Vratnosť pohonu brány - nevratný a vratný pohon a rozdiel medzi nimi

Viete rozdiel medzi vratným a nevratným pohonom brány?

Vratný pohon

Vratný pohon môže byť otvorený, alebo zatvorený tlačením, alebo ťahaním rukou v prípade núdze, alebo výpadku elektriny. Pri stlačení tlačidla ovládača (alebo zadaním pokynu iným zariadením, ako kľúčový spínač, digitálna klávesnica, čítačka kariet atp.) samozrejme pohon funguje normálne. Používa sa v kombinácii s elektrozámkom, ktorý bránu hneď po zatvorení uzamkne (a tesne pred otvorením odomkne).

Nevratný pohon

Nevratný pohon obsahuje zariadenie, ktoré zamedzujú pohybu, keď pohon nie je v činnosti. Bežným riešením býva hydraulický ventil, alebo riešenie mechanickým zaseknutím motora a prevodovky. Pre predstavu si to predstavte ako keby ste chceli roztlačiť nenaštartované auto so zaradeným rýchlostným stupňom. Samozrejme  by to veľkou silou šlo, ale pravdepodobne by ste niečo poškodili, pretože pohon je narozdiel od auta priskrutkovaný, alebo pribetónovaný.