Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Párovanie ovládačov s pohonmi brán KEY

Diaľkové ovládače značky KEY sa primárne rozlišujú podľa farby diódy ovládača. Ak dióda na ovládači po stlačení ľubovolného tlačidla svieti na:

 • modro, tak sa jedná o plávajúci kód, napr. KEY Sub SUB44R,
 • červeno, tak sa jedná o pevný kód, napr. KEY Sub SUB44,
 • zeleno, tak sa jedná o pevný kód s možnosťou nakopírovania kódu z iného ovládača, napr. KEY Sub SUB44N.

Farba samotného ovládača je jedno, dokonca majú vymeniteľné kryty.

Spárovanie ovládača KEY Sub s prijímačom v pohone

V 95% prípadov na spárovanie ovládača s pohonom využijete tento postup:

 1. Na jednu sekundu stlačiť párovacie tlačidlo, diódka vedľa sa rozbliká.
 2. Stlačiť a podržať tlačidlo na diaľkovom ovládači približne 3 sekundy.
 3. Počkať než dióda na prijímači dobliká a potom môžte vyskúšať.

Zásadné je identifikovať, kde sa nachádza párovacie tlačidlo. V princípe sú tri možnosti, kde ho môžete nájsť:

Párovacie tlačidlo na prijímači, ktorý je zasunutý v riadiacej jednotke

Takto to je napríklad u riadiacich jednotiek CT-102, CT-202, CT-14A.

Prijímač býva spravidla orientovaný kolmo na riadiacu jednotku, buď ako malý plošák, alebo šedá krabička. Staršie verzie jednotiek budú mať skôr plošák, novšie skôr šedú krabičku.

Šedá krabička bude pravdepodobne zástrčkový prijímač RX4Y, alebo nejaká jeho variácia. Tlačidlo je na ňom "vyrezané" a diódka je hneď veďla.

Malý plošák bude pravdepodobne KEY RXI-23 (možno RXI-41, RXI-42, RXI-42R, atp.), prípadné nejaká historická verzia. Ak na ňom bude jedno tlačidlo, tak toto tlačidlo bude párovacie, ale môže sa stať, že na ňom budú tlačidlá dve. Možno budú označené P a S, tak párovacie bude to s označením P. Ak označené nebude, tak tlačidlo P je pravdepodobne to, ktoré nie je v rohu plošáku.

Párovacie tlačidlo priamo na riadiacej jednotke

Napríklad u riadiacej jednotky KEY CT-10224, CT-20224 je kombinované tlačidlo na pohyb v menu aj párovanie umiestnené vpravo hore (môže byť označené ako DOWN/RADIO/znamienko mínus). U tejto jednotky treba párovacie tlačidlo chvíľu podržať, kým sa zobrazí na displeji "rad", potom pustiť a opäť stlačiť na jednu sekundu, následne podržať 3 sekundy diaľkové, pustiť a počkať sedem sekúnd a vyskúšať.

U garážových pohonov Viper je párovacie tlačidlo označené S, treba ho podržať, keď sa na displeji ukáže "0", tak zatlačiť diaľkové a keď "0" zmizne, tak pustiť a diaľkové je uložené.

Párovacie tlačidlo na externom prijímači

Môže sa stať, že máte zariadenie inej značky ako KEY a prijímač je zapojený cez káble do riadiacej jednotky na podobné vstupy ako drôtové tlačidlo.

Skúste pozrieť postup pre externý prijímač KEY RXM-23, alebo KEY RXME.

Postup pre KEY Sub SUB44N

Reset ovládača KEY Sub SUB44N

Tento postup interne vygeneruje v ovládači nové pevné kódy pre každé tlačidlo, čiže v podstate Vám ovládač prestane na všetkých zariadeniach fungovať. Postup resetovania:

 1. Stlačte a držte prvé a druhé tlačidlo zároveň, LED dióda bude blikať pomaly.
 2. Stále držte a po približne ôsmich sekundách sa LED dióda rozbliká rýchlejšie.
 3. Pustite prvé tlačidlo a po pár sekundách pustite aj druhé tlačidlo.
 4. Hotovo.

Kopírovanie kódu z ovládaču na ovládač

Tento postup funguje iba ak máte ovládač, do ktorého chcete nakopírovať kód (nový), so zelenou diódou a ovládač, z ktorého chcete kopírovať kód s červenou, alebo zelenou diódou (starý). Postup:

 1. Na novom ovládači stlačte prvé tlačidlo a potom niektoré ďalšie (jedno z nich by malo byť to, ktoré chcete nakopírovať). Čiže ak chcete nakopírovať:
  • prvé tlačidlo, tak stlačte prvé a ľubovoľné
  • druhé tlačidlo, tak stlačte prvé a druhé
  • tretie tlačidlo, tak stlačte prvé a tretie
  • štvrté tlačidlo, tak stlačte prvé a štvrté
 2. Držte obe tlačidlá, LED dióda začne pomaly blikať.
 3. Pustite jedno tlačidlo tak, aby ste zostali držať tlačidlo, ktoré chcete nakopírovať.
 4. Na starom ovládači stlačte a držte tlačidlo, ktoré chcete skopírovať a priložte ovládače k sebe.
 5. Keď začne dióda na novom ovládači blikať rýchlo, pustite obe tlačidlá.
 6. Hotovo, skopírovali ste kód z jedného tlačidla zo starého ovládača na jedno tlačidlo na novom ovládači.

Postup pre bežný prijímač KEY

Párovacie tlačidlo na sekundu zatlačiť rozbliká sa led a diaľkové podržať cca 3 sek. A počkať až led na prijímači dobliká.