Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Objednávka po telefóne 0948901112 a technická podpora pohony 0948647783 GSM-01 Modul pre ovládanie brány/automatizácie mobilným telefónom


Dostupnosť produktu: nedostupný

Poradíme s náhradou na 0948599857.


GSM-01 Modul pre ovládanie brány/automatizácie mobilným telefónom GSM-01 Modul pre ovládanie brány/automatizácie mobilným telefónom

Popis produktu GSM-01 Modul pre ovládanie brány/automatizácie mobilným telefónom

Novinka!
GSM-01 bol vyradený z predaja. Aktuálne ponúkame najnovšiu verziu GSM modulu GSM LITE 3 a GSM SMART 3.
Ako funguje GSM modul a ako vybrať ten najvhodnejší? Dočítate sa v článku Ovládanie brány GSM modulom.

GSM modul pre ovládanie automatizácie (napríklad pohonu brány) pomocou mobilného telefónu. GSM modul vybavíte SIM kartou a po prezvonení na telefónne číslo tejto SIM karty aktivujete automatizáciu. Môžete buď umožniť prístup všetkým užívateľom ktorý poznajú toto telefónne číslo, alebo pomocou SMS upravovať užívateľov ktorých bude GSM modul poslúchať.

Obsah

 1. Úvod
  1. Dôležité informácie
  2. Záruka
  3. Upozornenie
  4. Technické parametre
 2. Inštalácia
 3. Overenie sily signálu
 4. Programovanie
  1. Notifikácia aktivácie relé
  2. Nastavenie trvania zopnutia/rozopnutia
  3. Dočasná aktivácia relé pomocou SMS
  4. Trvalá aktivácia relé pomocou SMS
  5. Zistenie stavu relé
  6. Nastavenie administrátorského čísla
  7. Nastavenie autorizovaných telefónnych čísiel
  8. Nahradenie autorizovaného čísla
  9. Nastavenie časovača aktivácie relé
  10. Nastavenie času
  11. Upozornenia na výpadky napájania
 5. Reset GSM Modulu

1. Úvod

GSM Modul je zariadenie s jedným relé, ktoré poskytuje NO (normálne rozopnuté) aj NC (normálne zopnuté) kontakty. Je vhodné na rôzne situácie použitia, ktoré vyžadujú jednoduché GSM ovládanie, ale obsahuje 30 ampérové relé, takže môže byť využité aj na spínanie vysokonapäťových obvodov, napríklad svetlá a kúrenie. Má zabudované hodiny s časovačom, ktorý môže byť nastavený na dve aktivácie relé počas dňa.

GSM Modul je flexibilný v spôsobe napájania, buď môže byť zapojený do siete 230V AC, ktoré si pomocou transformátora pretransformuje na 12V DC, alebo sa použije priamo napájanie 12V DC bez použitia transformátora.

Záložná batéria vydrží napájať GSM Modul cca. 8 hodín prevádzky a GSM Modul môže odosielať SMS správy v prípade výpadku prúdu a jeho opätovného obnovenia.

GSM Modul je aktivovaný zavolaním telefónneho čísla vsunutej SIM karty, a ak má aktivovanú autorizáciu čísiel, následne overí volajúce číslo a ak sa nachádza v zozname autorizovaných kontaktov, hovor odmietne a vyšle pokyn do ovládaného zariadenia. Tým pádom GSM Modul funguje na princípe „prezváňania“, tj. hovory sú bezplatné. Jediné poplatky platíte za konfiguračné SMS, alebo SMS na ovládanie GSM Modulu.

Do GSM Modulu môže byť uložených až 250 autorizovaných telefónnych čísiel. Relé môže byť naprogramované na zopnutie určeného času (1sekunda až 2 hodiny) vždy keď je GSM Modul zavolaný. Alternatívne je možné na zariadenie odoslať SMS správu, ktorá zariadenie zopne, alebo rozopne natrvalo.

GSM Modul môže byť programovaný pomocou konfiguračných SMS správ, alebo pomocou aplikácie cez počítač (aplikácia a manuál k nej je dostupný iba v anglickom jazyku).

1.1. Dôležité informácie

 • Vložená SIM karta musí byť bez PIN kódu a aktívna, s aktívnom službou CLIP, ideálne s kreditom na posielanie odpovedných SMS správ. Ideálne vypnite aj odkazovú schránku.
 • Pri nízkej úrovni signálu použite externú anténu
 • Pravidelne kontrolujte stav zariadenia
 • Za nepriaznivých poveternostných podmienok môže dôjsť k strate signálu

1.2. Záruka

Poskytovaná záruka je platná po dobu 24 mesiacov od dátumu predaja, záruka sa nevzťahuje na poškodenia vplyvom nesprávneho zapojenia a používania v rozpore s týmto návodom.

1.3. Upozornenie

Návod je zostavený pre kvalifikovaných technikov. Žiadna z informácii uvedených v tomto návode nie je určená konečnému užívateľovi.

1.4. Technické parametre

Napájanie 80-250V AC alebo 12V DC
Typ výstupu relé Nastaviteľný na 1 sekundu až 12 hodín
 • Spínací pre NO okruhy
 • Rozpínací pre NC okruhy
Spínacie napätie 230V AC
 • Pre NO: 30A
 • Pre NC: 20A
Krytie IP 65 (s káblovými prechodkami)
Ochrana napájania
 • 1x6A pre napájanie 230V
 • 1x2A poistka pre napájanie 12V DC
Záložná batéria 7,2V 1800mA na 6 hodín prevádzky
GSM modul SIM800W
Prevádzková teplota -10° ÷ 50°C
Frekvenčný rozsah Štvorpásmový 850/900/1800/1900 MHz
Rozmery 200x90x60mm
Programovanie
Balenie modul, anténa, manuál

 

2. Inštalácia

 1. Odstráňte predný kryt GSM Modulu
 2. Vložte kartu SIM do slotu za podmienok (viď „Dôležité informácie“) .
 3. Uistite sa, že vnútorné zapojenie korešponduje s obrázkom uvedeným nižšie.
 4. Na kontakty svorkovnice pripojte spínané zariadenie (pomocné relé, kontaktné relé).
  • COM-NO v prípade spínacieho kontaktu
  • COM-NC v prípade rozpínacieho kontaktu
 5. Pripojte napájanie v poradí PE, L, N.
 6. Po zapnutí čakajte asi 30 sekúnd, zariadenie sa inicializuje.
 7. Ak začne blikať LED v 3-sekundových intervaloch, zariadenie je pripojené do siete GSM. Ak nie, pripojte anténu, pohýbte SIM kartou, alebo zameňte SIM kartu za druhú od iného operátora.
 8. Následne ho môžete konfigurovať spôsobom odosielania konfiguračných SMS, alebo pomocou aplikácie. Východzie nastavenia sú také, že sa dovolá každý volajúci a zopne relé na 1s. Bližšie informácie o konfigurácii aplikácie nájdete nižšie.

GSM modul popis súčastí

3. Overenie sily signálu

Na štyroch LED diódach označených „Úroveň signálu“ svieti intenzita signálu. Pre overenie konkrétnej hodnoty pošlite na SIM kartu GSM Modulu SMS s textom:

*PSSW*SGH?

Toto je jediný príkaz, na ktorý nie je potrebné v SMS zadávať heslo. GSM Modul odpovie SMS správou v tvare: Signal strength < 18 >

Štandardne sa hranice sily signálu pohybujú v rozmedzí 3 až 31, pričom ideálne by mal byť dostupný signál aspoň úrovne 12. Akceptovateľné hodnoty sú niekde medzi 10 až 15. Pokiaľ je zaznamenaná sila signálu menšia ako 7, je vhodné do GSM Modulu zapojiť anténu.

4. Programovanie

GSM Modul môže byť programovaný odosielaním konfiguračných SMS správ, alebo pomocou software dostupnom v anglickom jazyku.

Heslo je od výroby 12345 a môže byť zmenené na ľubovolných iných 5 čísiel. Pokiaľ chcete zmeniť heslo na napr. 67890, konfiguračná SMS je v tvare:

*PSSW12345*NPW=67890

Pokiaľ heslo zabudnete, jediná cesta je kompletný reset.

Každá konfiguračná SMS správa musí mať prefix s heslom v dĺžke 5 znakov. Prefix je v tvare:

*PSSW12345

Konfiguračné SMS správy musia byť písané VEĽKÝMI PÍSMENAMI a nemôžu obsahovať dodatočné znaky, alebo medzery, v opačnom prípade totiž GSM modul dané SMS správy odignoruje.

Od výroby sú továrenské nastavenia nasledovné:

4.1. Notifikácia aktivácie relé

Vždy keď je GSM Modul „prezvonený“, je možné aby volajúcemu poslal GSM modul notifikačnú SMS o aktivácii (RELAY ON), resp. deaktivácii relé (RELAY OFF). Aktivácia tohto nastavenia je vhodná iba pre málo frekventované použitie a od výroby je vypnutá.

Ak chcete túto funkciu zapnúť, pošlite SMS správu:

*PSSW12345*RLYM=ON

Na čo Vám GSM Modul odpovie RLYM=ON a tým pádom bude GSM Modul posielať SMS správy o aktivácii (RELAY ON), resp. deaktivácii relé (RELAY OFF). Na vypnutie tejto funkcie pošlite SMS správu:

*PSSW12345*RLYM=OFF

Na čo Vám GSM Modul odpovie RLYM=OFF a tým pádom je funkcia vypnutá.

4.2. Nastavenie trvania zopnutia/rozopnutia

GSM Modul môže byť naprogramovaný na trvanie zopnutia/rozopnutia relé od 1 sekundy do 12 hodín. Hodnoty sa zadávajú v 5-cifernom čísle v sekundách, takže napr. 1 hodinu (3600 sekúnd) je nutné zapísať ako 03600

Pre nastavenie danej doby trvania pošlite SMS v tvare:

*PSSW12345*RLY=03600

GSM Modul odpovie RELAY SET - 03600 a tým pádom trvanie aktivácie relé bude trvať 1 hodinu.

Poznámka: Pokiaľ je zapnutý bezpečnostný mód, SMS môže odoslať iba telefónne číslo uložené v autorizačnom zozname.

4.3. Dočasná aktivácia relé pomocou SMS

Aj keď je nastavená doba zopnutia relé na určitú hodnotu, môže byť zopnutie dočasne nastavené inak pomocou priamej SMS správy bez toho aby sa zmenili nastavenia pre prezváňanie. Napríklad, ak relé ma nastavenú dobu zopnutia na 10 minút a je potreba ho dočasne zopnúť na 2 hodiny, pošlite SMS s počtom sekúnd v tvare:

*PSSW12345*RLYT=07200

A GSM Modul odpovie potvrdzujúcou správou RELAY TEMP 07200 čo znamená, že relé bude zopnuté ďalších 7200 sekúnd (2 hodiny).

4.4. Trvalá aktivácia relé pomocou SMS

Je možné nastaviť trvalé zopnutie relé, rovnako ako v dočasnej aktivácii relé. Pošlite SMS v tvare:

*PSSW12345*RLYP=ON

GSM Modul odpovie RELAY < P > ON

a relé bude zopnuté, až kým nedostane príkaz pre návrat do vypnutého stavu:

*PSSW54321*RLYP=OFF

A GSM Modul odpovie RELAY < P > OFF

4.5. Zistenie stavu relé

Ak chcete zistiť, či sa relé nachádza v aktívnom stave, alebo v neaktívnom, pošlite sms v tvare:

*PSSW12345*RLY?

A GSM Modul Vám odpovie, ak je neaktívne buď RELAY OFF, alebo ak je aktívne, odpovie:

 • RELAY ON 03600 ak ešte bude zopnuté 3600 sekúnd (1 hodinu).
 • RELAY ON < P > ak bude zopnuté permanentne.

4.6. Nastavenie administrátorského čísla

Je možné nastaviť jedno administrátorské číslo, z ktorého ako jediného môžete posielať konfiguračné SMS správy. Samozrejme môžete týmto číslom prezváňať GSM Modul a tým pádom ovládať pripojené zariadenie. Ďalej na toto číslo budú posielané upozornenia o výpadku prúdu a jeho opätovnom obnovení.

Na pridanie administrátorského čísla 0948647783 pošlite GSM Modulu SMS správu:

*PSSW12345*ADM1=0948647783

Poznámka: Administrátorské číslo sa zadáva vo formáte 10 číslic.

4.7. Nastavenie autorizovaných telefónnych čísiel

Pokiaľ nechcete, aby GSM Modul ovládali všetky telefónne čísla, ktoré sa naň dovolajú, ale iba čísla, ktoré nastavíte, pošlite konfiguračnú SMS v tvare:

*PSSW12345*SSM=ON

A GSM Modul Vám odpovie *SSM=ON. Túto funkciu môžete kedykoľvek opäť vypnúť zaslaním SMS v tvare:

*PSSW12345*SSM=OFF

A GSM Modul Vám odpovie *SSM=OFF

Je možné nastaviť až 250 telefónnych čísiel (pomocou aplikácie, cez SMS iba 25 čísiel), ktoré môžu prezváňať GSM Modul a tým pádom ovládať zariadenie doňho zapojené.

Telefónne čísla sa zadávajú vo formáte posledných 7 číslic. Pokiaľ nejaké, či už autorizované, alebo neautorizované číslo prezvoní GSM Modul, systém automaticky vyhodnotí týchto 7 posledných číslic a pokiaľ číslo je autorizované, hovor zruší a aktivuje relé. Pokiaľ číslo autorizované nie je, systém hovor zruší a nezrealizuje žiadnu akciu.

Pridávanie autorizovaných čísiel sa realizuje v dávkach po piatich číslach, pričom sa zadáva iba posledných 7 číslic čísla. Príklad: chcete pridať čísla končiace na 1212121, 1313131, 1414141, 1515151, 1616161. Pošlite SMS v tvare:

*PSSW12345*CLD01=1212121,CLD02=1313131,
CLD03=1414141,CLD04=1515151,CLD05=1616161

GSM Modul Vám odpovie:

CLD01=1212121
CLD02=1313131
CLD03=1414141
CLD04=1515151
CLD05=1616161
END

Tento postup platí iba pre prvých 25 čísiel. Ak potrebujete pridať ďalšie telefónne čísla, musíte ich pridať pomocou sotwarovej aplikácie.

4.8. Nahradenie autorizovaného čísla

Ak chcete nahradiť číslo už uložené v zozname autorizovaných čísiel, musíte vedieť, pod akou pozíciou je uložené. Príklad: chcete nahradiť číslo uložené pod pozíciou 6 za číslo 1717171. Pošlite SMS v tvare:

*PSSW12345*CLD06=1717171

Na čo Vám GSM Modul odpovie CLD06=1717171 a tým pádom bolo číslo na pozícii 6 akoby vymazané a uložené bolo nové číslo.

Pokiaľ chcete overiť, aké telefónne číslo sa nachádza na danej pozícii, napríklad na pozícii 5, pošlite SMS v tvare:

*PSSW12345*CLD05?

A GSM Modul Vám odpovie CLD05=1616161

4.9. Nastavenie časovača aktivácie relé

GSM Modul môže dvakrát denne sám od seba aktivovať relé v určenom čase. Pošlite SMS v nasledovnom tvare:

*PSSW12345*SMW=SS,MM,HH,TTT,G;

Kde jednotlivé znaky znamenajú:

SS je dvojciferná hodnota pre sekundy

MM je dvojciferná hodnota pre minúty

HH je dvojciferná hodnota pre hodiny

TTT je trojciferná hodnota pre dĺžku aktivácie relé v sekundách

G je hodnota 1 alebo 2 pre označenie časovača

Príklad: chcete každý deň o 8:30 ráno aktivovať relé na 20 sekúnd. Pošlite SMS v tvare:

*PSSW12345*SMW=00,30,08,020,1;

Na čo Vám GSM Modul odpovie SMW=00,30,08,020,1;

Druhú aktiváciu relé chcete o 18:00 večer v dobe aktivácie relé na 100 sekúnd. Pošlite SMS v tvare:

*PSSW12345*SMW=00,00,18,100,2;

Na čo Vám GSM Modul odpovie SMW=00,00,18,100,2;

4.10. Nastavenie času

Čas sa nastavuje v 24-hodinovom formáte pomocou konfiguračnej SMS v tvare:

*PSSW12345*TSET=SS,MM,HH;

Kde jednotlivé znaky znamenajú:

SS je dvojciferná hodnota pre sekundy

MM je dvojciferná hodnota pre minúty

HH je dvojciferná hodnota pre hodiny

Príklad: Chcete nastaviť čas 8:41. Pošlite SMS v tvare:

*PSSW12345*TSET=00,41,08;

Na čo Vám GSM Modul odpovie TSET=00,41,08;

Pre zistenie aktuálneho nastaveného času pošlite SMS:

*PSSW12345*TREAD?

Na čo Vám GSM Modul odpovie

The time is SSMMHH: 00,41,08;

4.11. Upozornenia na výpadky napájania

V prípade výpadku elektrickej energie GSM Modul funguje na záložnú batériu až 8 hodín prevádzky. Pri výpadku je na administrátorské číslo ADM1 odoslaná SMS s textom POWER DOWN a keď znova nabehne napájanie, odoslaná SMS bude POWER RESTORED.

5. Reset GSM Modulu

Pre vyresetovanie GSM Modulu do továrenského nastavenia odošlite SMS s nasledovným textom:

*PSSW12345*RESET*

GSM Modul po úspešnom resete odošle SMS:

< UNIT RESET >

6. Softwarová aplikácia

GSM modul je dodávaný s koncovkou RS232, čiže ak nedisponujete takýmto vstupom na počítači, budete potrebovať prevodník RS232-USB. Aplikácia, aj manuál je momentálne v angličtine.

 1. Stiahnite si konfiguračnú aplikáciu.
 2. Postupujte podľa priloženého manuálu.

6.1. Ukážka aplikácie:

GSM modul konfiguračná aplikácia

Chcem tento tovar objednať, ako mám postupovať?

Vyberte si podľa toho, čo je pre Vám pohodlné:

 1. objednať cez eshop: použite tlačítko kúpiť a vložte tovar do košíka internetového obchodu (tlačítko kúpiť nájdete v tabuľke variantov tohto produktu tu).
 2. objednať telefonicky: zavolajte na 0948 599 857, objednávku môžte spraviť aj telefonicky
 3. objednať cez email: objednajte na [email protected]

Spýtajte sa na čokoľvek o produkte GSM-01 Modul pre ovládanie brány/automatizácie mobilným telefónom

Produkt: GSM-01 Modul pre ovládanie brány/automatizácie mobilným telefónom
Meno:
E-mail:
Telefón:
Text:
Táto stránka je chránená reCAPTCHA od Google. Platí ochrana súkromia a podmienky používania