Ovládanie elektrozámku bránky diaľkovým ovládačom

Elektrozámok na vstupnej bránke môže byť ovládaný aj diaľkovým ovládačom od pohonu. Túto funkciu majú riadiacej jednotky pohonu NICE Robus a NICE Run. Je nutné prepojiť dvojlinkou vstup OGI na riadiacej jednotke pohonu a elektrozámok 24V.

V programovaní úrovne II preprogramujte výstup OGI (L4) na hodnotu L4, L5, alebo L6.
Pre výstup OGI potom bude platiť:

  • L4 - Aktivuje sa iba pri rádiovom výstupe č. 2, čiže keď máte diaľkové spárované v režime I., tak sa zopne pri stlačení druhého tlačidla na diaľkovom.
  • L5 - Aktivuje sa iba pri rádiovom výstupe č. 3, viď predošlý bod
  • L6 - Aktivuje sa iba pri rádiovom výstupe č. 4, viď predošlý bod

Na diaľkovom ovládači si vyberte požadované tlačidlo ktorým chcete ovládať elektrozámok a spárujte ho s prijímačom podľa toho akú hodnotu ste zvolili pre výstup OGI. Napríklad ak ste vybrali L5, spárujte tretie tlačidlo na ovládači.