Párovanie ovládačov s pohonmi brán KEY

Diaľkové ovládače značky KEY sa primárne rozlišujú podľa farby diódy ovládača. Ak dióda na ovládači po stlačení ľubovolného tlačidla svieti na:

 • modro, tak sa jedná o plávajúci kód,
 • červeno, tak sa jedná o pevný kód,
 • zeleno, tak sa jedná o pevný kód s možnosťou nakopírovania kódu z iného ovládača.

Postup pre KEY Sub SUB44N

Reset ovládača KEY Sub SUB44N

Tento postup interne vygeneruje v ovládači nové pevné kódy pre každé tlačidlo, čiže v podstate Vám ovládač prestane na všetkých zariadeniach fungovať. Postup resetovania:

 1. Stlačte a držte prvé a druhé tlačidlo zároveň, LED dióda bude blikať pomaly.
 2. Stále držte a po približne ôsmich sekundách sa LED dióda rozbliká rýchlejšie.
 3. Pustite prvé tlačidlo a po pár sekundách pustite aj druhé tlačidlo.
 4. Hotovo.

Kopírovanie kódu z ovládaču na ovládač

Tento postup funguje iba ak máte ovládač, do ktorého chcete nakopírovať kód (nový), so zelenou diódou a ovládač, z ktorého chcete kopírovať kód s červenou, alebo zelenou diódou (starý). Postup:

 1. Na novom ovládači stlačte prvé tlačidlo a potom niektoré ďalšie (jedno z nich by malo byť to, ktoré chcete nakopírovať). Čiže ak chcete nakopírovať:
  • prvé tlačidlo, tak stlačte prvé a ľubovoľné
  • druhé tlačidlo, tak stlačte prvé a druhé
  • tretie tlačidlo, tak stlačte prvé a tretie
  • štvrté tlačidlo, tak stlačte prvé a štvrté
 2. Držte obe tlačidlá, LED dióda začne pomaly blikať.
 3. Pustite jedno tlačidlo tak, aby ste zostali držať tlačidlo, ktoré chcete nakopírovať.
 4. Na starom ovládači stlačte a držte tlačidlo, ktoré chcete skopírovať a priložte ovládače k sebe.
 5. Keď začne dióda na novom ovládači blikať rýchlo, pustite obe tlačidlá.
 6. Hotovo, skopírovali ste kód z jedného tlačidla zo starého ovládača na jedno tlačidlo na novom ovládači.

Postup pre bežný prijímač KEY

Párovacie tlačidlo na sekundu zatlačiť rozbliká sa led a diaľkové podržať cca 3 sek. A počkať až led na prijímači dobliká.