Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Typická situácia s vysielačom ON3EBD v prostredí s vysokou mierou rušenia prenosu rádiového signálu

Obojsmerný ovládač ON3EBD má v sebe prijímač, ktorým prijíma odpovede o stave brány z pohonu. To znamená, že teoreticky môže (nemusí - a častokrát to ani nerobí) aj v kľudovom režime prijímať plávajúce kódy iných zariadení v domácnosti vysielajúcich na rovnakej frekvencii (termostat od kotla, klímy, meteostanica, alarm, bezdrôtový zvonček, bezkľučové odomykanie auta a pod.). Tento vplyv ostatných bezdrôtových zariadení na vysielač ON3EBD môže spôsobiť:

 • rýchle vybíjanie batérie
 • krátky dosah ovládačov
 • iné

Riešením tejto situácie je preprogramovať celý ovládač na jednosmerný režim:

1. Prepnutie do jednosmerného režimu:
Ak chcete prepnúť celý ovládač do jednosmerného režimu, musíte tento postup vykonať s každým tlačidlom na ovládači.

 1. Na ovládači ON3EBD trikrát stlačiť tlačidlo "i"
 2. Stlačiť a držať požadované tlačidlo na ovládači, ktoré chcete prepnúť, kým sa nerozsvieti dióda na červeno.
 3. Hotovo

 2. Zapísať ovládač nanovo do pohonu:

Zápis do pamäte v režime I. Zápis do pamäte v režime II.
 1. Stlačte tlačidlo R (RADIO) na riadiacej jednotke (prípadne tlačidlo na prijímači) a držte ho, kým sa nerozsvieti kontrolka R (RADIO) (prípadne kontrolka na prijímači), potom ho pustite.
 2. V limite 10 sekúnd (resp. pokiaľ kontrolka svieti) stlačte a držte ľubovoľné tlačidlo na ovládači, kým kontrolka R (RADIO) na riadiacej jednotke (prípadne na prijímači) trikrát zabliká a Vy pustíte tlačidlo na ovládači.
 3. Ak chcete zapísať ďalšie ovládače, opakujte krok 2., vždy máte naň ale 10 sekúnd od zapísania posledného spárovaného ovládača.

Zápis ovládaču do pamäte v režime II. prebieha v dvoch krokoch:

1. Výber povelu

Číslo Povel
1. Krokovanie
2. Čiastočné otvorenie
3. Otvoriť
4. Zatvoriť

2. Zápis ovládaču

Postup:

 1. Stlačte tlačidlo R (RADIO) na riadiacej jednotke (prípadne tlačidlo na prijímači) toľkokrát, koľký povel chcete tlačidlu priradiť podľa tabuľky.
 2. Kontrolka R (RADIO) na riadiacej jednotke (prípadne na prijímači) zabliká toľkokrát, koľký povel chcete zapísať (a bude v blikaní pokračovať).
 3. Ak počet vyhovuje, v limite 10 sekúnd (resp. pokiaľ kontrolka bliká) stlačte a držte požadované tlačidlo na ovládači, kým kontrolka R (RADIO) na riadiacej jednotke (prípadne na prijímači) trikrát zabliká a Vy pustíte tlačidlo na ovládači
 4. Ak chcete zapísať tlačidlá ďalších ovládačov pre rovnaký povel, opakujte krok 3., vždy máte naň ale 10 sekúnd od zapísania posledného spárovaného ovládača.