Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Programovanie riadiacej centrály NICE MC424LR10 s riadiacou jednotkou MCA2R10

Zatiaľ tu máme tieto postupy, ak potrebujete nejaký ďalší, dajte nám vedieť.

Automatické zatváranie

Od výroby je na riadiacej centrále NICE MC424LR10 s riadiacou jednotkou NICE MCA2R10 prednastavené automatické zatváranie po 30 sekundách.

Buď môžte pauzu zvýšiť, znížiť, alebo automatické zatváranie úplne vypnúť.

Postup na zvýšenie času pauzy:

 1. Na jednotlivé kroky máte limit 10 sekúnd.
 2. Stlačte tlačidlo STOP/SET a držte ho pokým se rozbliká dióda L1, potom ho pustite.
 3. Stlačte a držte tlačidlo STOP/SET, než sa rozsvieti niektorá dióda - pravdepodobne tretia dióda. Nepúšťajte STOP/SET.
 4. Stále držíte tlačidlo STOP/SET a zároveň opakovaným stláčaním tlačidla CLOSE posuňte svietiacu diódu na niektorú diódu, podľa toho na akú úroveň chcete nastaviť pauzu, potom tlačidlo STOP/SET pustite. Možné hodnoty sú:
  • L4 (45 sekúnd),
  • L5 (60 sekúnd),
  • L6 (80 sekúnd),
  • L7 (120 sekúnd)
  • L8 (180 sekúnd)
 5. Dióda L1 bude blikať - počkajte 10 sekúnd a hotovo.

Poznámka: Obdobným spôsobom je môžné aj pauzu znížiť, akurát v kroku 4 budete svietiacu diódu posúvať smerom hore opakovaným stláčaním tlačidla OPEN na niektorú z možných hodnôt:

 • L1 (5 sekúnd)
 • L2 (15 sekúnd)
 • L3 (30 sekúnd - prednastavené od výroby)

Postup na úplné vypnutie automatického zatvárania:

 1. Za bežnej prevádzky Vám svieti dióda L1.
 2. Stlačte tlačidlo STOP/SET a držte ho, než se rozbliká dióda L1, potom ho pustite.
 3. Jedenkrát stlačte tlačidlo STOP/SET - zmení sa frekvencia blikania.
 4. Počkajte 10 sekúnd a hotovo.
 5. Ak bola operácia úspešná, dióda L1 už počas bežnej prevádzky nebude svietiť.

Poznámka: Rovnakým postupom automatické zatváranie opäť zapnete.

Rýchlosť otvárania a zatvárania

Od výroby je u MC424LR10 s riadiacou jednotkou MCA2R10 nastavená rýchlosť otvárania na 100% a zatvárania na 60%. Rýchlosť môžte nastaviť na 100% otvárania aj 100% zatvárania.

Postup zvýšenia rýchlosti

 1. Na jednotlivé kroky máte limit 10 sekúnd.
 2. Stlačte tlačidlo STOP/SET a držte ho, než se rozbliká dióda L1, potom ho pustite.
 3. Dvakrát stlačte tlačidlo CLOSE, blikajúca dióda sa posunie na tretiu pozíciu.
 4. Stlačte a držte tlačidlo STOP/SET, než sa rozsvieti niektorá dióda - pravdepodobne šiesta dióda.
 5. Stále držíte tlačidlo STOP/SET a zároveň opakovaným stláčaním tlačidla CLOSE posuňte svietiacu diódu na niektorú diódu, podľa toho na akú úroveň chcete nastaviť pauzu, potom tlačidlo STOP/SET pustite. Možné hodnoty sú:
  • L7 (rýchlosť 100% otváranie, 80% zatváranie),
  • L8 (rýchlosť 100% otváranie, 100% zatváranie),
 6. Dióda L3 bude blikať - počkajte než dobliká a hotovo.

Poznámka: Obdobným spôsobom je môžné rýchlosť aj znížiť, akurát v kroku 5 budete svietiacu diódu posúvať smerom hore opakovaným stláčaním tlačidla OPEN na niektorú z možných hodnôt:

 • L1 (rýchlosť 40% otváranie, 40% zatváranie),
 • L2 (rýchlosť 60% otváranie, 40% zatváranie),
 • L3 (rýchlosť 80% otváranie, 40% zatváranie),
 • L4 (rýchlosť 80% otváranie, 60% zatváranie),
 • L5 (rýchlosť 80% otváranie, 80% zatváranie),
 • L6 (rýchlosť 100% otváranie, 60% zatváranie - prednastavené od výroby)

Riadiace jednotky s konektorom Bus-T4 môžete programovať aj z Vášho mobilného telefónu ak si dokúpite programátor NICE BIDIWIFI, prípadne iný programátor. Programovanie je pohodlnejšie a získate aj prístup k detailnejším nastaveniam.