Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Technická podpora Wi-Fi modulu NICE IT4WIFI

Stránka je venovaná riešeniu vzniknutých situácii s Wi-Fi modulom NICE IT4WIFI.

Čo skúsiť, ak Wi-Fi modul nefunguje správne

Pokiaľ Vám zariadenie nefunguje správne, môžte skúsiť tieto úkony (úkony nie sú zoradené, skôr sa jedná iba o zoznam činností, ktoré môžte vyskúšať, v rôznych kombináciach):

 • aktualizovať aplikáciu
 • aktualizovať firmware Wi-Fi modulu
 • aktualizovať firmware routru
 • odpojiť napájania routra, počkať chvíľu a znova zapojiť
 • odpojiť napájanie Wi-Fi modulu, počkať chvíľu a znova zapojiť
 • reštartovať telefón
 • aktualizovať operačný systém telefónu
 • zlepšiť Wi-Fi signál (presunúť router, modul, alebo pridať Wi-Fi extender)
 • povoliť aplikácii prístup k vyžadovaným funkciám (lokalita, úložisko)
 • vymazať cache a data aplikácie
 • odinštalovať a znovu nainštalovať aplikáciu
 • vyresetovať Wi-Fi nastavenia W-Fi modulu
 • spraviť komplet reset Wi-Fi modulu
 • navrátiť Wi-Fi modul do továrenských nastavení

Reset Wi-Fi modulu NICE IT4WIFI

Sú tri možnosti, ako vyresetovať Wi-Fi modul NICE IT4WIFI:

Reset Wi-Fi nastavenia Wi-Fi modulu NICE IT4WIFI

Tento druh resetu iba odstráni z Wi-Fi modulu prihlasovacie údaje k Vašej Wi-Fi sieti.

 1. Stlačte a podržte tlačidlo P, keď dióda L2 začne blikať rýchlo na červeno (približne 3 sekundy), tlačidlo pustite.
 2. Chvíľku bude blikať a keď dobliká, Wi-Fi modul sa reštartuje a rozsvieti sa dióda L3 trvalo na zeleno a dióda L2 začne blikať na zeleno ako znak pripravenosti na novú konfiguráciu Wi-Fi siete.
 3. Môžte otvoriť aplikáciu a znovu nakonfigurovať zariadenie podľa postupu v kapitole 4.2 (Android), resp. 4.3 (iPhone) v manuále k NICE IT4WIFI.

Kompletný reset konfigurácie Wi-Fi modulu NICE IT4WIFI

Bežný reset zariadenia, kedy sa vymažú všetky nastavené hodnoty.

 1. Stlačte a držte tlačidlo P, keď sa všetky tri diódy L1, L2 a L3 rozblikajú na červeno (približne 10 sekúnd), tlačidlo pustite.
 2. Keď sa zariadenie vyrestuje a dobliká, rozsvieti sa dióda L3 trvalo na zeleno a dióda L2 začne blikať na zeleno ako znak pripravenosti na novú konfiguráciu.
 3. Vymažte zariadenie z aplikácie a pridajte ho nanovo.

Reset do továrenských nastavení

Tento reset používajte, iba pokiaľ kompletný reset nejde spraviť správne.

 1. Odpojte Wi-Fi modul z napájania
 2. Stlačte a držte tlačidlo P, potom obnovte napájanie (stále držte tlačidlo), následne sa rozbliká dióda L2 rýchlo na červeno (stále držte).
 3. Keď dióda L2 dobliká, tlačidlo pustite.
 4. Zariadenie sa vyrestuje a dobliká, rozsvieti sa dióda L3 trvalo na zeleno a dióda L2 začne blikať na zeleno ako znak pripravenosti na novú konfiguráciu.
 5. Vymažte zariadenie z aplikácie a pridajte ho nanovo.