie

Prijímač obsahuje kabeláž pre napájanie, výstupy dvoch relé a vstup pre anténu:

Kabeláž NICE SMX2R

Farba kábla Vstup/výstup Popis
Červená/Čierna Napájanie Červený je plus, čierny je mínus. Pokiaľ používate striedavý prúd, je to jedno.
Biela/Biela Výstup Relé 1.
tj. ovládanie tlačidlom 1.
Pre normálne rozopnuté (NO) kontakty. Pokiaľ chcete použiť normálne zopnuté (NC), postupujte nasledovne.
Fialová/Fialová Výstup Relé 2.
tj. ovládanie tlačidlom 2.
Pre normálne rozopnuté (NO) kontakty. Pokiaľ chcete použiť normálne zopnuté (NC), postupujte nasledovne.
Žltá Anténa Anténa je voliteľná, môžte prijímač ponechať iba s dodávaným káblikom, dosah bude cca. 40-50m.

 

Zapojenie prvého ovládacieho výstupu (biele káble)

Prvý relátkový výstup z OX2 (spínač 1 - biele káble) zapájate do svoriek na riadiacej jednotke do rovnakého vstupu, do ktorého by ste pripájali aj drôtové tlačidlo. Tieto vstupy bývajú väčšinou označené ako:

 • piktogram spínača
 • GND + PB (Ground + Push Button)
 • START
 • SBS (Step By Step)

Následne môžte spárovať ovládače s externým prijímačom NICE OX2 podľa postupu:

 1. Jedenkrát stlačiť tlačidlo na OX2, diódka veďla začne blikať v sekundových intervaloch.
 2. Do 10 sekúnd stlačiť a držať tlačidlo na ovládači, ktorým chcete ovládať bránu, až kým diódka na OX2 nespraví 3 dlhšie bliknutia (cca. 3 sekundy), potom pustiť.
 3. Počkajte, než diódka na OX2 dobliká a hotovo. Tlačidlom na diaľkovom by ste opakovaným stláčaním mali otvárať, zatvárať a zastavovať bránu.

Voliteľné zapojenie druhého ovládacieho výstupu (fialové káble)

Ak má Vaša riadiaca jednotka ďalší vstup (napr. pre otvorenie pre peších), alebo chcete ovládať ďalšie zariadenie, tak môžte voliteľne zapojiť aj druhý relátkový výstup z OX2 (spínač 2 - fialové káble). Tam je potom postup na spárovanie tlačidla na diaľkovom "na" fialové káble nasledovný:

 1. Dvakrát stlačiť tlačidlo na OX2, diódka veďla začne blikať postupnosť blik blik pauza blik blik
 2. Do 10 sekúnd stlačiť a držať tlačidlo na ovládači, ktorým chcete ovládať bránu, až kým diódka na OX2 nespraví 3 dlhšie bliknutia (cca 3 sekundy), potom pustiť.
 3. Počkajte, než diódka na OX2 dobliká a hotovo. Tlačidlom na diaľkovom by ste mali byť schopný výstup fialových káblov.

Použitie pre normálne zopnuté (NC) kontakty

Prijímač je štandardne použiteľný pre normálne rozopnuté (NO) kontakty, čo znamená, že po vyslaní povelu diaľkovým ovládačom na cca. 300ms zopne okruh a tým dá povel ovládanému zariadeniu k akcii. Pokiaľ požadujete funkcionalitu opačnú, tj. po vyslaní povelu uzavretý okruh na cca. 300ms rozopne, postupujte nasledovne:

1. Otvorte horný kryt prijímača 2. Otvorte spodný kryt prijímača
Otvorte horný kryt prijímača Otvorte spodný kryt prijímača
3. Vyberte plošný spoj a otočte ho na zadnu stranu
Pre každé relé zvlášť prerušte spoj X a zaletujte spoj Y

Pre obidve relé platí rovnaký postup:

 1. Prerušte vyznačený spoj X
 2. Zaletujte vyznačený spoj Y

Operácia je vratná a môžte ju použiť iba na jedno relé, podľa potreby.