Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Objednávka po telefóne 0948599857 a technická podpora pohony 0948647783 NICE SNA2 - náhradná riadiaca jednotka pre pohony NICE Spinbus SN6021


Dostupnosť produktu: do 7 dní

Tovar štandardne expedujeme do 7 dní.


NICE SNA2 - náhradná riadiaca jednotka pre pohony NICE Spinbus SN6021
Kód Váha Cena
Cena s DPH
Kúpiť
NICE-SNA2 0,50 kg 121,07 €
145,28 €
 ks

Popis produktu NICE SNA2 - náhradná riadiaca jednotka pre pohony NICE Spinbus SN6021

Výhodnejšie ako kúpiť samostatnú riadiacu jednotku, je zakúpenie celého pohonu NICE Spinbus.

Rýchla navigácia na tejto stránke:
Kompatibilné príslušenstvo… Manuál…
Zapojenie riadiacej jednotky… - do siete…, prídavných zariadení…, poistky, schéma zapojenia…
Fotobunky… Rádiový prijímač… Vyhodnotenie prídavných zariadení pohonu…
Vyhodnotenie dĺžky krídla brány… Programovanie riadiacej jednotky pohonu… Pripojenie externých zariadení…
Riešenie potiaží - podľa povahy…, diagnostika pomocou majáku…, diagnostika pomocou LED diód
Špeciálne funkcie…  

Technické vlastnosti…

Výmena žiarovky Reset riadiacej jednotky  

 

Riadiaca jednotka NICE SNA2 je kompatibilná s pohonmi pre garážové brány NICE Spinbus SN6021. Zahŕňa konektor typu SM pre pripojenie prijímača rádiového signálu (SMXI, OXI, ...) z diaľkových ovládačov (Flor, Era Flor, Era One, Era Inti, ...).

Podporuje technológiu BlueBus, ktorá umožňuje pohodlné zapojenie prídavných zariadení (fotobunky, maják, čítačky kariet, kľúčové spínače, apod.) iba s pomocou dvojžilového kábla, u ktorého ani nie je potreba sledovať polaritu.

Vďaka technológii 24V pri nastavení pohotovostného režimu má riadiaca jednotka s pripojeným prijímačom riadiaceho signálu spotrebu len 2W.

Diagnostika pomocou výstražného majáku.

Automaticky po vyhodnotení dĺžky krídla sa nastavia intervaly zrýchlenia a spomalenia pri otváraní a zatváraní, ďalej je možné nastaviť silu, rýchlosť atp. viď programovenie riadiacej jednotky pohonu. Detekcia prekážiek po celú dobu pohybu krídla zaručuje bezpečnú prevádzku motorov.

Riadiaca jednotka NICE SNA2 je vhodná pre klimatické podmienky na Slovensku a splňuje všetky európske bezpečnostné normy.

Príslušenstvo kompatibilné s riadiacou jednotkou NICE SNA2

K riadiacej jednotke doporučujeme dokúpiť kompatibilné voliteľné príslušenstvo:

Čo Prečo Typ
Maják Maják signalizuje pohyb brány blikaním - vhodné pri výjazdoch so slabým výhľadom. Ďalej má v sebe zabudovanú anténu - dlhší dosah ovládača.

- Lucy (LUCYB)
- Moonlight (MLBT)
- Wallyght (WLT)

Fotobunky Pri zatváraní zdetekujú prekážku a zastavia pohyb - brána nenarazí do auta ani žiadnych osôb.  - MoonBUS (MOFB)
Vysielač

Pre diaľkové ovládanie brány.

- FloR (Flo2R-sFlo4R-s)
- Era One (ON2E, ON4E)
- Era Flor (Flo2RE, Flo4RE)
- Era Inti (INTI2)

Prijímač Nutný pre diaľkové ovládanie brány. OXI
SMXI
Anténa Pre lepší dosah ovládača. - integrovaná v majáku LUCYB, MLBT
sólo anténa ABFKIT, alebo ABF
Klávesnica Ak by ste zabudli diaľkový ovládač, prípadne ak k Vám chodí veľa vozidiel, alebo osôb a nechcete každému dávať ovládač, alebo otvárať sólo. MOTXR

Manuál k riadiacej jednotke NICE SNA2 a pohonu NICE Spinbus SN6021

Manuál riadiacej jednotky NICE SNA2 a pohonu NICE Spinbus SN6021 k stiahnutiu tu:

Manuál k riadiacej jednotke NICE SNA2 a pohonu NICE Spinbus SN6021

Návod na spárovanie, vymazanie a zápis ovládaču do/z pamäte prijímača pohonu NICE

Zapojenie riadiacej jednotky NICE SNA2 pohonu NICE Spinbus SN6021

...do siete

Jednoducho zapojte pohon do zásuvky.

...prídavných zariadení

Upozornenie: Nezabudnite pred zapájaním, odpájaním a menením zapojenia prídavných zariadení odstrániť prísun elektrickej energie, či už na ističi, vytiahnutím poistky napájania, prípadne odpojením záložnej batérie.

Riadiaca jednotka NICE SNA2 pohonu NICE Spinbus SN6021 umožňuje nasledovné vstupy a výstupy pre prídavné zariadenia:

Vstup/výstup Popis

FLASH
(Maják)

Programovateľný výstup, ktorého chovanie môže byť nastavené programovaním úrovne II. pre L4, viď Programovanie úrovne II., L4 – Výstupný indikátor. Môžte ho naprogramovať pre nasledovné zariadenia:

Výstražný maják Výstražný maják
Výstup pre maják 12V 21W s autokonektorom BA 15, napr. maják NICE Lucy LUCYB, alebo NICE Moonlight MLBT, alebo NICE Wallyght WLT. Maják počas manévru brány bliká v polsekundových intervaloch.
Indikátor otvorenej brány Indikátor otvorenej brány
Výstup pre indikátor otvorenej brány 24V max. 5W, ktorý pokiaľ je brána otvorená, tak svieti, pokiaľ je zatvorená, tak je zhasnutý. Počas otvárania pomaly bliká a počas zatvárania bliká rýchlo.
Elektromagnetický zámok Elektromagnetický zámok
Výstup pre elektromagnetický zámok 24V max. 10W, ktorý pokiaľ je brána zatvorená, tak drží prúd. Pri pohybe brány je elektromagnetický zámok uvoľnený.
Elektromechanický zámok Elektromechanický zámok
Výstup pre elektromechanický zámok 24V max. 10W, ktorý je tesne pred otvorením aktivovaný pre uvoľnenie zámku. Tento zámok by sa mal pri zatvorení zablokovať mechanicky.

BLUEBUS
(BlueBUS)

Vstup pre paralelné pripojenie kompatibilných zariadení využívajúcich technológiu BlueBUS pomocou dvojžilového kábla, cez ktorý je posielané jednak elektrické napájanie, druhak komunikačný signál.
STOP
(Zastaviť)

Vstup pre zariadenia, ktoré zastavujú pohyb brány. Je možné pripojiť zariadenia:

 • Ľubovoľný počet normálne rozopnutých zariadení zapojených paralelne
 • Ľubovoľný počet normálne zopnutých zariadení zapojených sériovo
 • Dve zariadenia s konštantným odporom 8,2KΩ zapojené paralelne
 • Viac zariadení s konštantným odporom 8,2KΩ zapojených do kaskády s celkovým odporom 8,2KΩ
 • Trojkombináciu paralelne zapojeného normálne rozopnutého zariadenia s normálne zopnutým zariadením sériovo zapojeným so zariadením s konštantným odporom 8,2KΩ.

STEB-BY-STEP
(P.P., Krokovanie)

Vstup pre zariadenia, ktoré krokujú pohyb brány (viď Krokovanie pohybu brány). Je možné pripojiť normálne rozopnuté zariadenia (NO).
AERIAL
(Anténa)
vstup pre anténu rádiového prijímača. Anténa býva štandardne zabudovaná vo výstražnom majáku, napr. NICE LUCYB, NICE MLBT, prípadne je možnosť samostatnej externej antény NICE ABFKIT.

Poistky pohonu

Poistky pohonu NICE Spinbus riadiacej jednotky SNA2 

V pohone sa nachádzajú dve poistky:

Označenie Poistenie Typ
F1 napájania T1AL250V 
F2 riadiacej jednotky T1AL250V 

 

Štandardná schéma zapojenia:

Štandardná schéma zapojenie pohonu NICE Spinbus SN6021

Zapojenie kabeláže

Kabeláž priveďte a zapojte do riadiacej jednotky nasledovným spôsobom:

1. Pritlačte biely kryt a pootočte ho 2. Prevlečte káble cez otvor, anténny kábel prevlečte bokom cez očko a zapojte všetky káble.
1. Pritlačte biely kryt a pootočte ho  2. Prevlečte káble cez otvor, anténny kábel prevlečte bokom cez očko a zapojte všetky káble.

 

Fotobunky pohonu

Užívateľsky veľmi prívetivá technológia BlueBUS umožňuje napájať a ovládať 2 páry fotobuniek pomocou dvojžilového kábla.

ZAPOJENIE VIACERÝCH PÁROV FOTOBUNIEK NICE MOFB DO DÁTOVEJ SIETE NICE BLUEBUS

Fotobunky umiestnite do situácie okolo brány, alebo vrát podľa ukážkových situácií plného zapojenia a nastavte prepoje podľa tabuľky prepojov fotobuniek NICE MOFB pohonu brány. Aby sa zamedzilo interferencii medzi jednotlivými u seba blízko umiestnenými pármi, je nutné, podľa týchto ukážkových situácií, dodržiať orientáciu vysielačov TX a prijímačov RX. Fotobunky zapojte paralelne podľa obrázku (nie je nutné dodržiavať polaritu):

Paralelné zapojenie fotobuniek NICE MOFB pohonu brány

Ukážková situácia zapojenia fotobuniek

Sekčná garážová brána Výklopná garážová brána
Zapojenie fotobunky sekčná garážová brána Zapojenie fotobunky výklopná garážová brána

 

Pokiaľ potrebujete aby fotobunky fungovali ako otvárače brány (viď FA1 a FA2 na obrázku), tj. keď vojdete vozidlom medzi ich optickú os, aby otvorili bránu, je potrebné prerušiť spoj A na vysielači TX aj prijímači RX, viď obrázok:

Spoj A fotobuniek NICE MOFB

Tabuľka prepojov fotobuniek NICE MOFB pohonu brány

Priehradka fotobunky NICE MOFB pre nevyužité prepojovače 

Zapojenie viacerých párov fotobuniek do systému BlueBUS sa vykonáva pomocou nastavenia rôznych kombinácii prepojov, pričom každý pripojený pár musí mať unikátnu kombináciu prepoju. Je potrebné zaistiť, aby sa v jednej BlueBUS dátovej sieti nenechádzali dva páry s rovnakou kombináciou. Prepoj je nutné nastaviť v rámci jedného páru fotobuniek u vysielača TX aj prijímača RX na rovnakú hodnotu. Pokiaľ typ prepoju používa iba jeden prepojovač, vždy odložte druhý do slepej priehradky, ako vidno na obrázku vľavo.

Označenie páru fotobuniek Prepoj pomocou kombinácie prepojovačov
FOTO Prepoj fotobuniek MOFB označenia FOTO
FOTO II Prepoj fotobuniek MOFB označenia FOTO II
FOTO 1 Prepoj fotobuniek MOFB označenia FOTO 1
FOTO 1 II Prepoj fotobuniek MOFB označenia FOTO 1 II
FOTO 2 Prepoj fotobuniek MOFB označenia FOTO 2
FOTO 2 II Prepoj fotobuniek MOFB označenia FOTO 2 II

FOTO 3

POZOR NEPOVOLENÁ KONFIGURÁCIA!

Prepoj fotobuniek MOFB označenia FOTO 3

FA1
(Prerušte spoj A 
na vysielači TX 
aj prijímači RX)

Prepoj fotobuniek MOFB označenia FA1

FA2 
(Prerušte spoj A 
na vysielači TX
aj prijímači RX)

Prepoj fotobuniek MOFB označenia FA2

 

Pokiaľ je nutné fotobunku z ľubovoľného dôvodu vymeniť, stačí, ak u nej nastavíte rovnaký prepoj ako u pôvodnej a nie je nutné vykonať fázu vyhodnotenia zariadení.

Prijímač rádiového signálu pre pohony

Rádiový prijímač pohonu

Riadiaca jednotka SNA2 pohonu NICE Spinbus SN6021 poskytuje konektor SM na pripojenie externého rádiového prijímača (napr. NICE OXI, NICE SMXI). Tento prijímač je esenciálne nutný pre zachytávanie príkazov vysielaných z diaľkových ovládačov, teda je nutný predpoklad pre ovládanie posuvnej brány na diaľku diaľkovým ovládačom.

Spárovanie ovládačov s pohonom

Navštívte náš návod na spárovanie ovládača s pohonom, alebo kliknite na:

Návod na spárovanie, vymazanie a zápis ovládaču do/z pamäte prijímača pohonu NICE

Vyhodnotenie pripojených zariadení pohonu

Po každom pripojení, odpojení, alebo zmene zapojenia prídavných zariadení na vstupoch BlueBUS a STOP musí byť prevedená fáza vyhodnotenia prídavných zariadení. Pohon Vás sám upozorní na nutnosť vykonať túto operáciu pomocou blikania LED diód L1 a L2.

Vyhodnotenie pripojených zariadení pohonu NICE Spinbus SN6021
 1. Stlačte tlačidlo "Open" a "Stop/Set" a držte ich
 2. Akonáhle sa rýchlo rozblikajú L1 a L2, tlačidlá pustite
 3. Počkajte pár sekúnd, kým riadiaca jednotka nedokončí proces vyhodnotenia zariadení.
 4. Pokiaľ všetko prebehlo v poriadku, mala by LED STOP svietiť a L1 a L2 by mali zhasnúť. Prípadne je možné, že sa rozblikajú L3 a L4, pokiaľ ste ešte neabsolvovali fázu vyhodnotenia dĺžky krídla.

 

Vyhodnotenie dĺžky krídla brány

Pre správne fungovanie pohybu brány (konkrétne výpočtu rozbehovej a dobehovej dráhy a čiastočného otvorenia) si pohon musí sám zistiť dĺžku krídla brány. Počas tejto operácie si pohon pohýbe bránou od dorazu k dorazu a zistí si dĺžku brány.

Vyhodnotenie dĺžky krídla garážovej brány pohonom NICE Spinbus SN6021
 1. Stlačte tlačidlá "Close" a "Stop/Set" a držte ich
 2. Akonáhle sa spustí manéver pohybu, tlačidlá pustite
 3. Mal by sa začať manéver otvárania a ak sa brána otvára správnym smerom, počkajte kým pohon nedokončí manéver otvárania a následného zatvárania brány.

Programovanie pohonu

Riadiaca jednotka SNA2 pohonu Spinbus SN6021 dovoľuje naprogramovať viacero funkcí, či už zapnutie/vypnutie funkcie programovaním úrovne I., alebo nastavením predvoleného parametra programovaním úrovne II.

Riadiaca jednotka SNA2 obsahuje tri tlačidlá na ovládanie a programovanie pohonu:

            Riadiaca jednotka pohonu NICE Spinbus Tlačidlo Použitie
Open Tlačidlo umožňuje pohonu zadať povel otvorenia brány. Takisto slúži pri programovaní na presun hodnoty programovaného parametru smerom hore.
Stop/Set Tlačidlo umožňuje pohonu zadať povel zastavenia brány. Prvým stlačením a držaním 5 sekúnd sa dostanete do programovania úrovne I. Ďalším stlačením a držaním sa dostanete do programovania úrovne II. pre aktuálnu LED.
Close Tlačidlo umožňuje pohonu zadať povel zatvorenia brány. Takisto slúži pri programovaní na presun hodnoty programovaného parametru smerom dole.

 

Programovanie Úroveň I.

V úrovni I. sa programovaním zapína/vypína daná funkcia. Pokiaľ je niektorá funkcia zapnutá, príslušná LED na riadiacej jednotke svieti. Od výroby sú všetky funkcie vypnuté.

Vstup do programovania úrovne I. vykonáte podržaním tlačidla "Stop/Set" na cca. 5 sekúnd, než sa rozbliká LED L1. Následne pomocou tlačidiel "Open" a "Close" posúvate aktuálnu LED hore, resp. dole. Na každý úkon máte 10 sekúnd, inak pohon programovací režim opustí. Až blikajúcou LED nadídete nad LED funkcie, ktorú chcete zapnúť/vypnúť, jednotlivým stlačením tlačidla "Stop/Set" blikanie zrýchlite(zapnutá funkcia)/spomalíte(vypnutá funkcia) a potom ponecháte tak, nech pohon do 10 sekúnd opustí programovací režim. Ak všetko prebehlo v poriadku, príslušná zapínaná LED zostane svietiť.

Zoznam programovateľných zapnuteľných funkcií:

LED Funkcia Popis
L1 Automatické zatváranie

Po určitom čase (ktorý sa nastavuje v „Programovaní úrovne II. - Dĺžka pauzy") od otvorenia brány sa brána začne zatvárať automaticky. Pokiaľ je funkcia vypnutá, brána sa bude dať obsluhovať iba na povel z diaľkového ovládaču brány a pod.

L2 Zatvoriť po prerušení fotobuniek

Funkcia dovoľuje ponechať bránu otvorenú iba na nutne dlhý čas potrebný na prechod vozidla. Po uvoľnení fotobuniek (vozidlo prešlo prejazdom) sa po 5 sekundách brána začne sama zatvárať. Existuju dve chovania tejto funkcie v závislosti, či je zapnuté automatické zatváranie (viď predošlú funkciu).

Automatické zatváranie zapnuté - brána sa po uvoľnení fotobuniek zastaví a po 5 sekundách sa začne zatvárať. To znamená, že sa nemusí otvoriť celá.
Automatické zatváranie vypnuté - brána sa vždy otvorí celá (aj keď boli uvoľnené fotobunky) a po 5 sekundách sa začne zatvárať.

L3 Sila motoru

Funkcia ovplyvňuje citlivosť motora voči prekážkam. Ak je táto funkcia vypnutá, pohon je menej citlivý, čo je vhodné pre väčšie a ťažšie brány. Pokiaľ je Vaša brána malá a ľahká, môžte túto funkciu zapnúť.

L4 Pohotovostný režim

Táto funkcia dovoľuje obmedziť spotrebu elektrickej energie na minimum. Ak je funkcia aktívna, riadiaca jednotka vypne minútu po poslednom pohybe brány vstup BlueBUS (a tým pádom všetky doň pripojené zariadenia ), všetky LED diódy, okrem LED diódy BlueBUS, ktorá bude pomaly blikať. V tomto stave, pokiaľ príde povel, riadiaca jednotka sa najprv zreštartuje, až potom vykoná daný povel.

 

Programovanie Úroveň II.

V úrovni II. sa programovaním nastavujú hodnoty daným funkciám (tieto funkcie sú odlišné od úrovne I.). 

Zabudnite na programovanie úrovne I. Vstup do programovania úrovne II. vykonáte podržaním tlačidla "Stop/Set" na cca. 5 sekúnd, než sa rozbliká LED L1. Následne pomocou tlačidiel "Open" a "Close" posúvate aktuálnu LED hore, resp. dole. Na každý úkon máte 10 sekúnd, inak pohon programovací režim opustí. Až blikajúcou LED nadídete nad LED funkcie, ktorej chcete nastaviť parameter, stlačením a držaním tlačidla "Stop/Set" vstúpite do nastavenia konkrétnej LED. LED, ktorá Vám zostane svietiť (stále držíte "Stop/Set") je aktuálna hodnota parametru. Túto hodnotu môžete zmeniť hore, resp. dole pomocou tlačidiel "Open", resp. "Close" (stále držíte tlačidlo "Stop/Set"), následne "Stop/Set" pustíte a potom ponecháte tak, nech pohon do 10 sekúnd opustí programovací režim. Aby ste zistili, či všetko prebehlo v poriadku, musíte opakovať postup znova, ale neprevádzajte zmenu hodnoty parametru.

Zoznam programovateľných nastaviteľných funkcií:

Vstupná LED — Názov
Popis

LED nastavenia — Hodnota
L1 — Dĺžka pauzy

Ak je hodnota „Automatické zatváranie“ v programovaní úrovne I. 
zapnutá, nastaví dĺžku intervalu medzi otvorením a automatickým zatvorením brány.

L1 — 10 sekúnd

L2 — 20 sekúnd

L3 — 40 sekúnd

L4 — 80 sekúnd

L2 — Typ krokovania

Nastaví postupnosť pohybu brány, ktorá nastane opakovaným stláčaním napr. tlačidla na ovládači brány, alebo vyvolaním cez vstup STEP-BY-STEP (označovaný tiež P.P., alebo Krokovanie).

L1 — Otvoriť/Stop/Zatvoriť/Stop

L2 — Otvoriť/Stop/Zatvoriť/Otvoriť

L3 — Kondomínium

L4 — Osoba prítomná

L3 — Rýchlosť motoru

Nastaví rýchlosť pohybu brány počas normálneho behu (nie rozbeh a dobeh brány).
"L4 - rýchla" znamená 100% z 0,20 m/s atp.

L1 — Veľmi pomalá (55%)

L2 — Pomalá (70%)

L3 — Stredná (85%)

L4 — Rýchla (100%)

L4 — Výstupný indikátor

Nastaví, kedy sa má do výstupu FLASH poslať signál.

L1 — Indikátor otvorenej brány

L2 — Výstražný maják

L3 — Elektromechanický zámok

L4 — Elektromagnetický zámok

 

Pripojenie dodatočných externých zariadení k pohonu

Zdroj napätia pohonu NICE Spinbus riadiacej jednotky NICE SNA2

Pokiaľ potrebujete pripojiť k pohonu dodatočné zariadenia, ktoré vyžadujú externé napájanie (napr. indikačné osvetlenie, kľúčový spínač, magnetické karty, atp.), pripojte zariadenie podľa obrázku. Dodávané napätie je 24Vdc -30% až +50% s maximálnym prúdom 100mA.

Špeciálne funkcie pohonu

Neustále otvorená brána

Pokiaľ povel na vstup STEP-BY-STEP (tiež označovaný P.P., alebo Krokovanie) trvá dlhšie ako 3 sekundy, riadiaca jednotka podrží bránu otvorenú pokiaľ povel bude trvať. Vhodné využitie nájde táto funkcia v kombinácii s časovačom.

Vynútený pohyb

Pokiaľ niektoré bezpečnostné zariadenie zlyhá, prípadne sa napr. do lúču fotobuniek dostane neodstraniteľná prekážka a brána sa nebude chcieť z bezpečnostných dôvodov pohnúť, je možné aktivovať režim "Osoba prítomná", buď trvalo v Programovaní úrovne II. v nastavení L2 - Typ krokovania na hodnotu L4 - Osoba prítomná, alebo dočasne:

 1. Dajte povel bráne (diaľkovým ovládačom, kľúčovým spínačom apod.)
 2. Ak je nejaký problém, brána sa nepohne a maják bude pravdepodobne signalizovať chybu.
 3. Preto do 3 sekúnd od predošlého povelu zadajte povel znovu a držte ho.
 4. Pokým povel budete držať, brána sa bude hýbať, až pustíte, tak zastaví.

Riešenie potiaží s pohonom

Ak Vám je čokoľvek nezrozumiteľné, alebo máte akúkoľvek inú potiaž, kľudne sa obráťte na našu technickú podporu pre pohony NICE.

Podľa povahy problému

Počas montáže (alebo v prípade zlyhania pohonu) môžte naraziť na niektoré z nasledovných problémov:

Potiaž

Možné riešenie

Brána nereaguje na pokyn diaľkového ovládania a LED dióda na diaľkovom ovládači sa nerozsvieti.

Skontrolujte, či sú batérie ovládaču pohonu v poriadku, ak nie, vymeňte ich. Návod nájdete v manuále konkrétneho ovládaču.

Brána nereaguje na pokyn diaľkového ovládania, ale LED dióda na diaľkovom ovládači sa rozsvieti.

Skontrolujte, či bolo diaľkové ovládanie uložené do pamäte prijímača v poriadku, resp. skúste diaľkový ovládač uložiť znovu.  

Brána sa nepohne a LED BlueBUS nebliká.

 

Preskúšajte, či je pohon napájaný 230V. Ak áno, premerajte obe poistky a prípadne ich vymeňte za nové s rovnakými vlastnosťami.

Brána sa nepohne a maják nebliká.

Skontrolujte, či je povel vôbec pohonom zaregistrovaný.

V prípade vyslania povelu diaľkovým ovládačom by mala LED BlueBUS dva krát rýchlo bliknúť.

Ak povel vysiela iné zariadenie cez vstup STEP-BY-STEP (P.P.), mala by sa rozsvietiť odpovedajúca LED dióda STEP-BY-STEP.

Brána sa nepohne a maják zabliká niekoľko krát.

Spočítajte počet bliknutí a pozrite Diagnostika pomocou blikania majáku.

Brána sa pohne, ale v momente zastaví a začne pohyb do opačnej strany.

Naprogramovaná sila motoru je pravepodobne pre Vašu bránu príliš nízka. Skontrolujte, či v pohybe brány nebránia žiadne prekážky a prípadne zvýšte silu pohonu.

Brána sa spustí, ale maják nefunguje.

Skontrolujte, či sa nachádza napätie na výstupe FLASH počas manévru  brány (výška napätia nie je dôležitá, cca. 10-30Vdc). Ak na výstupe je napätie, problém bude v majáku (resp. inom zariadení), skúste ho vymeniť za podobný, či funguje. Ak na výstupe nie je napätie, výstup FLASH môže byť preťažený, skúste skontrolovať, či neskratovala kábeláž.

 

Diagnostika pomocou blikania majáku

Počas manévru brány maják bliká pravidelne každú sekundu. Pokiaľ dojde k problému, maják dvoma rýchlejšími po sebe idúcimi sériami blikania oznámi chybu.

Séria bliknutí

Chyba

Riešenie

1 bliknutie

1 sekunda pauza

1 bliknutie

Chyba BlueBUS

 

Zariadenia pripojené k vstupu BlueBUS neodpovedajú tým, ktoré boli vyhodnotené vo fázi vyhodnotenia zariadení. Preveďte fázu znovu, ak to nepomôže, skúste ešte raz, inak budete musieť vylučovacou metódou nájsť chybné zariadenie a to vymeniť (kúpiť, reklamovať, alebo opraviť).

2 bliknutia

1 sekunda pauza

2 bliknutia

Spustenie fotobunky

Spúšťajú sa fotobunky, čo je bežné, ak pri zatváraní brány je prerušený ich lúč. Ak lúč prerušený nebol, môžu byť špinavé, oslnené, alebo chybné.

3 bliknutia

1 sekunda pauza

3 bliknutia

Aktivácia obmedzovača sily motora

 

Počas pohybu brána detekujte zvýšené trenie – môžno máte zle vyladenú bránu, skúste ju ručne pohýbať a preštelovať.  Inak spravidla pomôže zvýšenie sily motora.

4 bliknutia

1 sekunda pauza

4 bliknutia

Aktivácia vstupu STOP

 

Bol poslaný príkaz do vstupu STOP, takže ak sa jedná o nevyžiadané chovanie, skontrolujte zariadenia doň pripojené.

5 bliknutí

1 sekunda pauza

5 bliknutí

Vnútorná chyba riadiacej jednotky

Počkajte 30 sekúnd a opakujte. Pokiaľ pretrváva, skúste vyresetovať. Inak bude pravdepodobne nutná oprava, alebo výmena riadiacej jednotky.

6 bliknutí

1 sekunda pauza

6 bliknutí

Hodinový limit manévrov dosiahnutý.

Počkajte niekoľko minút, pokiaľ obmedzovač cyklov klesne na podlimitnú hodnotu.

7 bliknutí

1 sekunda pauza

7 bliknutí

Vnútorná chyba elektronických obvodov.

Odpojte celý pohon na niekoľko sekúnd a skúste znovu. Pokiaľ pretrváva, skúste vyresetovať. Inak bude potreba pravdepodobne oprava, alebo výmena riadiacej jednotky.

Diagnostika pomocou blikania LED diód

Na riadiacej jednotke SNA2 pohonu NICE Spinbus SN6021 sú dve sústavy LED diód, z ktorých každá blikaním, alebo svietením identifikuje normálny chod riadiacej jednotky, alebo diagnostiku chýb podľa nasledujúcich tabuliek.

Horizontálne LED diódy BLUEBUS, STOP, PP, OPEN

Signalizácia

Stav

Riešenie

LED BlueBUS

Nesvieti

Chyba

 

Skontrolujte pripojenie do elektrickej siete, ak je v poriadku, skontrolujte poistky F1 a F2 a prípadne ich vymeňte za nové s rovnakými vlastnosťami.

Svieti

Vážna chyba

 

Skúste odpojiť riadiacu jednotku, prípadne všetky vstupy. Ak nepomôže, vyresetujte a ak stále nepomôže, bude pravdepodobne nutné riadiacu jednotku vymeniť.

Blikanie v sekundových intervaloch

Všetko v poriadku

Normálny chod riadiacej jednotky.

2 rýchle bliknutia

Zmenil sa stav na vstupoch

Normálny chod – zmenil sa stav na vstupe STEP-BY-STEP, STOP, boli aktivované fotobunky, alebo pohon dostal pokyn  z diaľkového ovládača.

Série blikaní oddelené sekundovou pauzou

Viac možností

Počet bliknutí v sérii odpovedá diagnostike chýb podľa majáku.

LED STOP (Zastaviť)

Nesvieti

Vstup STOP bol aktivovaný

Skontrolujte zariadenia pripojené do vstupu STOP.

Svieti

Všetko v poriadku

Vstup STOP nie je aktívny.

LED STEP-BY-STEP (alebo tiež označovaná P.P., Krokovanie)

Nesvieti

Všetko v poriadku

Vstup STEP-BY-STEP nie je aktívny.

Svieti

Vstup STEP-BY-STEP bol aktivovaný

 

Normálny chod riadiacej jednotky, ak bolo aktívne zariadenie pripojené do vstupu STEP-BY-STEP.

 

Vertikálne LED diódy L1–L4

Signalizácia

Riešenie

LED 1

Nesvieti

Počas normálneho chodu indikuje, že funkcia Automatické zatvorenie nie je zapnutá.

Svieti

Počas normálneho chodu indikuje, že funkcia Automatické zatvorenie je zapnutá.

Bliká

LED 2

Nesvieti

Počas normálneho chodu indikuje, že funkcia Zatvoriť po prerušení fotobuniek nie je zapnutá.

Svieti

Počas normálneho chodu indikuje, že funkcia Zatvoriť po prerušení fotobuniek je zapnutá.

Bliká

LED 3

Nesvieti

Počas normálneho chodu indikuje, že funkcia Sila motora nie je zapnutá.

Svieti

Počas normálneho chodu indikuje, že funkcia Sila motora je zapnutá.

Bliká

LED 4

Nesvieti

Počas normálneho chodu indikuje, že funkcia Pohotovostný režim nie je zapnutá.

Svieti

Počas normálneho chodu indikuje, že funkcia Pohotovostný režim je zapnutá.

Bliká

Výmena žiarovky na riadiacej jednotke NICE SNA2 pohonu NICE Spinbus SN6021

Pred samotou výmenou odpojte pohon z napájania elektrickej energie a postupujte podľa nasledovných krokov:

1. Pritlačte biely kryt a pootočte ho 2. Trochu zatlačte starú žiarovku a kúsok ňou otočte. Následne vložte novú 12V 21W žiarovku s úchytom BA15.
1. Pritlačte biely kryt a pootočte ho  2. Trochu zatlačte starú žiarovku a kúsok ňou otočte. Následne vložte novú 12V 21W žiarovku s úchytom BA15.

Vyresetovanie riadiacej jednotky

1. Naraz stlačte a držte prvé (Open) a tretie (Close) tlačidlo.

2. Keď sa rozsvietia všetky LED diódy, pustite.

3. Počkajte, než sa riadiaca jednotka vyresetuje.

Technické vlastnosti riadiacej jednotky NICE SNA2 pohonu NICE Spinbus SN6021

Model NICE SNA2
Typový popis Riadiaca jednotka pre prevodový motor NICE Spinbus SN6021 pre automatickú prevádzku garážových brán v privátnom prostredí.
Záložný zdroj  Nemá možnosť.
Osvetlenie Žiarovka 12V 21W, konektor BA15
Výstup pre maják 

V závislosti podľa naprogramovaného výstupu:

Druh výstupu Napätie
indikátor otvorenej brány 24V max. 5W
maják 12V max. 21W
elektrozámok 24V max. 10W
elektromagnetický zámok 24V max. 10W
Výstup BlueBUS  jeden výstup pre 2 BlueBUS zariadenia
Vstup STOP  pre normálne rozopnuté, normálne zopnuté a pre zariadenia s konštantným odporom 8,2KΩ 
Vstup STEP-BY-STEP (P.P., Krokovanie)  normálne rozopnuté (zopnutie vyvolá príkaz "Krokovanie") 
Rádiový prijímač  bez prijímaču, konektor "SM" pre prijímače NICE SMXI, NICE OXI apod. 
Vstup na anténu  52Ω pre koaxiálny kábel RG-58 (alebo podobný)
Programovacie funkcie  4 funkcie zapnúť/vypnúť (Programovanie úrovne I.)
4 nastaviteľné funkcie (Programovanie úrovne II.
Funkcie samovyhodnotenia 

 

Operačná teplota -20°C až +50°C 
Použitie v slaných, kyslých a potencionálne výbušných prostrediach  nie 
Ochranná trieda  IP00

Chcem tento tovar objednať, ako mám postupovať?

Vyberte si podľa toho, čo je pre Vám pohodlné:

 1. objednať cez eshop: použite tlačítko kúpiť a vložte tovar do košíka internetového obchodu (tlačítko kúpiť nájdete v tabuľke variantov tohto produktu tu).
 2. objednať telefonicky: zavolajte na 0948 599 857, objednávku môžte spraviť aj telefonicky
 3. objednať cez email: objednajte na info@branyposuvne.sk

Spýtajte sa na čokoľvek o produkte NICE SNA2 - náhradná riadiaca jednotka pre pohony NICE Spinbus SN6021

Produkt: NICE SNA2 - náhradná riadiaca jednotka pre pohony NICE Spinbus SN6021
Meno:
E-mail:
Telefón:
Text:
Táto stránka je chránená reCAPTCHA od Google. Platí ochrana súkromia a podmienky používania