Vážení zákazníci,
online objednávky a telefonické objednávky vybavujeme v bežnom režime. Naši odborníci sú Vám k dispozícii na čísle 0948 599 857, aby Vám poradili s Vašim projektom.
osobný odber objednávky je možný len po telefonickej dohode na 0940 609 608.
Ďakujeme za pochopenie a prajeme veľa zdravia. Tím BranyPosuvne.sk, 16.3.2020

Ako preprogramovať ovládač ON3EBD na jednosmerný režim


V troch krokoch najskôr vymažeme prijímač, potom preprogramujeme ovládač a potom ho nanovo zapíšeme do pamäte prijímača už ako bežný jednosmerný vysielač.

1) Vymazanie prijímača OXIBD (nie je nevyhnutný krok)

  1. Stlačte tlačidlo na prijímači) a držte ho
  2. Kontrolka na prijímači sa rozsvieti a potom zhasne (stále držte)
  3. Kontrolka začne blikať a Vy _POČAS_ tretieho bliknutia uvolnite tlačidlo

Ak vymazanie prebehlo úspešne, kontrolka chvíľu bliká ako na diskotéke a potom 5 krát zabliká.

2) Preprogramovanie ovládača ON3EBD

Pre prvé, druhé aj tretie ovládacie tlačidlo na ovládači vykonajte postup:

  1. Na ovládači ON3EBD tri krát stlačiť tlačidlo "i"
  2. Stlačiť a držať ovládacie tlačidlo na ovládači, ktoré chcete prepnúť, kým sa nerozsvieti dióda na červeno
  3. Hotovo

3) Zápis vysielača do pamäte prijímača

Ďalej môžete takto preprogramovaný vysielač zapísať do pamäte prijímača bežným postupom v režime I alebo režime II.

 

Poznámka: ak chcete naďalej prijímač OXIBD používať v obojsmernej prevádzke, je nutné po vymazaní prijímača vymazať aj diaľkové ovládače (ON3EBD) podľa tohto postupu:

Postup resetovania ovládaču NICE ON3EBD

  1.  Vytiahnuť batériu
  2. Stlačiť a držať prvé tlačidlo a zároveň vsunúť batériu
  3. Stále držať prvé tlačidlo, najprv ovládač zabliká párkrát na červeno a keď sa rozsvieti diódka na červeno trvalo, tak pustiť a (do troch sekúnd) jedenkrát bez držania stlačiť tlačidlo znova.

Poznámka 2: obojsmerný vysielač má v sebe prijímač. To znamená, že teoreticky bude čítať plávajúce kódy iných zariadení v domácnosti (kotol, meteostanica a pod.). Tento vplyv prostredia na vysielač môže spôsobiť rýchle vybíjanie batérie. V tejto situácii stačí ovládač preprogramovať na jednosmerný režim a problém sa odstráni.