Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Programovanie funkcií pohonov NICE Robus a NICE Run

Programovateľné funkcie pohonov NICE Robus a Run

Pohony NICE Robus a Run majú 8 funkcií, ktoré sa dajú zapnúť/vypnúť a 8 funkcií, ktoré sa dajú nastaviť na 8 možných hodnôt. Programovanie prebieha pomocou troch tlačidiel OPEN, STOP/SET, CLOSE a ôsmich LED diód L1 až L8. Od výroby sú nastavené prednastavené hodnoty, čiže ak nič nepotrebujete meniť, programovať nemusíte nič. Tieto funkcie sú:

8 funkcií, ktoré sa dajú zapnúť/vypnúť (programovanie úrovne jedna)

Od výroby sú všetky tieto funkcie vypnuté. To či funkcia je zapnutá, sa dá na vyhodnotenej riadiacej jednotke zistiť podľa svietenia odpovedajúcej diódy L1 až L8. Príklad: je zapnuté iba automatické zatváranie, teda na riadiacej jednotke svieti trvalo dióda L1.

 • L1 - Automatické zatváranie - funkciu zapínate, pokiaľ chcete, aby sa brána po nastavenom časovom limite sama zavrela (od výroby 30 sekúnd).
 • L2 - Zatvor po foto - funkciu zapínate, pokiaľ chcete, aby sa brána zavrela za 5 sekúnd od prejazdu cez fotobunky. V kombinácii s automatickým zatváraním sú dve možnosti chovania:
  • zapnuté iba Zatvor po foto, Automatické zatváranie vypnuté: brána sa vždy otvorí celá, aj keď ste už cez ňu "dávno" prešli a potom sa zavrie za 5 sekúnd.
  • zapnuté aj Zatvor po foto, aj Automatické zatvárania: akonáhle vôjdete do fotobuniek, brána zastaví (čiže sa neotvorí celá) a keď fotobunky opustíte (auto prešlo), odčíta sa 5 sekúnd a brána sa zavrie
 • L3 - Vždy zatvor - funkciu zapínate, aby po výpadku prúdu brána dostala povel na zatvorenie. Inak by po obnovení napájania zostala otvorená.
 • L4 - Pohotovostný režim - funkciu zapínate pri prevádzke na záložnú batériu, alebo solárny panel. Po jednej minúte riadiaca jednotka prejde do režimu "spánku" a zobudí ju až povel na manéver. Síce táto funkcia znižuje spotrebu napájania, na druhú stranu, pri komplikovaných zapojeniach (GSM ovládanie, čítačky kariet, indukčné slučky, časové hodiny, atp.) sa riadiaca jednotka nemusí správať úplne presne, ako by ste si predstavovali, takže doporučenie je funkciu nezapínať, kým ozaj nemusíte.
 • L5 - Špička - po aktivácii funkcie pôjde pohon od štartu na plný výkon, čiže sa s ňou dajú eliminovať falošné detekcie prekážok, ako sneh, ľad a námraza.
 • L6 - Predblikávanie - funkciu aktivujete, ak chcete, aby Vám pred každým manévrom maják na bráne 3 sekundy blikal, až potom sa pohyb spustil. Väčšia bezpečnosť výmenou za zdržiavanie.
 • L7 - Káblový vstup CLOSE funguje ako čiastočné otvorenie - beznapäťové zopnutie na káblovom vstupe CLOSE dá bráne povel na zatváranie. Pokiaľ aktivujete túto funkciu, preprogramujete fungovanie vstupu - viete káblovo dať pohonu povel na čiastočné otvorenie.
 • L8 - Podriadená riadiaca jednotka - zapína sa výlučne pri prepojenej automatizácii dvoch protibežných posuvných brán.

8 funkcií, ktoré sa dajú nastaviť na 8 môžných hodnôt (programovanie úrovne dva)

 • L1 - Čas pauzy: za akú dobu sa brána sama zatvorí (musí byť aktívne automatické zatváranie, aby to fungovalo):
  • L1 - Po 5 sekundách
  • L2 - Po 15 sekundách
  • L3 - Po 30 sekundách - od výroby
  • L4 - Po 45 sekundách
  • L5 - Po 60 sekundách
  • L6 - Po 80 sekundách
  • L7 - Po 120 sekundách
  • L8 - Po 180 sekundách
 • L2 - Spôsob krokovania: ako sa bude pohon/brána chovať po opakovanom stláčaní diaľkového ovládača (resp. aj opakovanom zadávaní povelu na káblovom vstupe SbS)
  • L1 - Otvor > Stop > Zatvor > Stop
  • L2 - Otvor > Stop > Zatvor > Otvor - od výroby
  • L3 - Otvor > Zatvor > Otvor > Zatvor
  • L4 - Kondomínium - brána vždy dokončí otvárací manéver, tj. počas otvárania ignoruje ďalšie povely
  • L5 - Kondomínium s možnosťou zastavenia - ako L4 Kondomínium, ale podržaním tlačidla na aspoň dve sekundy sa brána dá pri otváraní zastaviť
  • L6 - Krokovanie typ 2 - postupnosť ako L2, ale príkaz na celé otvorenie sa dáva stlačením tlačidla na aspoň 2 sekundy, kratšie stlačenie spraví iba čiastočné otvorenie
  • L7 - Osoba prítomná - hýb-kým-držím, tj. pre posun pohonu je potrebné držať stlačené tlačidlo
  • L8 - Pri otváraní sa chová postupnosť ako L2, pri zatváraní treba držať podobne ako v L7 Osoba prítomná
 • L3 - Rýchlosť pohonu: ako rýchlo sa bude pohon otvárať a zatvárať
  • L1 - Veľmi pomalá (30%)
  • L2 - Pomalá (45%)
  • L3 - Stredn8 (55%)
  • L4 - Rýchla (70%) - od výroby
  • L5 - Veľmi rýchla (85%) - od výroby pre NICE Robus RB500HS
  • L6 - Extrémne rýchla (100%)
  • L7 - Otvára ako "L4 Rýchlo", zatvára ako "L2 Pomaly"
  • L8 - Otvára ako "L6 Extrémne rýchlo", zatvára ako "L4 Rýchlo"
 • L4 - Chovanie výstupu OGI: kedy a aký bude výstup na káblovom výstupe OGI (Open Gate Indicator). Výstup je 24V jednosmerný, max. 4W.
  • L1 - Pri zatvorenej bráne je výstup rozopnutý, pri otvorenej zopnutý. Pri otváraní opakovanie spína pomaly, pri zatváraní opakovane spína rýchlo - od výroby
  • L2 - Zopnutý iba pri zatvorenej polohe, inak nič.
  • L3 - Zopnutý iba pri otvorenej polohe, inak nič.
  • L4 - Aktivuje sa iba pri rádiovom výstupe č. 2, čiže keď máte diaľkové spárované v režime I., tak sa zopne pri stlačení druhého tlačidla na diaľkovom.
  • L5 - Aktivuje sa iba pri rádiovom výstupe č. 3, viď predošlý bod
  • L6 - Aktivuje sa iba pri rádiovom výstupe č. 4, viď predošlý bod
  • L7 - Aktivuje sa pri presiahnutí počtu manévrov pre upozorňovanie na údržbu, viď bod "L7 Upozorňovanie na potrebu servisu".
  • L8 - Výstup bude fungovať pre elektrozámok, tj. pre spustením otvárania najprv riadiaca jednotka aktivuje tento výstup
 • L5 - Sila motora: ako silno bude pohon tlačiť, resp. akú bude mať citlivosť na prekážky
  • L1 - Super ľahká brána
  • L2 - Veľmi ľahká brána
  • L3 - Ľahká brána
  • L4 - Priemerná brána
  • L5 - Mierne ťažká brána - od výroby
  • L6 - Ťažká brána
  • L7 - Veľmi ťažká brána
  • L8 - Super ťažká brána
 • L6 - Dĺžka čiastočného otvorenia: vstup pre peších - na akú vzdialenosť sa pohon otvorí pri povele na čiastočné otvorenie
  • L1 - Dĺžka 0,5 metra
  • L2 - Dĺžka 1 meter - od výroby
  • L3 - Dĺžka 1,5 metra
  • L4 - Dĺžka 2 metre
  • L5 - Dĺžka 2,5 metra
  • L6 - Dĺžka 3 metre
  • L7 - Dĺžka 3,5 metra
  • L8 - Dĺžka 4 metre
 • L7 - Upozorňovanie na potrebu servisu: po koľkých manévroch bude pohon signalizovať, že by bolo dobré urobiť údržbu brány/pohonu. Má len informatívny charakter.
  • L1 - Automaticky - pohon sám spočíta počet menévrov podľa ich náročnosti - od výroby
  • L2 - 1000 manévrov
  • L3 - 2000 manévrov
  • L4 - 4000 manévrov
  • L5 - 7000 manévrov
  • L6 - 10000 manévrov
  • L7 - 15000 manévrov
  • L8 - 20000 manévrov
 • L8 - Zoznam posledných manévrov a ich chyby: v princípe sa nejedná o programovanie, keďže slúži na zistenie druhu chýb, ktoré pohon zaznamenal by posledných ôsmich manévroch - dokonca má iný postup.

Postup programovania pohonov NICE Robus a Run

Tu samozrejme záleží, či chcete programovať funkciu úrovne jedna (funkciu, ktorá sa dá iba zapnúť a vypnúť), alebo funkciu úrovne dva (funkciu, ktorá sa dá nastaviť na jeden z ôsmich parametrov).

Začiatok postupu je u oboch úrovní rovnaký, tak to môže zvádzať k pocitu, že v úrovni dva sa nastavujú hodnoty funkcií z úrovne jedna. Nie je tomu tak, treba sa pri oboch spôsoboch na funkcie (LED diódky L1 až L8) dívať ako na 8 funkcií úrovne jedna a iných 8 funkcií úrovne dva.

Postup programovania funkcie úrovne jedna (funkcia, ktorá sa dá iba zapnúť a vypnúť)

 1. Vyberte si funkciu, ktorú chcete zapnúť/vypnúť. Trebárs chceme zapnúť funkciu L6 - Predblikávanie.
 2. Stlačte a držte tlačidlo STOP/SET, keď sa rozbliká dióda L1, tlačidlo pustite.
 3. Pozn: Na každé ďalšie stlačenie tlačidla máte 10 sekúnd, ak do 10 sekúnd nestlačíte nič, programovanie sa samo ukončí.
 4. Pomocou tlačidla OPEN (šípka hore) a CLOSE (šípka dole) môžte posúvať blikajúcu diódu hore/dole, až kým neprídete na diódu odpovedajúcu funkcii, ktorú chcete zapnúť/vypnúť. Čiže pre L6 - predblikávanie stlačíte 5 krat tlačidlo CLOSE, kým sa blikajúca dióda neposunie na pozíciu L6.
 5. Teraz jedenkrát bez držania stlačíte tlačidlo STOP/SET, diódka zmení frekvenciu blikania.
 6. Počkáte 10 sekúnd a hotovo. Pokiaľ ste funkciu zapínali, odpovedajúca dióda zostane trvalo svietiť, pokiaľ ste funkciu vypínali, odpovedajúca dióda zhasne.

Postup programovanie funkcie úrovne dva (funkcia, ktorá sa dá nastaviť na jeden z ôsmich parametrov)

 1. Vyberte si funkciu, ktorú chcete preprogramovať na akú hodnotu. Napríklad chceme zmeniť L6 - Dĺžka čiastočného otvorenia z prednastavenej hodnoty L2 -  Dĺžka 1 m, na hodnotu L5 - Dĺžka 2,5 m.
 2. Stlačte a držte tlačidlo STOP/SET, keď sa rozbliká dióda L1, tlačidlo pustite.
 3. Pozn: Na každé ďalšie stlačenie tlačidla máte 10 sekúnd, ak do 10 sekúnd nestlačíte nič, programovanie sa samo ukončí.
 4. Pomocou tlačidla OPEN (šípka hore) a CLOSE (šípka dole) môžete posúvať blikajúcu diódu hore/dole, až kým neprídete na diódu odpovedajúcu funkcii, ktorej chcete zmeniť hodnotu. Čiže pre L6 - Dĺžka čiastočného otvorenia stlačíte 5 krat tlačidlo CLOSE, kým sa blikajúca dióda neposunie na pozíciu L6.
 5. Teraz stlačíte tlačidlo STOP/SET a budete ho držať, kým sa nerozsvieti niektorá dióda (aktuálne nastavená hodnota). Čiže pre funkciu Dĺžka čiastočného otvorenia sa Vám rozsvieti od výroby nastavená hodnota L2 - Dĺžka 1 m.
 6. Stále držíte tlačidlo STOP/SET a opakovaným stláčaním tlačidla OPEN (šípka hore), alebo CLOSE (šípka dole) posúvate svietiacu diódku na hodnotu, ktorú chcete nastaviť. V našom príklade chcete z pozície L2 - Dĺžka 1m posunúť diódku na L5 - Dĺžka 2,5 m, čiže trikrát stlačíte tlačidlo CLOSE.
 7. Pustíte tlačidlo STOP/SET, chvíľku (10 sekúnd) bude diódka, ktorej hodnotu ste menili blikať a potom dobliká. Pre náš príklad bude chvíľku blikať dióda L6 a potom dobliká.
 8. Hotovo, úspešne ste zmenili hodnotu funkcie v úrovni dva.

 Ak tomu nerozumiete, nič sa nedeje, máme aj konkrétne postupy pre najčastejšie programované funkcie :)

Konkrétne postupy (príklady):

Konkrétne postupy funkcií, ktoré sa dajú zapnúť/vypnúť (programovanie úroveň jedna)

Zapnutie automatického zatvárania

Predpoklad: Dióda L1 je zhasnutá, čiže automatické zatváranie je vypnuté.

 1. Stlačte a držte tlačidlo STOP/SET, keď sa rozbliká dióda L1, tlačidlo pustite.
 2. V rámci 10 sekúnd jedenkrát stlačte tlačidlo STOP/SET, následne diódka L1 zmení frekvenciu blikania.
 3. Počkajte až diódka L1 dobliká a zostane svietiť.

Vypnutie automatického zatvárania

Predpoklad: Dióda L1 trvalo svieti, čiže automatické zatváranie je zapnuté.

 1. Stlačte a držte tlačidlo STOP/SET, keď sa rozbliká dióda L1, tlačidlo pustite.
 2. V rámci 10 sekúnd jedenkrát stlačte tlačidlo STOP/SET, následne diódka L1 zmení frekvenciu blikania.
 3. Počkajte až diódka L1 dobliká a zostane zhasnutá.

Konkrétne postupy funkcií, ktoré sa dajú nastaviť na nejakú hodnotu (programovanie úroveň dva)

Riadiace jednotky s konektorom Bus-T4 môžete programovať aj z Vášho mobilného telefónu ak si dokúpite programátor NICE BIDIWIFI, prípadne iný programátor. Programovanie je pohodlnejšie a získate aj prístup k detailnejším nastaveniam.