Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Prepnutie ovládača ON3EBD na jednosmerný režim (a naspäť)

Všetky 3 ovládacie tlačidlá na ovládači sú od výroby nastavené na obojsmerný režim "BD". Pre uloženie do starších, jednosmerných, prijímačov nepodporujúcich kódovanie "BD" je potrebné v rámci ovládača ON3EBD prepnúť niektoré tlačidlo na jednosmerný režim. Tým pádom bude toto tlačidlo v jednosmernom režime, ostatné tlačidlá v obojsmernom.

Ak chcete prepnúť celý ovládač do jednosmerného režimu, musíte tento postup vykonať s každým tlačidlom na ovládači.

Postup je nasledovný:

  • Na ovládači ON3EBD trikrát stlačiť tlačidlo "i"
  • Stlačiť a držať požadované tlačidlo na ovládači, ktoré chcete prepnúť, kým sa nerozsvieti dióda na červeno.
  • Hotovo

Následne môžete dané tlačidlo spárovať so staršími, jednosmernými, modelmi prijímačov rovnako ako ostatné bežné jednosmerné ovládače. V prípade potreby týmto istým postupom viete tlačidlo prepnúť naspäť, akurát v kroku 2 sa vám rozsvieti zelená dióda.

Len pre úplnosť, prepnutie medzi režimami nemá vplyv na spárovanie ovládača, čiže teoreticky viete tým istým tlačidlom ovládať obojsmerný prijímač, potom toto tlačidlo prepnete do jednosmerného režimu, ovládate jednosmerný prijímač, prepnete naspäť a ovládate obojsmerný.