Prijímač rádiového signálu NICE Robus Run

Vsunutie prijímaču rádiového signálu

Prijímač má separátnu pamäť, takže reset riadiacej jednotky ho nijak neovplyvní.

Odpojte pohon z napájania, vsuňte prijímač rádiového signálu, zapojte pohon do napájania.