Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Ochrana osobných údajov & ochrana obsahu

OchrAna osobných údajov

Formálne: Posuvné brány s.r.o. zabezpečuje kupujúcemu ochranu osobných údajov a to v plnom rozsahu v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Viac viďte memorandum európskej smernice GDPR.

Neformálne: Vaše emaily, telefónne čísla ani adresy neposkytujeme žiadnej ďalšej firme. Slúžia nám len na to, aby bol ochod zrealizovaný hladko a aby ste boli Vy aj my spokojný.

Ochrana obsahu © Posuvné brány s.r.o.

Formálne: Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom spoločnosti Posuvné brány s.r.o. a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďaľšie informácie a náležitosti webu.

Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti spoločnosti Posuvné brány s.r.o. je zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja. Ak chcete upozrniť na nejakú časť nášho obsahu, odkážte naň pomocou odkazu.

Spoločnosť Posuvné brány s.r.o.nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu.

Manuály sú poskytované so súhlasom spoločnosti Posuvné brány s.r.o. Všetky postupy a techniky doporučené v manuáloch sa môžu v závislosti od konkrétnych podmienok zmeniť a ich použitie je vždy na osobnom uvážení montážnika. Techniky v manuáloch popisované nie sú záväzné a nie sú jediným správnym postupom. Autor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené riadením sa postupu v manuáloch.

Manuály sú voľne šíriteľné za podmienky, že sú šírené v celej svojej podobe. Návod ani žiadna jeho časť nesmie byť upravovaná, skracovaná ani nesmie byť šírená separátne. V prípade, ak jedna z týchto podmienok nie je dodržaná, kontaktujte nás prosím na 0948599857, alebo na [email protected].

Neformálne: Live your life.